Opublikowano

BIAŁORUŚ: ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW

TERMIN: 
01-05 maja 2019 r. (Uwaga: Brak miejsc)
10-14 września 2019 r.

DZIEŃ I: WARSZAWA – BRZEŚĆ

Godz. 7.00 – spotkanie uczestników na przed Muzeum Techniki (PKiN) w Warszawie. Godz. 7.15 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol – Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja;  cmentarz wojskowy; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Muzeum rzeczy skonfiskowanych na granicy. Obiadokolacja.  Nocleg.

DZIEŃ II: BRZEŚĆ – SKOKI – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE 

Po śniadaniu – wyjazd do Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości:
SKOKI – Pałac – Muzeum rodziny Niemcewiczów (wspaniale odrestaurowany pałac zbudowany w latach 70 XVIII wieku dla Marcelego Niemcewicza, ojca Juliana Ursyna Niemcewicza);
PRUŻANA – przejazd przez miasto i czas wolny;
RÓŻANA – malownicze ruiny zamku Sapiehów, Muzeum Sapiehów w odrestaurowanej oficynie; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów;
KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki.
Przejazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III: BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – BARANOWICZE

Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości:
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( jako Rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku);  kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła„Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”.
MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi; w 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy;
ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi.
Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV: BARANOWICZE – NOWOGRÓDEK – GRODNO

Po śniadaniu – przejazd do Grodna oraz zwiedzanie miejscowości na trasie:
JEZIORO ŚWITEŹ – jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie;
NOWOGRÓDEK – zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza.
WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena – zwiedzanie.
Przyjazd do  GRODNA, –  Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ V: GRODNO – WARSZAWA

Po śniadaniu zwiedzanie GRODNA, m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej; cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. zwiedzanie cmentarza wojskowego z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarza katolickiego z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej. Objazd miasta. Czas wolny w Grodnie.
Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przyjazd do Warszawy około godz. 21.00

Cena:

1.030 PLN
995 PLN   członkowie PTTK i seniorzy
210 PLN  dopłata za pokój 1-osobowy

Cena zawiera:

 • przejazd autokarem lub busem,
 • zakwaterowanie: hotele w Brześciu i Grodnie – pokoje 2-osobowe z łazienkami, Dom Pielgrzyma w Baranowiczach – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;
 • wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu,
 • obsługę pilota na całej trasie,
 • ubezpieczenie polskie NNW i KL.

Cena nie zawiera:

 • białoruskiej wizy grupowej 70 PLN/ osoba,
 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych
  40 €/os. – przy grupie powyżej 25 osób
  45 €/os. –  przy grupie do 25 osób

ZAPRASZAMY !!!

Opublikowano

NIEDZIELA PALMOWA W BRZEŚCIU bez wizy!!!

NIEDZIELA PALMOWA W BRZEŚCIU bez wizy!!!

13-14.04.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – BRZEŚĆ

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15. Przejście graniczne Połowce – Pieszczatka.. Odprawa polsko-białoruska. Zwiedzanie:

WYSOKIE LITEWSKIE – zespół pałacowo-parkowy – do poł. XIX w. własność Sapiehów; resztki fundamentów pałacu oraz umocnienia ziemne i brama do dawnego zamku Sapiehów z XVII w; kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy fundacji Andrzeja Woyny, zbudowany w 1608r., kaplica p.w. św.Barbary zbudowana w 1772r.; stary cmentarz;

WOŁCZYN – kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy z fundacji Stanisława Poniatowskiego – ojca ostatniego króla Polski z kryptą, w której złożono trumnę ze szczątkami Stanisława Augusta – jedyna pozostałość zespołu pałacowego, w którym urodził się w 1732 r. przyszły król).

HREMIACZE – zespół dworski w d.majątku ziemskim dóbr wołczyńskich; parterowy późnoklasycystyczny dwór Puzynów zbudowany w połowie XIX wieku położony na wzgórzu nad rzeką Pulwą; obecnie opuszczony.

SKOKI – zespół pałacowy w d. majątku Niemcewiczów zbudowany w latach 70 XVIII wieku, (w starym dworze urodził się Julian Ursyn Niemcewicz) – obecnie Muzeum Juliana Ursyna Niemcewicza i jego rodziny;

Przyjazd do Brześćia. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Zapalenie latarni naftowych. – atrakcja

DZIEŃ II BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu udział w obchodach Niedzieli Palmowej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie zwiedzanie BRZEŚCIA z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym: przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego, budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości. Spacer deptakiem. Czas wolny na zrobienie zakupów w centrum handlowym. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Brześć-Terespol, odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.22.oo.

Terminy

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 385 PLN
CZŁ. PTTK, SENIORZY 365 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; nocleg w hotelu ***– pokoje 2-3-osobowe z łazienkami, wyżywienie: 1 obiadokolacja, 1 śniadanie; białoruski dokument uprawniający do przekroczenia granicy; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe;

Dopłaty: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługa przewodników miejscowych 25 EUR.

WAŻNE – granicę przekraczamy na podstawie paszportu ważnego min. 90 dni od daty imprezy. Najpóźniej tydzień przed wycieczką należy doręczyć – dosłać do biura kserokopię strony ze zdjęciem w paszporcie.

Opublikowano

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT – Śladami Czesława Niemena w 80-tą rocznicę Jego urodzin

Termin: 15 – 17.02.2019

CZESŁAW NIEMEN – właściwie: Czesław Juliusz Wydrzycki: urodzony 16 lutego 1939r, w Wasiliszkach Starych

na Grodzieńszczyźnie – zmarł 17 stycznia 2004r. w Warszawie. Szkołę podstawową i średnią ukończył w

Wasiliszkach – w międzyczasie przez 1 rok uczęszczał do szkoły muzycznej w Grodnie. Jednak tęsknota za rodziną

i przyjaciółmi spowodowała powrót do Wasiliszek. W roku 1958 rodzina Wydrzyckich opuściła rodzinny dom i

wyjechała do Polski. W początkach kariery, po odniesieniu pierwszych sukcesów, w tym także na koncertach we

Francji – za namową przyjaciół zamiast swojego nazwiska zaczął używać pseudonimu artystycznego NIEMEN –

łatwiej wymawianego przez cudzoziemców. Z czasem pseudonim stał się urzędowym nazwiskiem. Był świetnym

piosenkarzem, kompozytorem, instrumentalistą.

Piosenka – protest song „Dziwny jest ten świat „ stała się hymnem młodzieży końca lat sześćdziesiątych.

„Dziwny jest ten świat…….

lecz ludzi dobrej woli jest więcej….”

DZIEŃ I WARSZAWA – GRODNO

Godz. 7.00 – spotkanie na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN ; odjazd na trasę godz. 7.15.

Przejście graniczne Kuźnica-Białostocka – Bruzgi; odprawa celno – paszportowa. Przyjazd do Grodna.

GRODNO – z przewodnikiem miejscowym zwiedzanie kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego; przejazd przez

miasto z pokazaniem dawnej szkoły muzycznej, do której uczęszczał Czesław Wydrzycki (Niemen).

Wieczór wspomnień w gronie miejscowych Polaków. Obiadokolacja w centrum miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II GRODNO – WASILISZKI – GRODNO

Po śniadaniu wyjazd oraz zwiedzanie miejscowości:

SZCZUCZYN – miasteczko będące niegdyś własnością Scypionów, a na początku XIXw. otrzymał jako wiano

minister skarbu Królestwa Polskiego – ks. Ksawery Drucki – Lubecki. Zwiedzanie : dawnego kolegium pijarów –

wśród absolwentów byli m.in. Onufry Pietraszkiewicz i Ignacy Domeyko; kościoła katolickiego p.w. Serca

Jezusowego i św. Teresy; muzeum w pałacu wzniesionego pod koniec XIXw. dla ks. Władysława DruckiegoLubeckiego;

ŻOŁUDEK – niegdyś siedziba starostwa niegrodowego; w 1706 była tutaj główna siedziba Szwedów Karola XII.

Kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP ufundowany przez Tyzenhauzów w 1828r. (budowę ukończyła w 1853r

Hermancja Uruska – nieprzerwanie czynny; w kościele znajduje się krypta grobowa,

w której pochowano m.in. podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Spojrzenie na zespół pałacowy w d.

majątku ziemskim z pałacem wzniesionym w1908 roku dla księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego; po II wojnie

światowej cały zespół zajmowało wojsko.

WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena – obecnie klub-muzeum licznie odwiedzany przez Jego fanów;

neogotycki kościół katolicki p.w. św Piotra i Pawła z ciekawym wnętrzem – z tablica upamiętniającą Czesława

Niemena. Wieczór wspomnień. Obiadokolacja. Powrót do Grodna, nocleg w hotelu.

DZIEŃ III GRODNO – WARSZAWA

GRODNO – po śniadaniu wyjazd z hotelu. Zwiedzanie Grodna – Stary i Nowy Zamek, Dom – Muzeum Elizy

Orzeszkowej, spacer uliczkami starego Grodna. Odrobina czasu wolnego. Przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica

Białostocka. Planowany powrót do warszawy ok. godz. 21.00.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 605 PLN

Seniorzy , czł. PTTK: 580 PLN

Dopłata za pokój 1-osoboowy 80 PLN

Odpłatność zawiera: przejazd autokarem lub busem (w zależności od liczebności grupy, zakwaterowanie w hotelu –

pokoje 2-osobowe z łazienkami; wyżywienie: wg programu – 2 obiadokolacje, 2 śniadania; obsługa pilota na całej

trasie, ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe.

Cena nie zawiera: – białoruskiej wizy grupowej – 70 PLN

– biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych – 20 EUR/osoba w grupie do 25 osób;

powyżej – 16 EUR

Uwaga: kolejność zwiedzania może zmianie.

ZAPRASZAMY!!!

Organizator: TeambusTravel

Opublikowano

Rumunia

TERMIN: wycieczka organizowana na zlecenie

BUDAPESZT – BELGRAD – BUKOWINA RUMUŃSKA

Klasztor Homorului

DZIEŃ I WARSZAWA – ESZTERGOM – BUDAPESZT
Godz. 5.45 spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN; odjazd na trasę godz. 6.00. Przejazd przez Słowację . Wjazd na Węgry.
ESZTERGOM – wczesnośredniowieczna stolica Węgier oraz siedziba biskupów: krótki spacer po tzw. Wodnym Mieście , zwiedzanie Bazyliki.       BUDAPESZT – przyjazd do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II BUDAPESZT
Śniadanie; po śniadaniu wyjazd nazwiedzanie BUDAPESZTU z miejscowym przewodnikiem: Górę Gellerta ze słynną Cytadelą. Wzgórze Zamkowe: Kościół Koronacyjny Macieja, Stare Miasto, wizyta na ulicy Vaci Utca oraz w słynnej Hali Targowej (budynek z końca XIX wieku o niezwykle ciekawej architekturze). Plac Millenium
(Bohaterów), gdzie poznamy najważniejsze wydarzenia i postaci w historii Węgier ; objazd miasta z pokazaniem Zamku Vajdahunyad. dzielnicy rządowej – m.in. Parlament, Bazylika św. Stefana.

DZIEŃ III BUDAPESZT – BELGRAD
Po śniadaniu wyjazd oraz zwiedzanie:
SZEGED – spacer po mieście z pokazaniem Nowej Synagogi zbudowanej na początku XX wieku; Granica
węgiersko – serbska.
BELGRAD – zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem: Skadarlija, stara malownicza uliczka; katolicka Katedra Najświętszej Maryi Panny.; Synagoga, Meczet Bajrakli ; Parlament Serbii, cerkiew św. Sawy, Stary Pałac dynastii Obrenoviciów. Obiadokolacja na mieście. Przyjazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV BELGRAD – TIMISOARA – DEVA – SIBIU
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę; przejście graniczne serbsko – rumuńskie;
TIMISOARA – miasto z habsburską atmosferą I licznymi zabytkami: Stare Miasto z rynkiem otoczonym starymi kamienicami i barokową katedrą rzymsko – katolicką i katedrą serbską;
DEVA – twierdza na wzgórzu, pałac – kasztel Bethlena z Muzeum Cywilizacji Dackiej i Rzymskiej;
SIBIU (SIBIUN) – Europejska Stolica Kultury w 2007r; spacer po zabytkowym centrum – trzy place z
charakterystycznymi budynki z „oczami”, XVI-wieczny ratusz z galerią i widokowa wieżyczką, kościół jezuitów, kościół ewangelicki z XVI/XV w. z dzwonem skazańców, żelazny most kłamców. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V     SIBIU – SIGHISOARA – BICAZ – GURU HUMORULUI
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
MEDIAS – kościół św. Margarety, mury i fortyfikacje starego miasta z czterema wieżami; więzienie dla
małżeństw, miejsce uwięzienia Vlada Palownika;
SIGHISOARA – urokliwe miasteczko ze średniowieczną starówką wpisaną na listę UNESCO: wieża zegarowa, zakryte schody, kościół na wzgórzu z Muzeum broni i tortur, dom urodzenia Draculi (Vlada III Palownika). Przyjazd do Guru Humorului, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja.

DZIEŃ VI     KRAINA MALOWANYCH KLASZTORÓW ….. I POLSKIEJ MOWY
Śniadanie w hotelu; po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie:
MOLDOVITA -„malowany” klasztor (wpisany na listę UNESCO); VORONET – „malowany” klasztor; MONASTYR HUMOR – „malowany” klasztor; KACZYKA – zabytkowa kopalnia soli naprzeciwko kościoła katolickiego: zwie-dzanie trasy podziemnej.
SUCZAWA – zamek; cerkiew św. Jerzego; kościół katolicki pw. św. Jana Nepomucena; Dom Polski; ufortyfikowany klasztor ormiański ZAMCA na przedmieściu Suczawy – baza wojsk polskich podczas mołdawskich kampanii Jana III Sobieskiego. Powrót do hotelu; obiadokolacja; nocleg.

DZIEŃ VII GURU HUMORULUI – SIGIETU MARMATIEI – SAPANTA – KOSZYCE
Śniadanie w hotelu; pośniadaniu – wyjazd na trasę i zwiedzanie na terenie Rumunii:
KIRLIBABA – kościół katolicki pw. św. Ludwika; obok kościoła kamienny obelisk z krzyżem i tablicą
upamiętniającą polskich legionistów poległych w bitwie pod Kirlibabą w styczniu 1915r.
PRZEŁĘCZ PRISLOP (panorama) – Dolina Bystrzycy ;
SIGIETU MARMATIEI ( SYHOT MARMOROSKI) – najdalej na północ wysunięte miasto Rumunii; pomnik Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu; zwiedzanie muzeum komunizmu w dawnym więzieniu dla więźniów politycznych;
SAPANTA – jedyny w swoim rodzaju Wesoły Cmentarz (Cimitirul Vesel);  granica rumuńsko-węgierska;
Przejazd przez wschodnie Węgry; granica węgiersko-słowacka.
Przyjazd KOSZYC – zakwaterowanie w hotelu (w pobliżu centrum miasta); obiadokolacja. Wieczorny spacer po mieście z pokazaniem katedry św. Elżbiety – najwspanialszy zabytek miasta, największy kościół Słowacji, teatr, synagoga, piękne uliczki,…

DZIEŃ VIII KOSZYCE – BARDEJOW – GORLICE – WARSZAWA
Śniadanie w hotelu; godz. 8.15 wyjazd na trasę:
BARDEJOW – śliczne zabytkowe miasto, które już w 1986 r otrzymało europejski zloty medal za ochronę
zabytków (jako pierwsze miasta w ówczesnej Czechosłowacji) , wpisane w 2000r na listę UNESCO; rynek z pięk-nym ratuszem i otaczającymi kamieniczkami, kościół pw. św. Idziego, system gotyckich fortyfikacji, dzielnica
żydowska; granica słowacko – polska w Koniecznej ; SĘKOWA – Kościół św. Filipa i św. Jakuba – wpisany na listę Światowego dziedzictwa UNESCO; GORLICE – zwiedzanie Muzeum z makietą wydarzeń bitwy pod Gorlicami 2 maja 1915 ; cmentarz wojenny z I wojny światowej. Przewidywany przyjazd do Warszawy w godz. 22.00 – 22.30

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ :      1860 PLN
Członkowie PTTK, Seniorzy 1830 PLN

Odpłatność zawiera:
transport autokarowy na całej trasie z obsługą 2 kierowców;
7 noclegów wg programu; w każdym obiekcie hotelowym pokoje 2-osobowe z łazienkami; wyżywienie:
7 obiadokolacji + 7 śniadań;
ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR / osoba;
obsługa pilota na całej trasie;
opłaty miejscowe, podatek VAT

Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług miejscowych przewodników – łącznie 60 EUR

Zapraszamy!

Opublikowano

Włochy

TERMIN: wycieczka organizowana na zlecenie


Śladami rotmistrza Pileckiego, II Korpusu Polskiego i Hymnu Polskiego we Włoszech

DZIEŃ I        WARSZAWA – TARWISIO
Godz. 4.45 – spotkanie na parkingu przez Muzeum Techniki PKiN w Warszawie. Odjazd na trasę godz. 5.00. Przyjazd do hotelu  w okolicy Tarvisio; obiadokolacja  nocleg.

DZIEŃ II    WENECJA  – BOLONIA – RIMINI
Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
WENECJA – Plac Św. Marka (bazylika św. Marka),Canal Grande, Palazzo Ducale (Palac Dożów) i Ponte dei Sospiri (Most Westchnień).
BOLONIA – Cmentarz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, poległych w kwietniu 1945r. podczas wyzwalania Bolonii i w walkach w okolicach miasta. Polski cmentarz wojenny otwarty został 12.10.1946 r.   Znajdują
się na nim 1432 groby.  Dramat spoczywających tu żołnierzy, z których wielu pochodziło z Kresów, polegał na tym, że zginęli wiedząc już o Jałcie, gdzie  w lutym 1945 nasi zachodni „sprzymierzeńcy” oddali Stalinowi ziemie znajdujące się za „linią Curzona” i oni nie mają dokąd wracać.
RIMINI  – wyzwolone przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Tempio  Malatestiano  z XIIIw., łuk Augusta z 27 r. p.n.e., Ponte di Tiberio (Most Tyberiusza) z I w., kościół S. Giuliano z IX w. Muzeum lotnictwa.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rimini.

DZIEŃ III    SAN MARINO – ANCONA – LORETO – PORTO SAN GIORGIO – VICOLI – FIUGGI
Śniadanie  w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
SAN MARINO – Piazza della Libertà, ratusz Palazzo Pubblico – siedziba rządu republiki zbudowany
w stylu gotyckim pod koniec XIV w. Wewnątrz znajduje się 60-osobowa Wielka Sala Rad, Sala Zgromadzeń i Sala Głosowań. Bardzo malownicza zmiana warty w barwnych mundurach z XIX w (broń też zabytkowa).
ANCONA – miasto wyzwolone przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.  Bitwa o Ankonę stoczona została w trakcie kampanii adriatyckiej w 1944, a miasto zdobyte 18 lipca 1944 przez 2 Korpus Polski bez ostrzału artyleryjskiego w obawie, że pociski mogą spowodować straty wśród ludności cywilnej. (ciekawe czy pamiętają o tym?).  Piazza della Repubblica, Piazza del Plebiscito, łuk Trajana z 115 r. Cytadela.
LORETO – Podczas II wojny światowej miasto zostało wyzwolone przez żołnierzy polskich, którzy m.in. uratowali przed zniszczeniem miejscowe sanktuarium. W pobliżu sanktuarium znajduje się polski cmentarz wojenny wznoszący się trzema tarasami w górę ku bazylice loretańskiej, otwarty w 1946 r. Spoczywa na nim 1112  żołnierzy 2 Korpusu Polskiego poległych w walkach o Anconę. Bazylika z Sanktuarium Świętego Domku i  z  polską  kaplicą  (freski przedstawiające dwie bitwy,  w których Polacy uratowali Europę:  pod  Wiedniem w 1683 i pod Warszawą 1920).
PORTO SAN GIORGIO – w roku 1945, po przybyciu do Włoch , mieszkał tu Witold Pilecki. Tutaj też spotkał się  z gen. Andersem przed   powrotem do Polski.
PESCARA – w rejonie  Pescary  rozpoczął  się  szlak  bojowy 2 Korpusu Polskiego w kampanii  adriatyckiej.  Znajduje się tu  dom -muzeum  pisarza i polityka Gabriela d’Annunzia.    W Pescarze   mieszka  historyk  Marco Patricelli, autor  pierwszej zagranicznej biografii o rtm. Pileckim pt. „Ochotnik” („Il Volontario”)  i od lat zajmujący się popularyzowaniem wiedzy o Witoldzie Pileckim (planowane spotkanie).
VICOLI – park im. rtm Witolda Pileckiego. Na zachód od miejscowości wznosi się masyw górski Gran Sasso (gdzie w roku 1943 został uwięziony Benito Mussolini, uwolniony  następnie  w  wyniku  brawurowej  akcji niemieckich spadochroniarzy dowodzonych przez Otto  Skorzennego ).     Przyjazd do Fiuggi, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja.

DZIEŃ IV     MONTE CASSIN0  – NEAPOL
Śniadanie w hotelu;  po śniadaniu wyjazd do Monte Cassino:
CASSINO – cmentarz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Spoczywa na nim 1070 poległych żołnierzy (albo 1075, ale to też nie jest takie pewne i jednoznaczne, gdyż po wojnie byli tam pochowani :bp Gawlina, gen. Anders, jego żona Irena itd.).wszystkich wyznań: katolików, grekokatolików, prawosławnych, protestantów, Żydów
i muzułmanów,  wyprowadzonych w większości przez gen. Andersa z „nieludzkiej ziemi”.  – msza św. na cmentarzu 17 września; klasztor na Monte Cassino, Muzeum Bitwy. W pobliżu Cassino znajdują się pomniki żołnierzy 2 Korpusu Polskiego: w AQUAFODATA (podczas bitwy znajdował się tutaj prowizoryczny cmentarz polskich żołnierzy, których następnie ekshumowano i przeniesiono na Monte Cassino) i w VITTORE del LAZIO również w miejscu dawnego polskiego prowizorycznego cmentarza wojennego.
Krótka wizyta w NEAPOLU  –  panorama zatoki Neapolitańskiej.  Powrót do hotelu; obiadokolacja.
Spacer po Fiuggi – miasteczku  uzdrowiskowym słynącym z wód termalnych.

DZIEŃ V    R Z Y M
Po śniadaniu – wyjazd do Rzymu oraz zwiedzanie:
RZYM – WATYKAN:  Plac i Bazylika św. Piotra; wizyta przy grobie Jana Pawła II;  RZYM ANTYCZNY:  Forum Romanum, Koloseum  (z zewnątrz);  Schody Hiszpańskie, Fontanna ;  polskie ślady w Rzymie.
Powrót do Fiuggi, obiadokolacja; nocleg.

DZIEŃ VI       REGGIO  EMILIA -PADWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
REGGIO EMILIA –  Citta del tricolore (miasto trzech kolorów) nazywane tak dlatego, że w roku 1797 przyjęto  tu  trójkolorową flagę,   która później stała się flagą narodową Włoch. W tym samym roku w Reggio stacjonowały  Legiony   gen. Jana Henryka Dąbrowskiego  a  w  lipcu  tego roku Józef  Wybicki  napisał   słowa Mazurka Dąbrowskiego (Pieśń Legionów Polskich), który  od  1927  roku jest  hymnem  Polski.  Również   w Reggio Pieśń  Legionów została po raz pierwszy wykonana publicznie.   Zwiedzanie Muzeum Hymnu Polskiego (może zaśpiewamy  Mazurek Dąbrowskiego  w tym samym miejscu co w roku 1797! ). Palazzo  Comunale   z XV-XVIII w, kościół San Prospero z X w.
PADWA – od XII w. niezależna republika ze sławnym uniwersytetem, wykładał tutaj Galileusz, studiował Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski oraz Jan Zamoyski; spacer po centrum miasta.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Wenecji.

DZIEŃ VII    LUBLANA – MALIBOR (Słowenia) –
Po  śniadaniu – wyjazd  na trasę. Przejazd przez Słowenię ze spojrzeniem na ciekawostki  mijanych miejscowości z krótkim postojem  w Lublanie (spacer z pokazaniem m.in.  kościoła św. Trójcy,  Mostu  Smoka, Zamku  na wysokim wzgórzu) oraz Mariborze ( piękne kamienice na starym mieście, piwnice win).
Na trasie postoje na posiłki – płatne we własnym zakresie.  Przyjazd do Bratysławy; obiadokolacja; nocleg.

DZIEN VIII    WARSZAWA
Po śniadaniu – wyjazd  do Warszawy.  CIERLICKO (CZ)  –  Żwirkowisko to miejsce tragicznej śmierci 11 września 1932 polskich pilotów Stanisława Wigury i Franciszka Żwirki w Cierlicku Górnym koło Cieszyna  na Śląsku Cieszyńskim;  Dom Żwirki i Wigury z salą poświęconą  historii lotnictwa;  poczęstunek.
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30 – 22.00.

CENA:     1940 PLN

Dopłata do pokoju 1-osobowego    420 PLN

Cena zawiera:  przejazd autokarem z obsługą 2 kierowców; noclegi w hotelach i ośrodkach, pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;  wyżywienie:  7 obiadokolacji i 7 śniadań; obsługę pilota na całej trasie;  opłaty miejscowe; ubezpieczenie  AXA z suma gwarancyjną : NNW – 2 tys. EUR KL – 10 tys. EUR bagaż – 200 EUR;  podatek VAT.

Cena nie zawiera: opłat za przewodników lokalnych; biletów wstępu do zwiedzanych obiektów; biletów komunikacji miejskiej w Rzymie – razem ok. 100 EUR.

ZAPRASZAMY!

Opublikowano

Litwa

Kaziuki w Wilnie

Termin: 01-03.03.2019

Cena od: 650 zł

Litwa: Kowno – Kłajpeda

Termin: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 795 zł

Opublikowano

Rosja

ROSJA: OSTASZKÓW – MIEDNOJE – MOSKWA – KATYŃ

Termin: 31.03-06.04.2019

Cena od: 1710 zł

BIAŁE NOCEST.PETERSBURG

Termin: 06-13.07.2019

Cena od: 2120 zł

ROSJA: WYSPY SOŁOWIECKIE

Termin: 04-14.08.2019

Cena od: 9450 zł

ROSJA: Smoleńsk – Katyń

Termin: 13-17.09.2019

Cena od: 1250 zł

ST. PETERSBURG – MOSKWA

Terminy: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 2625 zł

Opublikowano

Ukraina

Lwów “Don Kichot” w operze lwowskiej

Termin: 29-31.03.2019

Cena od: 620 zł

UKRAIŃSKO-BIAŁORUSKI VOYAGE WĘDRÓWKI Z KASIĄ WĘGLICKĄ

Termin:  06-14.07.2019

Cena od: 2120 zł

VII CZAK Kresowy 2019 Ziemia Lwowska i okolice

Termin:  27.06-03.07.2019

Cena od: 1390 zł

Ukraina: Śladami bohaterów trylogii

Termin:  wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 1190 zł

Ukraina: Od Kamieńca do Krzemieńca

Terminy: wycieczka organizowana na zlecenie

 Cena od: 1190 zł

Ukraina: Zakarpacie i Huculszczyna

Terminy: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 1480 zł

Opublikowano

Białoruś

Dziwny jest ten świat – śladami Czesława Niemen w 80 rocznicę Jego urodzin

Termin: 15 – 17.02.2019

Cena od: 580 zł 

Niedziela palmowa w Brześciu bez Wizy

Termin: 13-14.04.2019

Cena od: 365 zł

Warszawa-Brześć-Kosów Poleski-Nieśwież-Mir-Nowogródek-Lida-Stare Wasiliszki-Murowanka-Bohatyrowicze-Grodno-Warszawa

Termin: 01-04.05.2019

Cena od: 1095 zł

Białoruś: Śladami wybitnych Polaków

TERMIN: 
01-05 maja 2019 r. (Uwaga: Brak miejsc)
10-14 września 2019 r.

Cena od: 1030 zł

Brześć bez Wizy!!!

Termin: 11.05.2019

Cena od: 175 zł

Tomaszówka i Brześć bez Wizy!!!

Termin: 08-09.06.2019

Cena od: 365 zł

Mińsk – Witebsk – Połock

Termin: 13-18.08.2019

Cena od: 1265 zł

Białoruś: Nie tylko polesia czar

Termin: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 1560 zł

Opublikowano

Rumunia

RUMUNIA 

Stolica: Bukareszt
Waluta: Nowy lej rumuński (RON),
1 RON = 100 bani 1 RON = 10 000 ROL (starych lei).
Język urzędowy: rumuński
Inne języki: węgierski, niemiecki

 PRZEPISY WJAZDOWE

Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:
* zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
* mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
* przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

PRZEPISY CELNE
Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne mogą wwieźć lub wywieźć kwoty o równowartości do 10.000 EUR (kwoty wyższe należy deklarować przy wjeździe lub wyjeździe). Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych w UE.

PRZEPISY PRAWNE
Górna granica kary pozbawienia wolności za nielegalny przewóz narkotyków wynosi 25 lat.

MELDUNEK
Istnieje obowiązek meldunkowy. W przypadku noclegów w hotelach, pensjonatach itp. obowiązek ten przejmuje administracja hotelowa, w innych sytuacjach obowiązek meldunkowy powstaje po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy zgłosić się wtedy osobiście na najbliższy posterunek policji, posterunek Policji Granicznej lub do Głównego Inspektoratu ds. Imigracji (Inspectoratul General pentru Imigrări) w celu zarejestrowania pobytu w Rumunii.

UBEZPIECZENIE
Obowiązkowe jest ubezpieczenie komunikacyjne OC. Honorowane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Szczepienia nie są wymagane. Podczas szczególnie upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nieprzegotowanej wody. Obywatele krajów EOG i posiadacze ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) korzystają z niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu czasowego w Rumunii. Wizyty u lekarzy są wówczas bezpłatne pod warunkiem podpisania przez lekarza umowy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, o czym należy się upewnić przed skorzystaniem z porady. Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo odpłatne, podobnie usługi stomatologiczne – z wyjątkiem przypadków nagłych. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie dotkliwe jest dla kierowców (dopuszczone rumuńskim prawem wewnętrznym) zatrzymywanie przez policję drogową prawa jazdy. Szczegółowe informacje o trybie odzyskiwania prawa jazdy znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Bukareszcie. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub leków o podobnym działaniu jest zabronione. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,8 promila (co odpowiada 0,4 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu) lub pozostaje on pod wpływem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat. Kierowcy powinni szczególnie uważać na odcinkach, gdzie prowadzone są roboty drogowe, gdyż są one na ogół słabo oznakowane; mogą powodować znaczne utrudnienie dla ruchu w ciągu dnia i zagrożenie w nocy.
Obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla wszystkich pojazdów. Uwaga: dotyczy to wszystkich dróg krajowych i autostrad! Najlepiej wykupić je na przejściu granicznym, np. na stacjach benzynowych PETROM; brak winiety pociąga za sobą kary w wysokości do 9.500 RON. Wykaz aktualnych cen winiet jest dostępny na stronie Ambasady RP w Bukareszcie.
Turyści powinni być przygotowani na konieczność wniesienia opłat specjalnych (ich wysokość zależy od typu samochodu) przy przekraczaniu Dunaju. Orientacyjne opłaty za przeprawę promową Bechet-Oriahovo: motocykle 2 euro, samochody osobowe 12 euro, mikrobusy 30 euro, mikrobusy z przyczepą 40 euro, samochody ciężarowe i autokary 40 euro, autokary z przyczepą 45 euro, TIR-y 50 euro oprócz tego 1 euro od osoby. Opłaty mostowe na przejściu Giurgiu-Ruse wynoszą: 3 euro samochody osobowe, 12 euro mikrobusy, 25 euro autokary i 25-37 euro samochody ciężarowe. Opłaty mostowe na przejściu Giurgeni-Vadu Oii wynoszą: 11 RON samochody osobowe, 26 RON mikrobusy, 43 RON autokary i 43-64 RON samochody ciężarowe. Opłaty mostowe na przejściu Fetesti-Cernavoda: 13 RON samochody osobowe, 47 RON mikrobusy, 64 RON autokary i 64-91 RON samochody ciężarowe.
14.06.2013 r. otwarto nowy most na przejściu granicznym Calafat-Vidin. Jest to most drogowo-kolejowy składający się z dwóch pasów ruchu w każdą stronę, dwóch chodników, ścieżki rowerowej i toru kolejowego. Opłata za przejazd, w zależności od wielkości pojazdu, wynosi od 6 do 37 euro; dla pieszych i rowerzystów korzystanie z mostu jest bezpłatne.
Wysokość i zakres innych opłat wjazdowych i wyjazdowych ustalają władze lokalne, np. w Giurgiu okresowo obowiązuje opłata tranzytowa dla samochodów ciężarowych.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Stan techniczny rumuńskich szlaków tranzytowych jest niezły, choć mogą wystąpić lokalne utrudnienia spowodowane np. robotami drogowymi (informacje o utrudnieniach znajdują się na stronie Ambasady i WPHI). Podróżowanie po zmroku wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Po drogach, także tranzytowych, poruszają się nieoświetlone furmanki i rowerzyści. Na pasach ruchu parkowane są nieoświetlone pojazdy. Na terenach wiejskich drogami przemieszcza się na pastwiska zwierzęta, często samopas. W razie awarii lub uszkodzenia samochodu trzeba się liczyć ze znacznymi trudnościami w uzyskaniu wyspecjalizowanej pomocy technicznej (brak części zamiennych, wysokie ceny usług nie idące w parze z ich jakością). Boczne drogi są często w złym stanie. Ze względu na specyfikę gór w Rumunii – ogromne przestrzenie, słabe zaludnienie, zmienność pogody – należy przestrzegać zasad bezpiecznej turystyki górskiej (wędrówki tylko oznakowanymi szlakami, wpisy do schroniskowej książki wyjść lub powiadamianie osób najbliższych o planowanej trasie przejścia, ekwipunek dostosowany do pory roku i skali trudności trasy).

BEZPIECZEŃSTWO
Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością, należy jednak zachować ostrożność w dużych miastach (okolice dworców kolejowych, placów targowych, środki komunikacji miejskiej), gdzie często zdarzają się kradzieże kieszonkowe dokonywane także przez dzieci, oraz na obwodnicach aglomeracji, zwłaszcza w okolicach przejazdów kolejowych. Odnotowuje się kradzieże towarów przewożonych transportem samochodowym. Istotnym utrudnieniem w przypadku kontaktu z policją są kłopoty ze znalezieniem miejscowych tłumaczy języka polskiego, niezbędnych do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych.

RELIGIA, OBYCZAJE
Nie ma szczególnych norm prawnych ani obyczajowych.

ŚWIĘTA
Dni ustawowo wolne od pracy to: 1 i 2 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy (wg kalendarza prawosławnego w 2014 w dniach 20-21 kwietnia), 1 maja, pierwszy i drugi dzień Zielonych Świątek (wg kalendarza prawosławnego w 2014 roku w dniach 8-9 czerwca), 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP), 30 listopada (św. Andrzeja Apostoła), 1 grudnia (rocznica zjednoczenia Rumunii w 1918 r.), 25-26 grudnia (Boże Narodzenie).

PRZYDATNE INFORMACJE:
Orientacyjne godziny otwarcia sklepów: podobne do polskich, nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie;
Większość urzędów rumuńskich pracuje w godzinach 8.00-16.00, jednakże interesanci przyjmowani są z reguły przez 4 dni w tygodniu w różnych godzinach, w zależności od urzędu.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat.