TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 

Zachodnie Kresy Rzeczypospolitej
Od Szczecina do Kostrzyna

BIAŁORUŚ
Pielgrzymka - Śladami Andrzeja Boboli
Grodno bez wizy... NOWOŚĆ !

Śladami wybitnych Polaków
Mińsk - Witebsk - Połock
Nie tylko Polesia czar...
Śladami św. Andrzeja Boboli (3 dni)


LITWA
 
Kaziuki w Wilnie
 
Wilno - perła baroku
Kowno - Kłajpeda
Śladami Józefa Piłsudskiego

ŁOTWA - LITWA
Ryga - Połąga:  Bursztynowym szlakiem

ROSJA

St.Petersburg - Tallin
Ostaszków - Moskwa - Katyń
Bajkał - syberyjskie morze
Katyń - Smoleńsk

ŁOTWA - ESTONIA
Ryga-Tallin-Helsinki

SŁOWENIA

UKRAINA
Od Krzemieńca do Kamieńca
Od Łucka do Lwowa
Zamki, jary i jaskinie na Podolu
Zakarpacie i Huculszczyzna

WĘGRY-SERBIA-RUMUNIA
Budapeszt-Belgrad-Rumunia

WŁOCHY
Klasyczne Włochy
Wielkanoc w Rzymie
Śladami rtm. Pileckiego...

NIEMCY
Bawaria
Drezno - Saksonia


Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki
Białoruś - Grodno bez wizy...

 

Nie tylko Polesia Czar

NIE TYLKO POLESIA CZAR
BOBRUJSK – MOHYLEW – HOMEL – MOZYRZ – PIŃSK

TERMIN: 23 - 29.07.2017    
sprzedaż zakończona

DZIEŃ I WARSZAWA – BRZEŚĆ – BARANOWICZE
Godz. 6.30 – spotkanie uczestników wyprawy na parkingu przy Sali Kongresowej PKiN w Warszawie; godz. 6.45 odjazd na trasę Warszawa – Terespol – Baranowicze.  Przejście graniczne Terespol - Brześć.
BRZEŚĆ - TWIERDZA BRZESKA wybudowana w latach 1833-42  - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja; kościół katolicki - dawna katedra,
z XVII-wiecznym obrazem MB Brzeskiej.
KOSÓW - MERECZOWSZCZYZNA–  zrekonstruowany dwór, obecnie muzeum;  miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki; pałac Pusłowskich - była wspaniała neogotycka rezydencja.
Przyjazd do Baranowicz, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma, obiadokolacja, nocleg.
   

DZIEŃ II BARANOWICZE -SŁUCK – BOBRUJSK
Po śniadaniu – wyjazd do Bobrujska oraz zwiedzanie miejscowości:
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów – w 2005r. została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”.
SŁUCK – słynny w wieku XVIII z fabryki pasów, zw. Słuckimi - muzeum pasów słuckich , założonej przez Hieronima Floriana Radziwiłła;
BOBRUJSK – twierdza zbudowana przez Rosjan w l. 1807-36 w historycznym centrum miasta, m.in.  wg planów gen. K.Oppermana i A. Sztajberta; neogotycki kościół katolicki z 1903r;  budynki z XIX i XXw. - synagoga, tzw. biała cerkiew, hale targowe, dawny browar, dworzec kolejowy.
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.

DZIEŃ III BOBRUJSK – MOHYLEW - HOMEL
Po śniadaniu wyjazd do Mohylewa i zwiedzanie: 
MOHYLEW – miasto o bardzo bogatej historii; kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP z bardzo cennymi freskami z II poł. XVIII wieku; zespół monasteru prawosławnego p.w. św. Mikołaja; pałac archirejów, ob. budynek mieszkalny; pałac arcybiskupów, ob. szkoła muzyczna; cmentarz katolicki.
WIETKA – miasto założone w XVII wieku przez zbiegłych z Rosji staroobrzędowców; dom Hroszykowów – obecnie Muzeum Etnograficzne z  ikonami staroobrzędowców, księgami cerkiewnymi;
HOMEL – zespół pałacowo - parkowy wzniesiony przez feldmarszałka Rumiancewa, następnie własność Iwana Paskiewicza (pogromcy Powstania Listopadowego i namiestnika carskiego w Królestwie Polskim),  park krajobrazowy;   pałac letni Rumiancewów i pawilon ogrodowy; klasycystyczny sobór św Piotra i Pawła; kaplica grobowa Paskiewiczów; kamienice z przełomu XIX i XX wieku;  molenna;  rejs statkiem po rzece Soż.  Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 
              

DZIEŃ IV HOMEL - MOZYRZ
Po śniadaniu wyjazd do Mozyrza oraz zwiedzanie:
CHOJNIKI – początkowo własność Wiśniowieckich, następnie Słuszków, od poł. XVIII wieku Józefa Prozora;  eklektyczny pałac z 1912r. , obecnie dom dziecka; park; Muzeum Tragedii Czarnobylskiej;
MOZYRZ – miasto na wysokim brzegu Prypeci; zespół klasztorny bernardynów wzniesiony w XVII wieku, fundacji Stefana Łoszki, przebudowany w XVIII wieku przez Kazimierza Oskierkę; barokowy kościół pw. Michała Archanioła; zespół klasztorny cystersów  oraz zespół klasztorny cysterek; d. browar;
PETRYKÓW – miejscowość nad brzegiem Prypeci, własność książąt Olelkowiczów słuckich, następnie Chodkiewiczów; Góra Zamkowa – pozostałości fosy, wałów i  parku pałacowego; cerkiew prawosławna;
Przyjazd do hotelu w Laskowiczach, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V LASKOWICZE - TURÓW - PIŃSK
Po śniadaniu wyjazd do Pińska oraz zwiedzanie:
TURÓW – Pomnik Cyryla Turowskiego, cerkiew z kamiennymi krzyżami z XII wieku; średniowieczne grodzisko – fundamenty cerkwi z XII wieku.
DAWIDGRÓDEK – poleska miejscowość, która zachowała charakter dawnego kresowego miasteczka; Góra Zamkowa, drewniana zabudowa miasteczka, drewniana cerkiew z II poł. XVIIw.;
Przyjazd do Pińska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VI PIŃSK – POLESIE – PIŃSK
Po śniadaniu zwiedzanie Pińska oraz wyjazd na zwiedzanie Polesia:
PIŃSK – katedra, d. kościół franciszkanów: kolegium jezuitów, w którym przebywał m.in. Andrzej Bobola, Adam Naruszewicz;  Muzeum Polesia Białoruskiego; pałac Butrymowiczów; kościół katolicki  p.w. św. Karola Boromeusza. PORZECZE -  resztki dworu i parku Skirmuntów, grób Romana Skirmunta, cmentarz z czasów wojny 1919-21. MOTOL – skansen – muzeum wsi poleskiej.  ŁUK STRUVEGO - spacer do jednego z punktów tzw. Łuku Struvego, wpisanego w 2006 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ( Łuk Struvego to łańcuch punktów triangulacyjnych wytyczonych na długości 2820 km od północy Norwegii po Morze Czarne;  z 265 punktów wyznaczonych w latach 1830 – 1855 - na terenie dzisiejszej Białorusi były 34 punkty, z których do dzisiejszych czasów zachowało się 19). Przejazd przez DOSTOJEWO – kolebki rodu Dostojewskich, pomnik Fiodora Dostojewskiego. Powrót do Pińska. Obiadokolacja. Rejs statkiem po Pinie. Nocleg.

 

DZIEŃ VII  PIŃSK – BRZEŚĆ – WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd do Warszawy oraz zwiedzanie:
JANÓW POLESKI – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., ob. ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli; pomnik Napoleona Ordy;
HRUSZOWA – d. majątek Marii Rodziewiczówny, dąb „Dewajtis”. 
KOBRYŃ - dom Aleksandra Mickiewicza i Romualda Traugutta, miejski dwór zw. Domem Suworowa.Czas wolny w Brześciu.  Przejście graniczne Brześć – Terespol. Przyjazd do Warszawy godz. 21.00

Cena:   1560  PLN  Dopłata za gwarantowany pokój 1-osobowy: 360  PLN

Świadczenia organizatora:
- przejazd  autokarem;
- zakwaterowanie w hotelach,  pokoje 2-osobowe z łazienką;
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (pierwszy posiłek obiadokolacja – ostatni
  śniadanie);
- obsługa pilota na całej trasie;
- ubezpieczenie  NNW i KL

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem po Pinie i Sożu, kosztów
  obsługi przewodników miejskich  –  40 EUR.
- wizy białoruskiej grupowej - 70 zł;
 

ZAPRASZAMY !!!
 

 


2017 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie