Opublikowano

SMOLEŃSK – KATYŃ

(5 dni)

TERMIN: 27.09-01.10.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – DYNEBURG

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN , godz. 6.15 odjazd na trasę: Warszawa – Suwałki – Dyneburg (Łotwa). DYNEBURG – dawna stolica Polskich Inflant; Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r.na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, szkoła polska, twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II DYNEBURG – REZEKNE (RZEŻYCA) – SMOLEŃSK

Po śniadaniu – wyjazd do Smoleńska. RZEŻYCA – zwiedzanie polskiej szkoły. Przejście graniczne Łotwa Rosja. Przejazd przez miejscowości: Newel i Wieliż związane z historią wypraw Stefana Batorego;

SMOLEŃSK – lotnisko Siewiernoje – miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 10.04.2010r.- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przyjazd do hotelu; zakwaterowanie; obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ III SMOLEŃSK – KATYŃ – WITEBSK

Po śniadaniu – spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz przejazd przez SMOLEŃSK z pokazaniem najważniejszych zabytków- Kreml – Twierdza Smoleńska, soboru Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego.
KATYŃ – las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP.

WITEBSK – prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela
w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla ( w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość). Przyjazd do hotelu Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.


DZIEŃ
IV WITEBSK – MIŃSK – BARANOWICZE

Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

CHATYŃ – 22 marca 1943r. została spacyfikowana wieś zamieszkała wwiększości przez Polaków; mauzoleum poświęcone miejscowościom spacyfikowanym na terenie Białorusi; KUROPATY – uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu tysięcy Polaków i Białorusinów. MIŃSK – kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem”; Stare Miasto (zw. Górnym Miastem) – katedra katolicka, katedra prawosławna – sobór św. Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. W międzyczasie – odrobina czasu wolnego. Wyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ V BARANOWICZE – BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu – wyjazd z Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości:

KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki. BEREZA KARTUSKA – ruiny pierwszego na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego klasztoru kartuzów. BRZEŚĆ – krótkie zwiedzania miasta i Twierdzy Brzeskiej. Odrobina czasu wolnego. Przejście graniczne Brześć – Terespol. Przyjazd do Warszawy ok. 21.30.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 1290 PLN

CZŁ. PTTK, SEENIORZY 1250 PLN

Odpłatność obejmuje: przejazd autokarem na całej trasie; 4 noclegi wg programu, pokoje 2-3-osobowe z ł azienkami; wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (4x) ubezpieczenie NW i KL z suma gwarancyjną 30 tys. EUR; obsługę pilota na całej trasie.;
Cena nie obejmuje kosztów:

wizy białoruskiej 70 PLN;

wizy rosyjskiej 360 PLN

– usługi przewodników miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 35 EUR

UWAGA: paszport powinien mieć termin ważności min. 180 dni po zakończeniu imprezy.
===========================================================================================

Opublikowano

WARSZAWA – BRZEŚĆ – KOSÓW POLESKI – NIEŚWIEŻ – MIR –NOWOGRÓDEK – LIDA – STARE WASILISZKI – MUROWANKA – BOHATYROWICZE – GRODNO – WARSZAWA

TERMIN: 01.05 – 04.05.2019r

Program wycieczki

I dzień – 01.05.2019r

5.00 – wyjazd z Warszawy, parking przy KINOTECE Pałacu Kultury i Nauki. Wyjazd na Białoruś.

Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Terespol – Brześć.

Brześć – zwiedzanie miasta min. Twierdza brzeska, deptak na ul.Gogola i inne zabytki miasta ( 3h)

Kosów Poleski – zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kościuszki, kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T.Kościuszki, Pałac Pusłowskich

Nieśwież – zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe ), obiadokolacja, nocleg

II dzień – 02.05.2019r

Śniadanie, wykwaterowanie,

Nieśwież – Zwiedzanie zabytkowego zamku – rodowej rezydencji rodziny Radziwiłłów. Kościół z XVI wieku p.w. Bożego w którego kryptach grobowych pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Ratusz miejski, Brama Słucka oraz inne zabytki miasta.

Mir – zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego z XVI wieku. Zamek został wpisany na listę zabytków UNESCO.

Nowogródek – w programie zwiedzania: Muzeum, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół Farny pw. Bożego Ciała – miejsce ślubu króla Władysława Jagiełło z Zofią Holszańską oraz chrztu Adama Mickiewicza, ruiny średniowiecznego zamku)

Zakwaterowanie w hotelu w Lidzie, obiadokolacja, nocleg

III dzień – 03.05.2019r

Śniadanie, wykwaterowanie

Lida – zwiedzanie miasta – zamek Gedymina z XIV w., miejsce wesela króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską.

Stare Wasiliszki – muzeum Czesława Niemena w jego domu rodzinnym, kościół św. Piotra i Pawła.

Murowanka – cerkiew typu obronnego z XV w. jedna z trzech które zostały jeszcze na Białorusi.

Bohatyrowicze – grób znanych z powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii, pomnik polskich powstańców styczniowych w lesie koło Bohatyrowicz, krótki pobyt nad rzeką Niemen

Przyjazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

IV dzień – 04.05.2019r

Śniadanie, wykwaterowanie,Grodno – w programie zwiedzania: Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego, kościół Farny pw. Św. Franciszka Ksawerego, cmentarz polski z grobami żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z 1920r oraz obrońców Grodna z 1939r, jedyny na Białorusi Pomnik Katyński na cmentarzu wojskowym, cerkiew kołożska z XII w, sobór grodzieński i inne zabytki.

Obiad, wyjazd do Polski

Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Powrót do Warszawy w późnych godzinach wieczornych.

Świadczenia:

– przejazd autokarem klasy LUX

– 3 noclegi w pokojach 2-osobowych,

– 3 obiadokolacje,

– 3 śniadania,

– obiad

– koszt wiz białoruskich oraz obsługi wizowej,

– ubezpieczenie NNW na sumę 2.000 EURO/os oraz KL na sumę 10.000 EURO/os

– opieka pilota ze znajomością trasy oraz jęz. rosyjskiego,

– usługi przewodników terenowych w jęz. polskim – 3 dni,

– utrzymanie pilota oraz kierowcy

Cena: 1.095,00 PLN/os

Cena nie obejmuje kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników muzealnych – koszt ok. 120,00 PLN.

Minimalna ilość uczestników przy której impreza jest realizowana – 25 osób

Termin zgłoszeń – do 10.04.2019r

Termin odwołania imprezy z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń – na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy

Uwaga: Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni posiadać paszporty ważne 3miesiące od daty jej zakończenia.

ORGANIZATOR: BIURO PODRÓŻY JUNIOR