Opublikowano

JARMARK KAZIUKOWY W GRODNIE

29.02.-01.03.2020

DZIEŃ I WARSZAWA – GRODNO

WARSZAWA
– zbiórka uczestników o godz. 06:30 – parking przy Kinotece PKiN. Odjazd na granicę polsko-białoruską przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi ( przesunięcie zegarków o 2 godziny do przodu).   Zwiedzanie z przewodnikiem kompleksu Starego Miasta: m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej, Szwajcarska Dolina.  Zakwaterowanie w hotelu.Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ II GRODNO – WARSZAWA

GRODNO – po  śniadaniu  udział w Jarmarku
Kaziukowym. Wyjazd do Polski około godz. 16.00.
Planowany przyjazd do Warszawy około godz. 20.00

Cena 410
 zł/os.

Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem lub busem w zależności od liczebności grupy, zakwaterowanie w hotelu, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja ubezpieczenie KL/NNW, podatek VAT, koszt dokumentów uprawniających do wjazdu na Białoruś
Cena nie zawiera: opłaty za usługę przewodnika miejscowego – 15 Euro/os; płatne w autokarze.

ZAPRASZAMY!!!

UWAGA: kopię lub skan paszportu należy dostarczyć do biura nie później niż do 25 lutego. Paszport musi być ważny minimum 90 dni po powrocie z Białorusi.