Opublikowano

OD LWOWA DO KRZEMIEŃCA I ŁUCKA

03.09 – 07.09.2019
DZIEŃ I: WARSZAWA – ŻÓŁKIEW – LWÓW
WARSZAWA
 – zbiórka uczestników o godz. 7.00 (ul. E. Plater, pod Salą Kongresową PKiN). Odjazd na granicę polsko- ukraińska w Hrebenne / Rawa Ruska. ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego – bliźniacze miasto Zamościa – zwiedzanie m.in. rynek, kościół farny, cerkiew bazylianów, synagoga. Przyjazd do hotelu w ok. Lwowa, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Wieczorny spacer po okolicy.
DZIEŃ II: LWÓW
LWÓW
 – po śniadaniu wyjazd na całodzienne zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Łyczaków z Cmentarzem Orląt Lwowskich; Sobór św. Jura; Stare Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO m.in.: Katedra, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi, muzeum- apteki, Kościół Dominikanów, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska, budynek Opery Lwowskiej + wnętrze), obiadokolacja, nocleg w hotelu.
DZIEŃ III: LWÓW – OLESKO – PODHORCE – KRZEMIENIEC
LWÓW
– po śniadaniu wycieczka „ZŁOTA PODKOWA” na trasie:
OLESKO – zwiedzanie zamku (miejsce urodzenia Jana Sobieskiego) – dziś filii Lwowskiej Galerii Obrazów;
PODHORCE – „palazzo in forteca” perła architektury kresowej – zamek w stylu renesansu włoskiego, zbudowany przez hetmana Koniecpolskiego, siedziba polskich rodów magnackich;
POCZAJÓW – prawosławna ławra – najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie;
KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY; w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego a od 1819r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego otwarte w 2003. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego wewnątrz; Góra Bony – ruiny zamku, panorama Krzemieńca. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV: KRZEMIENIEC – DUBNO – RÓWNE – ŁUCK
Po śniadaniu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
DUBNO – pierwsze wzmianki z 1100r.; byli tu: król szwedzki Karol XII i car Rosji Piotr I; największy rozwój za czasów Michała Lubomirskiego; najcenniejszym zabytkiem jest zamek wzniesiony przez Wasyla Ostrogskiego na początku XV w.; pałac Lubomirskich; zespół klasztorny bernardynów; dom, w którym mieszkał Antoni Malczewski; dom – miejsce śmierci Tadeusza Czackiego, założyciela Liceum Krzemienieckiego.
RÓWNE – miasto z historią od XIII wieku, własność m,in. Koniecpolskich i Lubomirskich; spacer z pokazaniem dawnego kościoła katolickiego ( w 1958 świątynię zamknięto i przebudowano; obecnie mieści się w niej sala koncertowa); sobór w stylu rosyjsko-bizantyjskim; kilka secesyjnych kamienic; gmach dawnego gimnazjum wzniesiony przez F. Lubomirskiego.
KLEWAŃ – jedno z głównych gniazd rodu Czartoryskich; zamek, kościół katolicki fundacji Jerzego Czartoryskiego;
OŁYKA – miasto i dobra Radziwiłłów, stolica Ordynacji Ołyckiej – jeden z największych majątków na terenie całej Rzeczypospolitej; spojrzenie na zamek Radziwiłłów – obecnie w zamku mieści się szpital psychiatryczny,; pozostałości fortyfikacji ziemnych, kolegiata pw. św, Trójcy, Brama Łucka.  Przyjazd do Łucka, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.
DZIEŃ V: ŁUCK – WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę i zwiedzanie :
ŁUCK – w roku 1429 odbył się zjazd monarchów, będący wydarzeniem niespotykanym w ówczesnej Europie a powodem spotkania było zagrożenie Europy przez Turków; dzielnica staromiejska; Górny Zamek z XIVw. zbudowany przez księcia Lubarta – największy zamek na Wołyniu; katedra pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętej Trójcy; synagoga; dzielnica karaimska, dzielnica ormiańska.
WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI – miasto królewskie po unii lubelskiej do rozbiorów; Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej – Sobór Uspieński pochodzący z 1160 r.; cerkiew św. Bazylego z XIV w.; kościół farny św. Joachima i Anny, pojezuicki kościół pw. Rozesłania Apostołów – ob. sobór prawosławny; wały obwodowe dawnego zamku.
Przejście graniczne Jagodne – Dorohusk; odprawa . Przewidywany przyjazd do Warszawy 21.00.
CENA: 960 PLN
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem na całej trasie; zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2,3 – osobowe z łazienkami); wyżywienie 2 posiłki dziennie ( od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia pobytu); opieka pilota na całej trasie, ubezpieczenie KL/NW z suma gwarancyjną 30 tys. EUR/os, VAT.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodnika lokalnego – 35–40 EUR/os
Org. BT TEAMBUSTRAVEL

Opublikowano

ŻMUDŹ… DLA KONESERÓW

27.08 – 01.09.2019
DZIEŃ I: WARSZAWA – KIEJDANY
Warszawa: spotkanie uczestników godz. 6.20 – parking przed Muzeum Techniki PKiN, odjazd na trasę 6.30.  Przez dawne przejście graniczne Szypliszki – Kalwaria.
PODBRZEŻ – Muzeum powstania styczniowego w drewnianym dworze baronów Szylingów, drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP, na kościelnym cmentarzu bogato zdobione krzyże i kapliczki słupowe wykonane przez artystów ludowych, a także groby księży i właścicieli majątku – baronów Szyllingów,  całość otoczona ogrodzeniem zbudowanym z kutych krat, pochodzących z demontowanych w okresie władzy radzieckiej grobów na okolicznych cmentarzach, ocalonych przez miejscowego proboszcza, o. Stanislovasa. AKADEMIA – majątek należący do Mleczków, Brzostowskich, Chrapowickich, od 1923 wyższa szkoła rolnicza, obecnie Instytut Rolniczy. DATNÓW –  po 1918 znane było powiedzenie: od Janowa do Datnowa wszędzie słychać polska mowa, kościół parafialny z XVIII w. z cegły i głazów. KIEJDANY – miasto przez wiele lat związane z rodziną Radziwiłłów, opisane przez H. Sienkiewicza w powieści Potop, spojrzenie na kościół pw. św. Jerzego zbudowany  przez Krzyżaków w 1403, Stare Miasto: drewniany kościół pw. św. Józefa wzniesiony w 1710, kościół kalwiński – obecnie sala koncertowa (w podziemiach – krypta Radziwiłłów, zabytkowe domy rzemieślników szkockich, synagogi z XVIII i XIX w.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Spacer nad Niewiażą, literacką Issą.
DZIEŃ II: KIEJDANY – PONIEWIEŻ – BIRŻE –  SZAWLE
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: ŁĄCZYNÓW – pałac Kognowickich z końca XIX w., przypominający warszawskie Łazienki. BYSTRAMPOL – majątek, należący od końca XVII w. do II wojny światowej, do Bystramów, pałac z 1850, obecnie siedziba Międzynarodowego Centrum Integracji, w Bystrampolu często gościł H. Sienkiewicz  i zbierał materiały do Trylogii. PONIEWIEŻ – spojrzenie na miasto, które zaczęło się rozrastać pod koniec XIX w., słynące przede wszystkim z browaru „Kalnapilis” produkującego jedno z lepszych piw litewskich, kościół pw. śś. Piotra i Pawła, neogotycki, zbudowany w 1884, na miejscu kościoła, którego historia sięgała 1785, cmentarz przykościelny z polskimi grobami, niektóre starsze od świątyni. BIRŻE – jedna z najstarszych i najważniejszych siedzib rodu Radziwiłłów na Litwie, wskrzeszony z ruin zamek bastionowy z końca XVI w. – obecnie Muzeum Krajoznawcze Regionu Birżańskiego, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, pałac Tyszkiewiczów z poł. XIX w., park. Spacer po parku krajobrazowym Karajimiskis pełnym lejów krasowych. POKROJE
– największy na Litwie zespół rezydencjalny baronów von Ropp obejmujący klasycystyczny pałac, ok. 40 budynków gospodarczych wzniesionych z kamienia i dolomitów z pobliskiej kopalni oraz park, pozostałości starej drewnianej bożnicy. BURBISZKI – dawny majątek rodziny Bażeńskich, których córka wyszła za mąż za Kornela Makuszyńskiego, częstego gościa w Burbiszkach, miejscu znanym wielu twórcom, pałac i park pięknie utrzymany a stawy z 15 wysepkami są połączone 12 mostkami. KLEBONISZKI – skansen wiejskich zagród z XIX w. z pełnym wyposażeniem domowymi gospodarczym. SZAWLE – przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja.
DZIEŃ III: SZAWLE – TELSZE – PŁUNGIANY – POŁĄGA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: GÓRA KRZYŻY – na wzniesieniu, sanktuarium z setkami tysięcy krzyży. Motto miejsca: Ziemia spokoju i nadziei. Góra Krzyży jest miejscem jedynym w swoim rodzaju. Szacuje się, że znajduje się tutaj ok. 200 tys. krzyży różnej wielkości. Góra Krzyży jest przejawem pobożności ludu, symbolem niezłomnej wiary, doświadczeń i nadziei. NAJSIE –  pod gołym niebem – muzeum pogaństwa. TELSZE – kościół i klasztor Bernardynów, pałac biskupi, drewniana synagoga. BREWIKI – dwór Narutowiczów z XIX w., pozostałości parku, miejsce urodzenia Gabriela Narutowicza i jego brata – Stanisława. SEDA – największy żmudzki kościół drewniany z XVIII w. RENNÓW – w siedzibie dziadków przez kilka lat wychowywali się Gabriel i Stanisław Narutowiczowie po śmierci ich ojca Jana, pałac (obecnie muzeum), stajnia, spichlerz, park.
KALWARIA ŻMUDZKA – największe centrum pielgrzymkowe na terenie Litwy. PŁUNGIANY – pałac Ogińskich, neogotyckie oficyny (w jednej z nich mieściła się słynna szkoła muzyczna), park – dąb Perkuna, oryginalny budynek oranżerii zw. „domkiem ogrodnika”. KRETYNGA – pałac   Tyszkiewiczów z muzeum krajoznawczym i wspaniałą oranżerią, park krajobrazowy, kościół katolicki ufundowany przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Przyjazd do POLĄGI, zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja.
DZIEŃ IV: POŁĄGA – MIERZEJA KUROŃSKA – POŁĄGA
Po śniadaniu spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie: POŁĄGA – Park Botaniczny, Muzeum Bursztynu w pałacu Tyszkiewiczów. KŁAJPEDA – Stare Miasto, tereny zamkowe, Nowe Miasto, Park Rzeźb im. Mažvydasa. Przeprawa promem na MIERZEJĘ KUROŃSKĄ.
SMILTYNÉ – Litewskie Muzeum Morskie z delfinarium w dawnej twierdzy Kopgalis. JUODKRANTÉ – Góra Czarownic z drewnianymi rzeźbami (ponad 100), nawiązującymi do litewskich legend, NIDA – Dom Tomasza Manna, zabytkowe domy rybackie, wędrówka na wydmy. Powrót do Połągi, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V: POŁĄGA – WORNIE – KOWNO
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: KISINY – grób gen. Antoniego Gielguda, zastrzelonego w lipcu 1831 przez podwładnego oficera. SZWEKSZNIE – pałacyk ”Villa Genowefa” wzniesiony w  latach 80. XIX w. przez hr. Adama Platera, muzeum  z obrazami i rzeźbami m.in. z kolekcji Platerów, park, kościół. WORNIE – historyczne centrum Żmudzi. Pierwsza osada nosiła nazwę  Miedniki, w niej Żmudzini w 1320 wygrali bitwę z Krzyżakami, obecne centrum Worni powstało w miejscu, gdzie znajdowała się jedna z najważniejszych świątyń pogańskich na Żmudzi. Pierwszy kościół wybudowano w 1417, zaś biskupstwo żmudzkie istniało od 1417 do 1864. Kościół katedralny pw. śś. Piotra i Pawła został zbudowany w miejscu wcześniejszych świątyń, barokowy, wystawiony przez bpa Kazimierza Paca w 1691, w XIX w.  przebudowany, z cennym wyposażeniem wnętrza. W podziemiach groby biskupów żmudzkich oraz, przysłana z Paryża, maska pośmiertna Jerzego Giedroycia (twórcy paryskiej „Kultury”). KROŻE – w XVI w. miejsce sejmików żmudzkich, w XVII – centrum katolicyzmu, słynną stała się tzw. „rzeź kroska”, kiedy miejscowa ludność uniemożliwiała zamianę kościoła katolickiego na cerkiew. KIELMY – dwór Grużewskich wzniesiony w końcu XVI lub na początku XVII w.,  park. POGRYŻÓW – spojrzenie na eklektyczny pałac i Górę Kalwinów. CYTOWIANY – znane ze znajdującego się tu zabytkowego kompleksu barokowego. Zachowany do dzisiaj kościół pw. MB Anielskiej i pobernardyński zespół klasztorny jest jednym z najstarszych i największych na Litwie sakralnych zespołów tego okresu.  KOWNO – IX FORT – największy w Twierdzy Kowieńskiej, zbudowanej w 2. poł. XIX w., Muzeum IX Fortu.  Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Spacer po kowieńskiej Starówce.
DZIEŃ VI: KOWNO – KALWARIA – WARSZAWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: KOWNO – spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie: zamek, kościół pw. św. Jerzego i klasztor Bernardynów, Stare Miasto – zespół kamienic wokół rynku, Ratusz zw. Białym Łabędziem, archikatedra śś. Piotra i Pawła, Dom Perkuna, kościół Witolda. Muzeum A. Żmuidzinaviciusa i Muzeum Diabłów. Przejazd przez miasto. WYŁKOWYSZKI – prawa miejskie otrzymały od króla Jana Kazimierza, w czerwcu 1812 stacjonował tu Napoleon Bonapartemu i stąd wyruszył w kierunku Moskwy. POJEZIORY – majątek ten otrzymał Michał Gliński od króla Aleksandra Jagiellończyka, barokowo-klasycystyczny pałac zbudowany przez Maksymiliana Gawrońskiego pod koniec XVIII w., park – pomnik przyrody, w dawnej karczmie i pałacu – Muzeum Regionu Wyłkowyskiego. KALWARIA – z historią od 1640, kiedy bp żmudzki Jerzy Tyszkiewicz zbudował kaplicę i klasztor dla dominikanów, miasto w XIX w. nazywano Kalwarią Żydowską, miejsce internowania 720 żołnierzy polskich (w tym 620 oficerów) we wrześniu 1939, zobaczymy: kościół katolicki, synagogę, budynek poczty konnej z pocz. XIX w., Muzeum Litewskiej Wiejskiej Kapeli oraz prace artysty ludowego.
Przejazd do Puńska – stolicy polskich Litwinów, obiad litewski, krótki spacer po mieście. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.00 – 21.30.
ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ W POKOJU: 1-osobowym – 1950 PLN; 2-osobowym – 1505 PLN; 3-osobowym – 1455 PLN
CENA ZAWIERA:
 przejazd autokarem; 5 noclegów (3 x hotele, 2 noclegi w „Amber Palace” w Połądze  – 100 m do morza); wyżywienie: 5 obiadokolacji, 5 śniadań, 1 obiad; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL ; TFG; podatek VAT.
Uwaga: cena pobytu  w „Amber Palace” zawiera: możliwość skorzystania z basenu i sauny, chwilę relaksu w specjalnej komnacie; mineralną wodę bursztynową,  bursztynową herbatę.
CENA NIE ZAWIERA: obsługi przewodników miejscowych i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 45-50 EUR/os.
Org. BT TEAMBUSTRAVEL

Opublikowano

HUCULSZCZYNA I ZAKARPACIE

03.08- 10.08.2019

DZIEŃ I: WARSZAWA–LWÓW
godz. 6.30 zbiórka uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie. 6.45 wyjazd na trasę. Przekroczenie granicy HREBENNE/RAWA RUSKA. Przed granicą przerwa na posiłek (we własnym zakresie), zakwaterowanie, w hotelu. Obiadokolacja na Starym mieście. Po kolacji spacer z przewodnikiem: Starówka Lwowska (wpisana na listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO), Prospekt Swobody (d. Wały Hetmańskie) z gmachem Opery Lwowskiej.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II: LWOW – DROHOBYCZ – TRUSKAWIEC – STANISŁAWÓW
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:
DROHOBYCZ – Kościół św. Bartłomieja (XIV) – oraz miejsca związane z B. Schulzem (urodzenia i zamordowania pisarza),
TRUSKAWIEC – słynny kurort Polski międzywojennej, spacer deptakiem uzdrowiska – Bulwarem Torosewycza, wokół którego usytuowane są najważniejsze źródła lecznicze i park zdrojowy,
STRYJ – krótki spacer po rynku – nieopodal kościół Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei,
STANISŁAWÓW –spacer po zabytkowej części miasta: rynek z XVII – wiecznym Ratuszem, Majdan Szeptyckiego z kościołem Najświętszej Marii Panny (tu według Sienkiewicza odprawiono nabożeństwo po śmierci Wołodyjowskiego), Synagoga Postępowa, pomnik Adama Mickiewicza.
Przyjazd do hotelu; zakwaterowanie; obiadokolacja.
DZIEŃ III: STANISŁAWÓW – KOŁOMYJA – CZERNIOWCE
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:
KOŁOMYJA – spacer po odnowionym centrum, Muzeum Huculszczyzny i Pokucia – największa huculska kolekcja strojów, sprzętu domowego użytku i instrumentów muzycznych oraz odtworzone wnętrze chaty huculskiej. Muzeum Pisanek – w budynku o kształcie wielkiego jaja,
CZERNIOWCE – stolica Bukowiny z bardzo urozmaiconą historią, a samo miasto nazywane jest „małym Wiedniem Wschodu”. Zobaczymy m.in. Pałac Metropolitów Bukowińskich – obecnie jest to zespół uniwersytecki; w centrum – wspaniały budynek teatru, Żydowski Dom Ludowy i niedaleko Rumuński Pałac Narodowy; i oczywiście Dom Polski.
Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV: CZERNIOWCE – KUTY – WOROCHTA – RACHÓW
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:
KOSÓW – ośrodek przemysłu ludowego (Technikum Artystycznego Rzemiosła). Kirkut,
KUTY – droga ewakuacji władz polskich w 1939 roku (most).
KRZYWORÓWNIA – niegdyś modna wśród ukraińskich artystów i twórców –miejsce urodzenia Stanisława Vincenza – piewcy Huculszczyzny,
WIERCHOWINA (d. Żabie) – na początku XX wieku znana miejscowość turystyczna,
WOROCHTA – nazywana, podobnie jak Jaremcze – perłą Karpat; zabytkowy wiadukt kolejowy wybudowany w 1894 roku,
RACHÓW– miasteczko o burzliwej historii, w okolicy geograficzne centrum Europy. Na stokach pasma Czarnohory (Howerla – 2061 m.) – KARPACKI REZERWAT BIOSFERY– założony w 1968 roku. Wpisany na listę UNESCO w 1993 roku. Nagrodzony dyplomem Rady Europy (pierwotny las typu alpejskiego, ponad 60 gatunków ssaków, ponad 170 gatunków ptaków oraz wiele gatunków endemicznych roślin).
Przyjazd do Rachowa, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
DZIEŃ V: RACHÓW – JAREMCZE – BUKOVEL – RACHÓW
Śniadanie w hotelu. wyjazd na zwiedzanie:
Przełęcz Tatarska (dawna granica polsko-węgierska, miejsce ewakuacji wojsk gen. Maczka) Krótka przerwa na podziwianie wspaniałych widoków,
JAREMCZE – huculski kurort nad Prutem, nazywany niegdyś perłą Karpat, z klimatem sprzyjającym leczeniu gruźlicy. Spacer nad wodospady na Prucie; na rynek suwenirów – gdzie można kupić słynne huculskie wełniane koce oraz wiele innych pamiątek i produktów; jeśli pogoda dopisze – wędrówka na Górę Chomiak (1542 m n.p.m); czas wolny,
BUKOWEL – nowoczesny kurort górski, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Górę Bukowel – spojrzenie na piękną dolinę z oczkiem jeziora.
Czas wolny, obiadokolacja z udziałem zespołu huculskiego.
DZIEŃ VI: RACHÓW – CHUST – MUKACZEWO – UŻGOROD
Po śniadaniu – wykwaterowanie i wyjazd na trasę:
DILOWE – stella, znak centrum Europy z 1887r,
CHUST– ruiny zamku Huszt, pierwsza warownia z 1190 roku wzniesiona w celu zapewnienia kontroli nad pobliskimi kopalniami soli, obecnie malownicze ruiny, odnowiona neobarokowa synagoga i jedyna na Zakarpaciu aktywna gmina żydowska (ok. 160 wiernych),
MUKACZEWO – spacer Bulwarem Miru (ciekawe kamienice, katedra, kilka kościołów), Zamek Pałanka z XIV w. –najciekawsza budowla Mukaczewa,
UŻGOROD – leżący na ZAKARPACIU, regionie silnie powiązanym z kulturą sąsiednich Węgier, spacer deptakiem KORSO, najważniejszym zabytkiem miasta jest Zamek komitacki z XIV – obecnie muzeum Architektury Ludowej i Tradycji (szczególnie piękna drewniana, barokowa cerkiewka z 1777 roku).
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja , nocleg.
DZIEŃ VII: UŻGOROD – okolice
Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na Przełęcz Użocką – oddzielająca polskie Bieszczady od Werchowińskiego Grzbietu w Karpatach Wschodnich. Tu jeszcze można zobaczyć „dziką”, urokliwą przyrodę, nieskażoną współczesną cywilizacją. Wędrówka z przewodnikiem. Powrót do Użgorodu, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VIII: UŻGOROD – WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd na przejście graniczne ukraińsko – słowackie, odprawa celno-paszportowa.
VELKA TRNA k. Trebisova (Słowacja) – zwiedzanie winiarni Ostrozowic z degustacją słowackiego tokaju, Ostrozowic to jedna z największych i najbardziej znanej na Słowacji winiarni.
Przerwa na obiad (we własnym zakresie) na terenie Polski.
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.00.
CENA: 1525 PLN
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem/busem na całej trasie z obsługą 2 kierowców; zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej, pokoje 2-3 os. z łazienkami; wyżywienie zgodnie z programem: 7 obiadokolacji, 7 śniadań; opieka pilota polskiego na całej trasie; ubezpieczenie KL/NNW z suma gwarancyjną 30 tys. EUR/os.
CENA NIE ZAWIERA: obsługi miejscowych przewodników i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (UA) – 50 – 60 EUR/os.; zwiedzanie winiarni z degustacją win i przekąską (SK) – 15 EUR
UWAGA: biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie.
Org. BT TEAMBUSTRAVEL

Opublikowano

„CARMEN” W OPERZE LWOWSKIEJ

28.06 – 30.06.2019
DZIEŃ I: WARSZAWA – LWÓW
WARSZAWA – spotkanie uczestników o godz. 6.15 na  Placu Bankowym w Warszawie; godz.6.30  odjazd na granicę polsko- ukraińską  Hrebenne / Rawa Ruska  (formalności ok. 2 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu). Przyjazd do LWOWA.  Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt Lwowskich. Obiadokolacja w restauracji na terenie Starówki. Krótki spacer po Starówce Lwowskiej.  Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ II: LWÓW 
LWÓW – po śniadaniu w hotelu – spotkanie z przewodnikiem miejscowym: objazd miasta z pokazaniem m.in. kościoła św. Elżbiety, zabytkowego Dworca Głównego i Soboru św. Jura. Zwiedzanie kompleksu Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO m.in. obiekty: Katedra, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi, muzeum–apteka, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska, Kościół Dominikanów. W trakcie zwiedzania spotkanie z Nikiforem.
Godz. 16.00 – obiadokolacja w hotelu. Godz. 17.30 – zwiedzanie budynku Opery Lwowskiej. Godz. 18.00-21.30 – spektakl «CARMEN».  Opera w  4 aktach w języku oryginału.
Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ III: LWÓW – ŻÓŁKIEW – WARSZAWA
LWÓW – po śniadaniu – chwila  czasu wolnego w centrum.  Wyjazd do Polski przez: ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego – bliźniacze miasto Zamościa: zwiedzanie, m.in. cerkiew św. Trójcy – wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013r. (wpis polsko-ukraiński dot. 16 obiektów – po 8 z każdego kraju);  rynek, kościół pw. św. Wawrzyńca, spojrzenie na cerkiew bazylianów, synagogę.
Przewidywany powrót  do WARSZAWY w godzinach wieczornych (ok. 21.00-21.30)
CENA: 600PLN
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem na całej trasie; zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2-3-osobowe z łazienkami); wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania; opieka pilota na całej trasie; ubezpieczenie KL/NW z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/os.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletu do Opery i przewodnika lokalnego – 25 EUR.
Organizator: B.P. TeamBus Travel

Opublikowano

MUZYCZNY WIEDEŃ

MUZYCZNY WIEDEŃ

( 4 dni )

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1 Warszawa – Wiedeń

Zbiórka o godz.07.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd do hotelu pod Wiedniem, zakwaterowanie, obiadokolacja. Następnie przejazd do Wiednia na letni koncert w Schönbrunn. Coroczny letni koncert w barokowych ogrodach rezydencji Schönbrunn, cieszący się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta open air koncert w niecodziennych kulisach parku pałacowego grają rokrocznie Wiedeńscy Filharmonicy. Co roku wybierany jest inny program i inny dyrygent, który prowadzi to wspaniale muzyczne wydarzenie transmitowane na żywo przez telewizje.

DZIEŃ 2 Wiedeń

Po śniadaniu przejazd do Wiednia, zwiedzanie stolicy Austrii z przewodnikiem miejskim m.in. Hunderwasserhaus, przejazd autokarem najbardziej znaną ulicą Wiednia Ringstrasse, przy której znajduje się Opera, Parlament, Hofburg, pomnik Marii Teresy, Muzeum Sztuk Pięknych i Sztuk Historycznych oraz wiele innych reprezentacyjnych budynków miasta. Następnie spacer po Starym Mieście – pomniki i pałace Hofburga, Krypty Cesarskie, katedra św. Szczepana. Czas wolny. Przejazd do Schonbrunn, zwiedzanie letniej rezydencji Habsburgów oraz przepięknych ogrodów i parku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3 Wiedeń Brno

Po śniadaniu przejazd do centrum miasta.

Już od dziesięciu lat w każdą sobotę od maja do października można posłuchać skocznych marszów i walców granych przez orkiestrę Deutschmeister, której muzycy występują w historycznych mundurach. Początek przemarszu odbywa się na Graben ok. 10.45 i stamtąd orkiestra wyrusza marszem do Hofburga gdzie na głównym dziedzińcu do 12.00 trwa koncert. Orkiestra należy do nielicznych kapel militarnych w świecie, która pielęgnuje starą tradycję tzw”hohe Stimmung” – wszystkie melodie grane są o pół tonu wyżej!!

Następnie przejazd na Kahlenberg, z którego rozciąga się wspaniały widok na miasto. Na wzgórzu znajduje się kościół polski, w którym można zapoznać się z historią Odsieczy Wiedeńskiej oraz podziwiać zgromadzone tam eksponaty. Przejazd do hotelu w Brnie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4 Ołomuniec Warszawa

Po śniadaniu przejazd do Ołomuńca, dawnej stolicy Moraw, zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejscowym, Czas wolny. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych. Na terenie Polski planowany jest dłuższy postój na gorący posiłek płatny we własnym zakresie.

TERMIN 20.06.- 23.06.2019

CENA 850 zł

Cena zawiera:

-Transport: autokar (klimatyzacja, video, WC, barek kawowy, uchylne siedzenia)

– Zakwaterowanie 2 noclegi w hotelu ***/**** klasy turystycznej w okolicach Wiednia, 1 nocleg w Czechach – pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami

– Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,

– Opiekę licencjonowanego pilota,

– Ubezpieczenie: AXA KL 10000 euro, NNW 2000 euro, bagaż 200 euro,

– Podatek VAT

– Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:

– dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny

– ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie

– napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo

– na bilety wstępu i przewodników należy przeznaczyć około 50 – 55 euro.

– wszystkiego co nie ujęte w programie

UWAGI:

– Dopłata do pokoju 1 osobowego – 350 zł

– Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.

– Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

– Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych letni koncert w Schonbrunn przenoszony jest na dzień następny.

Organizator B.P. Api Travel

 

Opublikowano

UKRAIŃSKO-BIAŁORUSKI VOYAGE WĘDRÓWKI Z KASIĄ WĘGLICKĄ

06-14.07.20019

LWÓW – KIJÓW – CZERNIHÓW – HOMEL – MIŃSK

DZIEŃ I: WARSZAWA – ZAMOŚĆ – LWÓW

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15 na

trasę : Lublin – Zamość – Lwów.

LUBLIN – zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kościuszki na Sławinku w Lublinie;

ZAMOŚĆ – z wizytą u Zamojskich; krótki spacer po Starym Mieście z pokazaniem m.in. rezydencji Zamojskich;

Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska; odprawa paszportowo-celna polsko-ukraińska. Przyjazd do Lwowa, obiadokolacja; zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wieczorny spacer,

DZIEŃ II: LWÓW

Śniadanie w hotelu. LWÓW – nazywany „Florencją Wschodu”: Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie lwowskiej Starówki (wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) m.in.: Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i kamienicami mieszczańskimi, renesansowy zespół cerkwi Wołoskiej, Kościół Dominikanów, katedra Ormiańska, gmach Opery Lwowskiej. Odrobina czasu wolnego. Spacer śladami Tadeusza Kościuszki . Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich (zapalenie zniczy);

Obiadokolacja na terenie Starego Miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III: LWÓW – OLESKO – POCZAJÓW – KRZEMIENIEC

Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

OLESKO – spojrzenie na zamek: miejsce urodzenia Jana Sobieskiego, przyszłego króla Polski; obecnie galeria;

POCZAJÓW (prawosławna ławra – najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie);

KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY; w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego a od 1819r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego otwarte w 2003. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego wewnątrz; spojrzenie na Górę Bony – ruiny zamku;

Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja.

DZIEŃ IV: KRZEMIENIEC – OSTRÓG – ZASŁAW – KIJÓW

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:

ZASŁAW – miejsce postoju konwoju z Tadeuszem Kościuszką w dniach 15-18.11.1794; spojrzenie na zamek Sanguszków (zamek w ruinie); Klasztor bernardynów – były klasztor oo. Bernardynów wraz z kościołem św. Michała (obecnie więzienie). Kościół św. Józefa Oblubieńca.

ZIELEŃCE – miejsce bitwy wojsk polskich z wojskami rosyjskimi w dniu 18.06.1792;

MIĘDZYBÓŻ – zamek – forteca Sieniawskich z XV-XVI wieku z wielką basteją na kształcie czworoliścia i ruiną renesansowego pałacu. W 1790 r. stacjonował tu Tadeusz Kościuszko; postój konwoju z Kościuszką 19.11.1794 r.

CHMIELNIK – w 1860 w tutejszym kościele Ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela został ochrzczony Ignacy Jan Paderewski, który urodził się w pobliskiej Kuryłówce; w 2010 r. na fasadzie kościoła odsłonięto tablicę pamiątkową w językach polskim i ukraińskim;

BERDYCZÓW – obronny klasztor Karmelitów Bosych, kościół p.w. św. Barbary, sobór św. Mikołaja;

ŻYTOMIERZ – Założony w 884 roku Żytomierz był jednym z największych miast Rusi Kijowskiej. Jest jednym

z głównych ośrodków Polaków na Ukrainie. Wędrówka polskimi śladami, m.in. zobaczymy dom Józefa Ignacego Kraszewskiego, dom narodzin i pomnik Jarosława Dąbrowskiego z 1971 roku. Wizyta w Domu Polskim. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu; nocleg.

DZIEŃ V: ŻYTOMIERZ – KIJÓW

KIJÓW – śniadanie w hotelu; spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na zwiedzanie miejsc i obiektów: Uniwersytet Kijowski, pomnik Tarasa Szewczenki, Sobór św. Włodzimierza (główna świątynia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z końca XIXw.), Teatr Opery i Baletu. Ławra Kijowsko – Peczerska (najsłynniejszy zespół klasztorny Kijowa, wpisany na listę UNESCO składający się w sumie z ok. 80 budynków, w tym Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej, Nadbramna Cerkiew św. Trójcy, Wielka Dzwonnica, Cerkiew św. Mikołaja, szpital klasztorny, biblioteka Flawina, Baszta Iwana Kusznika, Wieża Zegarowa, Dom Metropolity, Nadbramna Cerkiew Wszystkich Świętych i inne). Objazd miasta. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ VI: KIJÓW – CZERNIHÓW – HOMEL (BY)

Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

BYKOWNIA (na obrzeżach Kijowa) – polski cmentarz wojenny otwarty 21.09.2012r., miejsce spoczynku ponad

2 tys. Polaków zamordowanych w Kijowie w 1940 roku – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

CZERNIHÓW – Zespół zabytków tzw. Wału – niegdyś twierdza z wałami obronnymi, dzisiaj – Centralny Park Kultury i Wypoczynku, Sobór Przemienienia Pańskiego (Preobrażeński) – najcenniejszy zabytek i najstarsza czynna chrześcijańska świątynia Ukrainy, Muzeum Historyczne (wspaniałe zbiory).

Przejście graniczne ukraińsko-białoruskie; odprawa paszportowo – celna.

Przyjazd do Homla; obiadokolacja; zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer po mieście.

DZIEŃ VII: HOMEL –MOHYLEW – ORSZA

Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu oraz wyjazd na trasę,. Zwiedzanie miejscowości:

HOMEL – zespół pałacowo – parkowy wzniesiony przez feldmarszałka Rumiancewa, następnie własność Iwana Paskiewicza (pogromcy Powstania Listopadowego i namiestnika carskiego w Królestwie Polskim), park krajobrazowy; pałac letni Rumiancewów i pawilon ogrodowy; klasycystyczny sobór św Piotra i Pawła; kaplica grobowa Paskiewiczów; skarpa, na której kiedyś stał pomnik Józefa Poniatowskiego(zabrany przez I.Paskiewicza); kamienice z przełomu XIX i XX wieku; molenna;

MOHYLEW – miasto o bardzo bogatej historii; kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP z bardzo cennymi freskami z II poł. XVIII wieku; zespół monasteru prawosławnego p.w. św. Mikołaja; pałac archirejów, ob. budynek mieszkalny; pałac arcybiskupów, ob. szkoła muzyczna; cmentarz katolicki

LENINO – miejsce bitwy w dniach 12-13.10.1943, której brali udział żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki; mauzoleum, muzeum.

ORSZA – podominikański kościół katolicki pw. św. Józefa; znajduje się w nim fotokopia obrazu „Bitwa pod Orszą”, zwycięska walka stoczona przez wojska polsko – litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego 8 września 1514 roku nad wojskami moskiewskimi; spacer po zabytkowym centrum miasta. Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Czas wolny.

DZIEŃ VIII: ORSZA – WITEBSK – MIŃSK

Śniadanie. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

WITEBSK – prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla ( w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość.

CHATYŃ – polska wieś spacyfikowana w marcu 1943r…obecnie memoriał upamiętniający ponad 600 miejscowości

MIŃSK – kościół pw. św. Szymona i Heleny; ratusz, d. zespół klasztorny bernardynek obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunasto-letniego pobytu Stanisława Moniuszki Obiadokolacja. Odrobina czasu wolnego. Przejazd do hotelu na obrzeżach miasta. Nocleg.

DZIEŃ IX: MIŃSK – KOSÓW POLESKI – BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu w hotelu wyjazd na trasę:

KOSÓW POLESKI – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki w dniu 04.02.1746; muzeum Tadeusza Kościuszki, kościół pw. św. Trójcy. BRZEŚĆ – objazd miasta z pokazaniem m.in. Twierdzy Brzeskiej zbudowanej w latach 1833-42 na miejscu starego Brześcia, cerkiew św. Mikołaja, budynek koszarowy; pomnik Adama Mickiewicza, kościół katolicki z 1843r. zbudowany jako rekompensata za obiekty sakralne zniszczone podczas budowy twierdzy.

Przejście graniczne Brześć – Terespol; odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 22.00 – 22.30.

CENA: 2120 PLN/os

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem z obsługą 2 kierowców, zakwaterowanie: hotele – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami; wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji, obsługa pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW i KL z sumą gwarancyjną 30 tys. EUR/os. ; opłaty miejscowe

CENA NIE ZAWIERA: Obsługi przewodników miejscowych w języku polskim, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 45 EUR/osoba.

Org. BT TEAMBUSTRAVEL

Opublikowano

Węgry dla koneserów

10.06.2019 – 16.06.2019

Budapeszt – Wzgórze Zamkowe (zabytek UNESCO) z Zamkiem Królewskim i kościołem Macieja, panorama Pesztu, reprezentacyjne Aleja Andrassyego, Plac Bohaterów z pomnikiem Tysiąclecia i postaciami najważniejszych królów węgierskich, Ópusztaszer – “Feszty Panorama” – panoramiczny obraz z końca XIX w. przedstawiający wkroczenie Węgrów do Kotliny Panońskiej, Segedyn – neoromańska katedra pw. NMP (kościół wotywny), wieża św. Demetriusa, Plac Szechenyiego z Ratuszem Miejskim, ruiny średniowiecznego zamku obronnego, Muzeum Węgierskiej Papryki i Salami Pick, Gyula – gotycki zamek obronny, pałacyk Almasy, park i kąpielisko zamkowe, dom urodzenia Ferenca Erkela, Zegar Światowy, kościół parafialny NMP, ratusz, Hortobágyi – Park Narodowy Hortobágyi – najstarszy park narodowy na Węgrzech, kraina węgierskich kowbojów (czikosów) – przejażdżka wozami na teren puszty (stepu) z pokazem jeździeckim, Debreczyn – neoklasycystyczny zbór kalwiński, katedra św. Anny, Wielki i Mały Kościół Ewangelicki, Pałac Tisza, hotel Pod Złotym Bykiem, Miskolc – neoromańska synagoga, cerkiew Trójcy Świętej, kościół kalwiński, wieża widokowa na wzgórzu Avas, Miskolc-Tapolca – park zdrojowy i bajeczny kompleks kąpielisk termalnych (w skalnych grotach), Koszyce – katedra św. Elżbiety (największa na Słowacji), kaplica św. Michała, Teatr Państwowy, Zabytkowy Ratusz, Pałac Jakaba, teren baszty kata Program: 1 DZIEŃ

Wyjazd z Warszawy, przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry do Budapesztu (ok. 750 km), po drodze przerwa na posiłek (we własnym zakresie), Zakwaterowanie w hotelu w Budapeszcie, obiadokolacja, nocleg

2 DZIEŃ

Śniadanie w hotelu,

Budapeszt – zwiedzanie z przewodnikiem: Wzgórze Zamkowe (najstarsza część Budapesztu – zabytek UNESCO) z Zamkiem Królewskim i kościołem Macieja, panorama Pesztu, reprezentacyjna Aleja Andrassyego, Plac Bohaterów z pomnikiem Tysiąclecia i postaciami najważniejszych królów węgierskich, Ópusztaszer – “FESZTY PANORAMA” – panoramiczny obraz z końca XIX w. przedstawiający wkroczenie Węgrów do Kotliny Panońskiej, odpowiednik polskiej Panoramy Racławickiej, Przyjazd do Szeged, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

3 DZIEŃ

Śniadanie w hotelu,

Szeged (Segedyn) – zwiedzanie z przewodnikiem: neoromańska katedra pw. NMP (kościół wotywny), wieża św. Demetriusa, Plac Szechenyiego z Ratuszem Miejskim, ruiny średniowiecznego zamku obronnego, MUZEUM WĘGIERSKIEJ PAPRYKI I SALAMI PICK, Gyula – spacer po mieście: dom urodzenia Ferenca Erkela, Zegar Światowy, kościół parafialny NMP, ratusz, Zakwaterowanie w hotelu w Gyula, obiadokolacja, nocleg

4 DZIEŃ Śniadanie w hotelu,

Gyula – gotycki zamek obronny, pałacyk Almasy, park i KĄPIELISKO ZAMKOWE, czas wolny z możliwością kąpieli w basenach termalnych, Powrót do hotelu w Gyula, obiadokolacja, nocleg

5 DZIEŃ

Śniadanie w hotelu, przejazd do Hortobágyi (120 km),

Hortobágyi – Park Narodowy Hortobágyi – najstarszy park narodowy na Węgrzech (wpisany na listę UNESCO), kraina węgierskich kowbojów (czikosów) – PRZEJAŻDŻKA WOZAMI NA TEREN PUSZTY (stepu) z pokazem jeździeckim, zwierzyniec (m.in. węgierskie bydło szare, świnki rasy „mangalica”), Debrecen (Debreczyn) – zwiedzanie z przewodnikiem: neoklasycystyczny zbór kalwiński, katedra św. Anny, Wielki i Mały Kościół Ewangelicki, Pałac Tisza, hotel Pod Złotym Bykiem, Zakwaterowanie w hotelu w Debreczynie, obiadokolacja, nocleg

6 DZIEŃ

Śniadanie w hotelu, przejazd do Miskolca (120 km),

Miskolc – zwiedzanie z przewodnikiem, neoromańska synagoga, cerkiew Trójcy Świętej, kościół kalwiński, wieża widokowa na wzgórzu Avas, Miskolc-Tapolca – park zdrojowy i bajeczny KOMPLEKS KĄPIELISK TERMALNYCH, czas wolny z możliwością kąpieli w basenach termalnych w skalnych grotach, Zakwaterowanie w hotelu w Moskolc-Tapolca, obiadokolacja, nocleg

7 DZIEŃ

Śniadanie w hotelu, przejazd do Koszyc (Słowacja) – ok. 100 km,

Koszyce – katedra św. Elżbiety (największa na Słowacji), kaplica św. Michała, Teatr Państwowy, Zabytkowy Ratusz, Pałac Jakaba, teren baszty kata, Powrót do Warszawy w późnych godzinach wieczornych

Cena normalna /os.: 1950 PLN Cena senior: 1755 PLN UWAGA: Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty zwiedzane wewnątrz. W czasie wycieczki przewidziane są przerwy na obiad (we własnym zakresie). Cena zawiera – przejazd klimatyzowanym autokarem – zakwaterowanie (6 noclegów) w hotelach**/***/**** w pokoju 2-osobowym – wyżywienie (6 śniadań, 6 obiadokolacji) – opiekę pilota na całej trasie wycieczki – realizację programu – ubezpieczenie NNW (5000 zł) i KL (10000 EUR) + choroby przewlekłe – zestawy Tour-Guide podczas zwiedzania z przewodnikiem Cena nie zawiera: – dopłaty do gwarantowanego pokoju 1-osobowego: 390 zł, – napojów do obiadokolacji, – biletów wstępu i przewodników miejscowych: 70 EUR/os (płatne u pilota w dniu wyjazdu), – ubezpieczenia kosztów rezygnacji: 3% wartości imprezy WYJAZD: 07:00 – Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 23:55 – Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) Organizator: B.P. ARTUR
Opublikowano

VII CZAK Kresowy 2019 Ziemia Lwowska i okolice

27 czerwca – 3 lipca 2019

Serdecznie zapraszamy na Ziemię Lwowską (z fragmentami sąsiednich obwodów). W programie zwiedzanie pięknych cerkwi wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz zabytków architektury i miejsc związanych z polską historią. Przewidziane są spotkania z miejscową Polonią oraz poznawanie lokalnej kultury ludowej i degustacja miejscowej kuchni.

Dzień 1 27.06. Warszawa – Lublin – Krasnystaw – Wojsławice – Uchanie – Hrubieszów – Dołhobyczów (przejście graniczne) – Sokal – Czerwonograd – Bełz – Uhnów – Mosty Wielkie – Żółkiew. Zbiórka uczestników 27 czerwca 2019 r. na parkingu przed Muzeum Techniki w PKiN o godz. 6,15. Odjazd o godz. 6:30.

UHRYNÓW – kościół pw. św. Katarzyny z przełomu XVIII/XIX w.

WARĘŻ – dawne miasto (od 1528). Najcenniejszy zabytek – kościół pw. św. Marka z klasztorem z k. XVII w. ufund. przez Marka Matczyńskiego wojewodę ruskiego.

SOKAL – miasto od 1424 (prawa miejskie nadane przez Siemowita IV księcia mazowieckiego i bełskiego). W mieście i okolicach miało miejsce wiele ważnych wydarzeń w historii Polski. Zachowany układ urbanistyczny z zabudową z XIX-pocz. XX wieku.

CZERWONOGRAD – powstały po II wojnie światowej gł. ośrodek przemysłowy Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego, wchłonął stare nadbużańskie miasteczko Krystynopol założone w 1692 przez Feliksa Kazimierza Potockiego (nazwa od imienia żony Krystyny). Rozkwit miasteczka za czasów jego wnuka Franciszka Salezego
BEŁZ – jeden z grodów czerwieńskich. Pierwsza wzmianka źródłowa o grodzie z 1030 r. Od 1170 stolica Księstwa Bełskiego (książętami bełskimi byli m. in. Władysław Opolczyk i książę mazowiecki Siemowit IV). W 1462 woj. bełskie przyłączone do Rzeczypospolitej. Prawa miejskie od 1377. W 1665 zamek zburzony przez Szwedów
MOSTY WIELKIE – wieś na prawie wołoskim lokowana w 1472. W z inicjatywy Stanisława Tęczyńskiego starosty bełskiego 1549 lokacja miasta pn. Augustów (w użyciu także stara nazwa). Od k. XVIII w. rozwój przemysłu drzewnego. W okresie międzywojnia największa w Polsce szkoła policji. Tu urodził się przyrodnik i wybitny

BOJANIEC – tu urodził się Maurycy Mochnacki (1803-1834).

TURYNKA – tu urodził się hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620). We wsi cerkiew pw. św. Paraskiewy, późnoklasycystyczna (rozpoczęta w k. XVIII w. – ukończ. w 1837 z fundacji Piotra Krausnekera, rektora Uniwersytetu Lwowskiego). W cerkwi uznawana za cudowną ikona Chrystusa przeniesiona tu w 1765 ze zlikwidowanego klasztoru bazylianów w Strzeliskach k. Bóbrki. Upamiętnia ten fakt 4-kondygnacyjna kapliczka słupowa z 2. poł. XVIII w. W 1774 proboszcz Aleksy Piasecki sprowadził z Rzymu fragment Krzyża Św. Dzięki tej relikwii Turynka stała się jednym z dwóch (obok Krechowa) najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych grekokatolików w Ziemi Lwowskiej.

Dzień 2 28.06. Żółkiew – Krechów – Dąbrowica – Iwano-Frankowe (Janów) – Lelechówka (Jaworowski Park Narodowy – Ukraińskie Roztocze) – Jaworów – Staryj Jar (Stary Jażów) – Niemirów – Potylicz – Rawa Ruska – Magierów – Dobrosin – Żółkiew.

ŻÓŁKIEW – lokacja miasta w 1594 przez Stanisława Żółkiewskiego. Główna siedziba rodowa Żółkiewskich, a następnie (od 1642) Sobieskich. Od 1740 do 1787 w posiadaniu Radziwiłłów. W 1946 zdecydowana większość Polaków została wysiedlona. Od 1951 do 1991 pod nazwą Niesterow. Od 1994 centrum miasta pod ochroną jako państwowy rezerwat historyczno-architektoniczny. Zachował się regularny renesansowy układ architektoniczny wg wizji idealnego miasta stworzonej przez włoskiego architekta Pietro
Cataneo. Zachowane fragmenty murów obronnych z 2 bramami: Zwierzyniecką i Glińską (zrekonstruowaną) oraz trzema basztami. Ośrodek układu miejskiego stanowi prostokątny rynek z 4-ma podcieniowymi kamienicami z XVII w. Najcenniejszy zabytek – kościół pw. św. Wawrzyńca, jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych zach. Ukrainy. Zespół klasztoru bazylianów założonego w 1682 z cerkwią pw. Serca Pana Jezusa (zbud. w 1682-
90). Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z klasztorem dominikanów (1653-55). W pd.-zach. pierzei rynku zamek zbud. 1594-1610 (budowniczy prawdopodobnie Paweł Szczęśliwy). Później przebudowywany w XVII w. (Piotr Beber i Augustyn Locci) oraz w poł. XVIII w. (Antonio Castelli). Synagoga zbud. w l. 1687-1700. Ratusz miejski z XIX w. wielokrotnie przebudowywany (ostatnio w 1932 w stylu neobarokowym, arch. Bronisław Wiktor). Cerkiew drewniana pw. Św. Trójcy z 1720 r. w 2013 wpisana na Listę UNESCO.

KRECHÓW – wieś wzmiankowana w 1456. Od 2. poł. XVII w dobrach Jana Sobieskiego. W centrum wsi drewniana trójkopułowa cerkiew pw. św. Paraskiewy zbud. w 1724 (I. Chomiuk), doskonały przykład halickiej szkoły drewnianego budownictwa cerkiewnego. Cenne wyposażenie wnętrza z ikonostasem z 1689 (Iwan Rutkowicz z Żółkwi). Obronny monaster bazylianów z przeł. XVI/XVII w. – najlepiej zachowany tego typu zespół na Ukrainie Zachodniej. W monasterze cerkiew św. Mikołaja zbud. w latach 1721-1737. Przy niej wieża bramna z lat 1660 – 1761.

IWANO-FRANKOWE (JANÓW) – lokacja miasta w 1611 przez Jana Swoszowskiego. Chętnie odwiedzany przez Jana III Sobieskiego. W Rzeczypospolitej ostatnim właścicielem był gen. Andrzej Mokronowski (do śmierci w 1784). Właścicielami dóbr janowskich w XIX w. (1868-1912) byli Gołuchowscy (Agenor i jego syn Agenor Maria). Siedziba dyrekcji i małego muzeum powołanego w 1998 Jaworowskiego Parku Narodowego. Najcenniejszy zabytek – kościół pw. Św. Trójcy wybud. w 1741-1755. Murowana cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego zbud. w 1831. Murowana XIX-wieczna synagoga po II wojnie adaptowana na kino. Cmentarz rzymskokatolicki z licznymi polskimi nagrobkami z XIX i pocz. XX w.

LELECHÓWKA – drewniana cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy z 1739 przebudowana w XIX w. Zbiorowa mogiła ponad 100 żołnierzy z 11 Karpackiej Dywizji Piechoty płk Bronisława Prugara-Ketlinga poległych 17.09.1939. Punkt wyjścia na Buławę (397 m).

NOWOJAWOROWSK – cerkiew św. Jura z 1715 r. przeniesiona z pobliskiej wsi Olszanica w 1999, a wcześniej w XVIII w. z Wólki Rosnowskiej (Rosniwka) na zach. od Jaworowa.

JAWOROW – pierwsza wzmianka w 1376, od XV w. wymieniany jako miasto. Muzeum historyczno-etnograficzne (ul. Lwowska 31). Cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1670 r. Kościół pw. śś. Piotra i Pawła z 1645 r. W centrum gmach Sokoła. Po przeciwnej str. rynku pomnik Myhajła Werbickiego – autora hymnu Ukrainy. Przy rynku ratusz z XIX w.

W Jaworowie odbędzie się spotkanie z miejscowymi Polakami i wizyta w ratuszu miejskim.

 STARY JAŻÓW – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy z 1638 z pięknym rzeźbionym ikonostasem.
 NIEMIRÓW – miasto na prawie magdeburskim od 1580. Blisko rynku cerkiew pw. Św. Ducha z 1852. Na pn. od rynku kościół katolicki pw. Św. Trójcy z 1640. 3 synagogi.
 POTYLICZ – d. miasto, obecnie wieś. Cerkiew pw. Zesłania Ducha Świętego, jedna z najstarszych cerkwi drewnianych, ufund. w 1502, z drewnianą dzwonnicą z XVII w., w 2013 wpisana na Listę UNESCO.

RAWA RUSKA – prawa miejskie od ok. 1604 – Trzcińscy herbu Rawa. Kościół parafialny pw. św. Józefa zbud. w l. 1770-76 z fundacji kasztelana bełskiego Andrzeja Rzeczyckiego. Zespół klasztorny reformatów z 1725 ufund. przez Grzegorza Rzeczyckiego i Józefa Głogowskiego z kościołem pw. św. Michała Archanioła wg. proj. Pawła Fontany. Kościół parafialny pw. św. Józefa zbud. w 1770-76 z fund. kasztelana bełskiego Andrzeja Rzeczyckiego.

 MAGIERÓW – miasto założone w 1591 przez Jana Magiera. 11 lipca 1657 w bitwie pod Magierowem Stefan Czarniecki rozbił wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Zachowany częściowo dawny układ urbanistyczny i kościół pw. Św. Trójcy zbudowany w 1748, konsekrowany w 1845.

Dzień 3. 29.06. Żółkiew – Kulików – Dublany – Winniki – Złoczów – Zborów – Podkamień – Poczajów –Brody – Podhorce – Olesko – Lwów.

KULIKÓW – wieś znana od k. XIV w., od XV w. miasto, dziś miasteczko ok. 3,5 tys. mieszk. Nazwa od ruskiego słowa kulik (pol. brodziec), który jest wyobrażony w herbie miasteczka. Było ono gniazdem rodu Kulikowskich, później kolejno w rękach Herburtów, Żurawińskich, Sobieskich, Radziwiłłów. Po rozbiorach majątek zakupiony na licytacji przez Batowskich. 11 lipca 1657 wojska Stefana Czarnieckiego rozbiły pod Kulikowem

DUBLANY – uczelnia założona w II poł. XIX w., na pocz. jako Wydział Rolniczo-Leśny Politechniki Lwowskiej, później samodzielna Akademia Rolnicza z polskim jęz. wykładowym, miała wysoki poziom naukowy. Dziś okazały zespół budynków z poł. XIX w. wykorzystywany jest przez Lwowski Uniwersytet Rolniczy. Wokół rozległy park.
WINNIKI – barokowy kościół katolicki pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1738 z fundacji Marianny z Potockich Tarłowej wg proj. słynnego architekta lwowskiego Bernarda Meretyna. Kościół był miejscem kultu obrazu MB Winnickiej, obecnie znajdującego się w pobliskiej cerkwi grekokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego wybudowanej w 1842 (ul. Szewczenki 13). Muzeum historyczno-krajoznawcze z cennymi zbiorami (ul. Halicka 26). Kościół z 1783, obecnie cerkiew grekokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela.
ZŁOCZÓW – niepewna wzmianka z 1180 o grodzie Radecz, który (jeśli istniał) zapewne zniszczyli Tatarzy. Pierwsza wzmianka o Złoczowie w dokumencie króla Władysława Warneńczyka z 1441, w którym wymienia się osadę obronną o tej nazwie, będącą ośrodkiem klucza dóbr obejmującego 75 wsi. Od k. XV w. miasto. Prawa miejskie magdeburskie od 1523. Od 1598 w posiadaniu Sobieskich, którzy zbudowali tu murowany zamek (1634-36) ufundowali tu klasztory reformatów reformatów, a później pijarów i bazylianów (1730). Od 1740 w posiadaniu Radziwiłłów (do rozbiorów). W 1801 majątek kupił hr. Łukasz Komarnicki (zm. 1816), po nim dziedziczył jego syn Aleksander, który często gościł poetę Wincentego Pola.
W czerwcu 1941 funkcjonariusze NKWD wymordowali ok. 600 więźniów (w większości Polaków) więzionych w zamku. W Złoczowie zachował się układ urbanistyczny miasta lokacyjnego. Najbardziej okazały zabytek to pijarski zespół kościelno-klasztorny ufundowany przez królewicza Jakuba Sobieskiego. Dobrze zachowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP z piękną barokową fasadą powstał

ZBORÓW – miejsce pamiętnej ugody Zborowskiej zawartej przez króla Jana Kazimierza z Tatarami w 1649 r.

PODKAMIEŃ – obronny zespół kościelno-klasztorny dominikanów z XVII-XVIII w., obecnie w posiadaniu grekokatolickiego zgromadzenia zakonnego studytów.
POCZAJÓW – słynna Poczajowska Ławra – jeden z najważniejszych ośrodków prawosławia na Ukrainie, mający bogatą historię, z wieloma związkami z historią Polski. Najważniejszy jej obiekt to cerkiew Uspieńska zbud. w l. 1771-1783 przez śląskiego architekta Jana Gotfryda Hofmana. Klasztor został zbudowany w l. 1771-80. Malownicza cerkiew Św. Trójcy wzniesiona w stylu cerkwi rosyjskich w l. 1906-12 wg proj. A. Szczusiewa. Pałac archimandryty zbudowany w stylu klasycystycznym w 1825. Bogato dekorowana dzwonnica o wys. 65 m zbudowana w l. 1861-71.

BRODY – od 1580 w posiadaniu Stanisława Żółkiewskiego (ojca hetmana). Od 1584 miasto. W 1629 miasto nabył hetman Stefan Koniecpolski. Za jego czasów Brody stały się dużym ośrodkiem rzemiosła (w szczególności wyrabianie namiotów). Cytadela Koniecpolskiego, twierdza powstała w l. 1630-35, wówczas jedna z najnowocześniejszych (budową kierował arch. włoski Andrea dell’Acqua). Rokokowy

 PODHORCE – położone w pobliżu źródeł Seretu, od 1400 siedziba rodu Podhoreckich, w XVII w. w posiadaniu Koniecpolskich, od 1682 własność królewicza Jakuba Sobieskiego, od 1725 kolejno w rękach Rzewuskich i Sanguszków. Ze zgromadzonej (zwłaszcza przez ostatnich właścicieli) znakomitej kolekcji sztuki większość ocalała z zawieruch wojennych i dziś znajduje się w Muzeum Okręgowym.

OLESKO – jedna z najstarszych osad ruskich. W XIV w. należało krótko do książąt mazowieckich, później do litewskich, w 1366 zajęte przez Kazimierza Wielkiego, w l. 1382-1432 znowu do Litwy. Od poł. XV w. było własnością rodów polskich – Herburtów, Daniłowiczów, Sobieskich, Rzewuskich. Zachował się zamek wzniesiony w XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów. Przebudowany na

Dzień 4. 30.06. Lwów – Mikołajów (Drohowyż) – Rozdół – Stryj – Drohobycz – Borysław – Truskawiec.

DROHOWYŻ k. Mikołajowa – Fundacja Skarbków z XIX w., mauzoleum rodowe Skarbków.

ROZDÓŁ – kościół klasztorny karmelitów z 1616-1619 r.; pałac Lanckorońskich z pocz. XIX w.

 STRYJ – kościół par. z 1395 r., gruntownie przebudowany w k. XIX w., kościół franciszkanów z XVII-XVIII w., przebudowany w XIX w., neogotycki kościół serafitek, dawny budynek Sokoła, wielka synagoga.

 DROHOBYCZ – rynek i monumentalny ratusz z okr. międzywojennego (opisany przez Bruno Schulza w „Sklepach cynamonowych”), gotycki kościół farny typu halowego z XIV-XV w., dom rodzinny Bruno Schulza z tablicą pamiątkową, willa Landaua, d. gimnazjum (tu B. Schultz uczył rysunku), cerkiew Podwyższenia Krzyża Św. z XVII w., cerkiew Paraskiewy Piatnickiej z XVII w., cerkiew św. Jura z XV-XVI wieku (UNESCO od 2013), d. kościół i klasztor karmelitów (ob. cerkiew Św. Trójcy), cerkiew śś. Piotra i Pawła, wielka synagoga.
 

TRUSKAWIEC – centrum uzdrowiska, kościół parafialny z 1859-1860 r. Wieczorem odbędzie się spotkanie z miejscowymi krajoznawcami z degustacją potraw ukraińskiej kuchni.

Dzień 5. 01.07. Truskawiec – Skole – Matków – Użok – Turka – Sambor – Rudki – Beńkowa Wisznia – Komarno – Lubień Wielki – Lwów.

 MATKÓW – cerkiew drewniana pw. Soboru Bogarodzicy z 1838 r. uważana za najpiękniejszą z cerkwi bojkowskich zachowanych na pierwotnym miejscu (na liście UNESCO od 2013).
 UŻOK – cerkiew par. pw. św. Michała Archanioła, prawosławna typu bojkowskiego z 1745, o układzie trójdzielnym, konstrukcji zrębowej, z ikonostasem i ołtarzem z XVIII w., wpisana na Listę UNESCO (2013).

 TURKA – ratusz z 2. poł. XIX w., kościół pw. Wniebowzięcia NMP z k. XVIII w., cerkiew św. Mikołaja (górna) z 1739 r., synagoga z k. XIX w.
 SAMBOR – rynek, kościół farny pw. Męczeństwa św. Jana z XVI w. (z wyposażeniem z poł. XVII i XVIII w.), kościół i klasztor jezuitów/bernardynów pw. św. Stanisława z 1. poł. XVIII w., cerkiew Narodzenia Bogarodzicy z 1738 (kilkakrotnie rozbudowywana), zabytkowe kamienice i wille.

RUDKI – kościół Wniebowzięcia NMP wzniesiony w latach 1685-1728.

KOMARNO – kościół farny z poł. XVII w., cerkiew św. Michała Archanioła z poł. XVIII w.

LUBIEŃ WIELKI – pałac wybudowany XVII w. w stylu baroku francuskiego przez Humieckich

Dzień 6. 02.07. Zwiedzanie Lwowa: rynek z ratuszem, archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP, kaplica Boimów, kościół jezuitów, gmach Teatru Wielkiego, kamienice Czarna, Królewska i inne, cerkiew Przemienienia Pańskiego, kościół pw. Bożego Ciała, archikatedra ormiańska, Wysoki Zamek, Cm. Łyczakowski.

Dzień 7. 03.07. Lwów – Gorodok (Gródek Jagielloński) – Sądowa Wisznia – Wykoty – Czaple – Sąsiadowice – Skeliwka (Felsztyn) – Stara Sól – Chyrów – Dobromil – Nowe Miasto – Miżyniec – Mościska – Hruszów (przejście graniczne) – Lubaczów – Cieszanów – Tarnogród – Biłgoraj – Frampol – Wysokie – Bychawa – Bełżyce – Nałęczów – Puławy – Dęblin – Warszawa.

GRÓDEK JAGIELLOŃSKI – kościół farny pw. Podwyższenia Krzyża Św. z XV w., przebudowany w latach 40. XVIII w. i rozbudowany w latach 1939-1944; zespół kościelno-klasztorny franciszkanów z XVI w.; cerkiew pw. św. Jana z poł. XVIII w.

SĄDOWA WISZNIA – zespół pałacowy z poł. XIX w. i inne obiekty.

WYKOTY – cerkiew pw. Ducha Św. z 1671 r.

WOJUTYCZE – kościół z 1719 r.

CZAPLE – dwór klasycystyczny z pocz. XIX w.

SĄSIADOWICZE – zespół kościelno-klasztorny karmelitów z k. XVI – pocz. XVII w.

SKELIWKA (FELSZTYN) – gotycki kościół pw. św. Marcina z XVI w. (dziś cerkiew grekokatolicka), dawna wieża zamkowa, pomnik dobrego wojaka Szwejka na rynku;

 STARA SÓL – kościół św. Michała Archanioła z XVI w., cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego, willa „Anna”.

CHYRÓW – d. kościół parafialny z pocz. XVIII w., cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy z poł. XIX w., cmentarz katolicki z k. XVIII w. z barokową kaplicą grobową;

 DOBROMIL – zabytkowy rynek z ratuszem z k. XVIII w. (przebudowanym w 1892), pomnik Mickiewicza, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego z poł. XVI w. wg. proj. Jana Baptysty Wenecjanina (sklepienie „pułtuskie”), cmentarz katolicki z 1793, zespół klasztorny bazylianów z XVII w. z wczesnobarokową cerkwią p.w. św. Onufrego, ruiny zamku Herburtów.

PRZEDZIELNICA – cerkiew pw. św. Mikołaja z 1731 r.

NIŻANKOWICE – murowana cerkiew pw. Św. Trójcy z XVI w., kościół parafialny pw. Św. Trójcy gotycki z XVI w., układ przestrzenny z rynkiem i ratuszem z 2. poł. XIX w., kościół gotycki pw. św. Marcina.

 NOWE MIASTO – kościół parafialny późnogotycki pw. św. Marcina z 1512, trzynawowy typu halowego, z wystrojem wnętrza neogotyckim z k. XIX w.

MIŻYNIEC – kościół katolicki pw. Wszystkich Świętych z 1770-1772 z cenną dekoracją malarską wnętrza i kaplicą grobową Lubomirskich, park pałacowy;

 MOŚCISKA – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela z 1606, kościół redemptorystów z XVII w., pałac Strachockiego w Rudnikach Lackich.

Obiadokolacja po przekroczeniu granicy po stronie polskiej. Przejazd do Warszawy. Przewidywany przyjazd do Warszawy ok. 22.00-22.30.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 1390 PLN – instruktorzy krajoznawstwa PTTK

1430 PLN – członkowie PTTK

1480 PLN – inne osoby

Cena zawiera:

  • przejazd autokarem z klimatyzacją,
  • noclegi (6) w hotelach, pokoje 2-osobowe i 3-osobowe z łazienkami,
  • posiłki zgodnie z programem: 6 śniadań, 7 obiadokolacji,
  • obsługę pilota na całej trasie,
  • ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 20 tys. EUR/os.
  • podatek VAT.

Cena nie zawiera: usługi przewodników miejscowych oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 50 EUR.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

pierwsza wpłata – 30% stawki podstawowej po potwierdzeniu zapisu;

dopłata do salda w terminie najpóźniej do 10.06.2019.

UWAGA: na wyjazd konieczny jest paszport ważny min. 90 dni od daty wyjazdu z Ukrainy.

ORGANIZATOR IMPREZY: PTTK Oddział „Mazowsze”, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

Tel. +48 22 629-39-47, 627-13-38, fax 627-13-37; e-mail: mazowsze@pttk.com.pl www.pttk.com.pl

PKO BP SA PL 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151; wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych nr 748.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 6293947 lub mailem na adres: mazowsze@pttk.com.pl

  • Na wskazany adres zostanie wysłane zgłoszenie-umowa, które po wypełnieniu należy przesłać na adres j.w.
  • Potwierdzone zgłoszenie zostanie niezwłocznie odesłane do adresata z podaniem terminu wpłaty zaliczki.
  • Dodatkowych informacji udziela: kol. Mieczysław Żochowski, tel. 601 327633.

DO ZOBACZENIA NA TRASIE !

Opublikowano

SMOLEŃSK – KATYŃ

(5 dni)

TERMIN: 27.09-01.10.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – DYNEBURG

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN , godz. 6.15 odjazd na trasę: Warszawa – Suwałki – Dyneburg (Łotwa). DYNEBURG – dawna stolica Polskich Inflant; Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r.na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, szkoła polska, twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II DYNEBURG – REZEKNE (RZEŻYCA) – SMOLEŃSK

Po śniadaniu – wyjazd do Smoleńska. RZEŻYCA – zwiedzanie polskiej szkoły. Przejście graniczne Łotwa Rosja. Przejazd przez miejscowości: Newel i Wieliż związane z historią wypraw Stefana Batorego;

SMOLEŃSK – lotnisko Siewiernoje – miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 10.04.2010r.- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przyjazd do hotelu; zakwaterowanie; obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ III SMOLEŃSK – KATYŃ – WITEBSK

Po śniadaniu – spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz przejazd przez SMOLEŃSK z pokazaniem najważniejszych zabytków- Kreml – Twierdza Smoleńska, soboru Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego.
KATYŃ – las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP.

WITEBSK – prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela
w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla ( w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość). Przyjazd do hotelu Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.


DZIEŃ
IV WITEBSK – MIŃSK – BARANOWICZE

Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

CHATYŃ – 22 marca 1943r. została spacyfikowana wieś zamieszkała wwiększości przez Polaków; mauzoleum poświęcone miejscowościom spacyfikowanym na terenie Białorusi; KUROPATY – uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu tysięcy Polaków i Białorusinów. MIŃSK – kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem”; Stare Miasto (zw. Górnym Miastem) – katedra katolicka, katedra prawosławna – sobór św. Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. W międzyczasie – odrobina czasu wolnego. Wyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ V BARANOWICZE – BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu – wyjazd z Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości:

KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki. BEREZA KARTUSKA – ruiny pierwszego na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego klasztoru kartuzów. BRZEŚĆ – krótkie zwiedzania miasta i Twierdzy Brzeskiej. Odrobina czasu wolnego. Przejście graniczne Brześć – Terespol. Przyjazd do Warszawy ok. 21.30.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 1290 PLN

CZŁ. PTTK, SEENIORZY 1250 PLN

Odpłatność obejmuje: przejazd autokarem na całej trasie; 4 noclegi wg programu, pokoje 2-3-osobowe z ł azienkami; wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (4x) ubezpieczenie NW i KL z suma gwarancyjną 30 tys. EUR; obsługę pilota na całej trasie.;
Cena nie obejmuje kosztów:

wizy białoruskiej 70 PLN;

wizy rosyjskiej 360 PLN

– usługi przewodników miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 35 EUR

UWAGA: paszport powinien mieć termin ważności min. 180 dni po zakończeniu imprezy.
===========================================================================================