Opublikowano

JARMARK KAZIUKOWY W GRODNIE

29.02.-01.03.2020

DZIEŃ I WARSZAWA – GRODNO

WARSZAWA
– zbiórka uczestników o godz. 06:30 – parking przy Kinotece PKiN. Odjazd na granicę polsko-białoruską przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi ( przesunięcie zegarków o 2 godziny do przodu).   Zwiedzanie z przewodnikiem kompleksu Starego Miasta: m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej, Szwajcarska Dolina.  Zakwaterowanie w hotelu.Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ II GRODNO – WARSZAWA

GRODNO – po  śniadaniu  udział w Jarmarku
Kaziukowym. Wyjazd do Polski około godz. 16.00.
Planowany przyjazd do Warszawy około godz. 20.00

Cena 410
 zł/os.

Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem lub busem w zależności od liczebności grupy, zakwaterowanie w hotelu, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja ubezpieczenie KL/NNW, podatek VAT, koszt dokumentów uprawniających do wjazdu na Białoruś
Cena nie zawiera: opłaty za usługę przewodnika miejscowego – 15 Euro/os; płatne w autokarze.

ZAPRASZAMY!!!

UWAGA: kopię lub skan paszportu należy dostarczyć do biura nie później niż do 25 lutego. Paszport musi być ważny minimum 90 dni po powrocie z Białorusi.

 

Opublikowano

JAK SYLWESTER TO TYLKO WE LWOWIE

30.12.2019 – 01.01.2020

DZIEŃ I WARSZAWA – LWÓW
Zbiórka uczestników o godz. 06:15 – parking przy Kinotece PKiN. Odjazd na granicę polsko-ukraińska w Hrebenne / Rawa Ruska (formalności ok. 2 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu). Przyjazd do Lwowa. Wieczorny spacer po świątecznej Starówce. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ II LWÓW
LWÓW – po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem kompleksu Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO m.in.: Katedra, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi, muzeum-apteka, Kościół Dominikanów, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska. Czas wolny około 2 godzin na Starówce. (wszystkim smakoszom i piwoszom polecamy specjały kuchni lwowskiej: przepyszne strudle z różnym nadzieniem, słonina w czekoladzie, piwo lwowskie warzone na miejscu i wiele innych przysmaków). Powrót do hotelu. Przygotowanie do Sylwestra.
Wieczorem ZABAWA SYLWESTROWA z Kapelą Lwowską przy suto zastawionych stołach i tańcach do białego rana

DZIEŃ III LWÓW – WARSZAWA
Po późniejszym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i powrót do Polski. Po drodze krótkie zwiedzanie ŻÓŁKWI – miasta założonego przez Stanisława Żółkiewskiego – bliźniaczego miasta Zamościa – zwiedzanie m.in. ryneku, kościoła farnego, cerkwi bazylianów, synagogi). Obiad po polskiej stronie we własnym zakresie.

Cena 575 zł/os + 200 zł/os Bal Sylwestrowy

Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem przy grupie powyżej 25 osób, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach (standard hotelu 3*, pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym), 2 śniadania, 1 obiadokolacja, 1 obiad na mieście, opieka pilota polskiego na całej trasie, ubezpieczenie KL/NNW, podatek VAT

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodnik lokalny – 15 € od osoby

ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano

OSTASZKÓW – MIEDNOJE – MOSKWA – KATYŃ

28.03 – 03.04.2020

DZIEŃ I: WARSZAWA – DYNEBURG
godz. 6.00 spotkanie uczestników na parkingu przy Muzeum Techniki PKiN, godz. 6.15 odjazd na trasę i zwiedzanie: DYNEBURG: dawna stolica Polskich Inflant – Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992 r. na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920 r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II: DYNEBURG – REZEKNE – WIELKIE ŁUKI
Po śniadaniu wyjazd na tresę: REZEKNE (Rzeżyca): wizyta w polskiej szkole. Przejście graniczne Łotwa – Rosja. Przyjazd do Wielkich Łuk. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III: WIELKIE ŁUKI – OSTASZKÓW – MIEDNOJE – TWER
Po śniadaniu wyjazd na trasę i zwiedzanie miejscowości: OSTASZKÓW – miasto położone ok.190 km od Tweru; kilkanaście km od Ostaszkowa na jednej z wysp na Jeziorze Seliger w pomieszczeniach poklasztornych prawosławnego monastyru NIŁOWA PUSTYŃ został zlokalizowany obóz polskich jeńców; jeńcami byli przede wszystkim policjanci i funkcjonariusze Służby Granicznej, Służby Więziennej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Zwiedzanie monastyru. MIEDNOJE – miejscowość położona nad rzeką Twiercą; na terenie ośrodka rekreacyjnego kalinińskiego NKWD w dniach 05.04.-14.05.1940 r. pogrzebano 6.288 jeńców z obozu w Ostaszkowie; 2 września 2000 r. otwarty został Polski Cmentarz Wojenny; złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przyjazd do Tweru. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ IV: TWER – MOSKWA
Po śniadaniu zwiedzanie TWERU (w latach 1931-1990 miasto Kalinin): w kwietniu i maju 1940 r. w pomieszczeniach piwnicznych siedziby zarządu obwodowego NKWD przy ul. Sowieckiej 6 wykonywano egzekucje na polskich jeńcach. Wędrówka po mieście, m.in. ul. Sowiecką. Przyjazd do MOSKWY. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie: Kreml – Armata Carska, Dzwon Carski, Zbrojownia lub Sobory Kremlowskie, Plac Łubiański, Plac Czerwony, cerkiew Wasyla Błogosławionego (z zewnątrz). Objazdowa wycieczka po mieście: Wzgórza Worobiowe, Uniwersytet Moskiewski. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ V: MOSKWA – SMOLEŃSK
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Moskwy: cmentarz Doński – symboliczny grób gen. Leopolda Okulickiego. Czas wolny na Arbacie (około 2 godzin). Wyjazd do Smoleńska. SMOLEŃSK: lotnisko Siewiernoje – miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 10.04.2010 r. – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przejazd do hotelu na obrzeżach Smoleńska; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI: SMOLEŃSK – KATYŃ – MIŃSK (Białoruś)
Po śniadaniu spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie SMOLEŃSKA: przejazd przez miasto z pokazaniem najważniejszych zabytków: Kreml – Twierdza Smoleńska, sobór Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego. KATYŃ: las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4.412 oficerów WP. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. KUROPATY (Białoruś): uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu tysięcy Polaków i Białorusinów. Przejazd główną arterią miasta Prospektem Niezależności. Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VII: MIŃSK – GRODNO – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie MIŃSKA: Stare Miasto (zw. Górnym Miastem) – archikatedra katolicka pw. NMP, katedra prawosławna – sobór św. Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki. kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem”. Czas wolny.
Przejście graniczne Grodno – Kuźnica Białostocka
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 22.00

Cena: 1890 PLN
emeryci i członkowie PTTK 1850 PLN

Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem na całej trasie, 6 noclegów wg programu (pokoje 2-3-osobowe z łazienkami), wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (6x), ubezpieczenie NNW i KL, obsługę pilota na całej trasie.

Cena nie zawiera:
wizy białoruskiej tranzytowej – 60 PLN,
wizy rosyjskiej – 360 PLN,
usługi przewodników miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 65 EUR

ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano

OD LWOWA DO KRZEMIEŃCA I ŁUCKA

03.09 – 07.09.2019
DZIEŃ I: WARSZAWA – ŻÓŁKIEW – LWÓW
WARSZAWA
 – zbiórka uczestników o godz. 7.00 (ul. E. Plater, pod Salą Kongresową PKiN). Odjazd na granicę polsko- ukraińska w Hrebenne / Rawa Ruska. ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego – bliźniacze miasto Zamościa – zwiedzanie m.in. rynek, kościół farny, cerkiew bazylianów, synagoga. Przyjazd do hotelu w ok. Lwowa, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Wieczorny spacer po okolicy.
DZIEŃ II: LWÓW
LWÓW
 – po śniadaniu wyjazd na całodzienne zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Łyczaków z Cmentarzem Orląt Lwowskich; Sobór św. Jura; Stare Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO m.in.: Katedra, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi, muzeum- apteki, Kościół Dominikanów, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska, budynek Opery Lwowskiej + wnętrze), obiadokolacja, nocleg w hotelu.
DZIEŃ III: LWÓW – OLESKO – PODHORCE – KRZEMIENIEC
LWÓW
– po śniadaniu wycieczka „ZŁOTA PODKOWA” na trasie:
OLESKO – zwiedzanie zamku (miejsce urodzenia Jana Sobieskiego) – dziś filii Lwowskiej Galerii Obrazów;
PODHORCE – „palazzo in forteca” perła architektury kresowej – zamek w stylu renesansu włoskiego, zbudowany przez hetmana Koniecpolskiego, siedziba polskich rodów magnackich;
POCZAJÓW – prawosławna ławra – najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie;
KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY; w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego a od 1819r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego otwarte w 2003. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego wewnątrz; Góra Bony – ruiny zamku, panorama Krzemieńca. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV: KRZEMIENIEC – DUBNO – RÓWNE – ŁUCK
Po śniadaniu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
DUBNO – pierwsze wzmianki z 1100r.; byli tu: król szwedzki Karol XII i car Rosji Piotr I; największy rozwój za czasów Michała Lubomirskiego; najcenniejszym zabytkiem jest zamek wzniesiony przez Wasyla Ostrogskiego na początku XV w.; pałac Lubomirskich; zespół klasztorny bernardynów; dom, w którym mieszkał Antoni Malczewski; dom – miejsce śmierci Tadeusza Czackiego, założyciela Liceum Krzemienieckiego.
RÓWNE – miasto z historią od XIII wieku, własność m,in. Koniecpolskich i Lubomirskich; spacer z pokazaniem dawnego kościoła katolickiego ( w 1958 świątynię zamknięto i przebudowano; obecnie mieści się w niej sala koncertowa); sobór w stylu rosyjsko-bizantyjskim; kilka secesyjnych kamienic; gmach dawnego gimnazjum wzniesiony przez F. Lubomirskiego.
KLEWAŃ – jedno z głównych gniazd rodu Czartoryskich; zamek, kościół katolicki fundacji Jerzego Czartoryskiego;
OŁYKA – miasto i dobra Radziwiłłów, stolica Ordynacji Ołyckiej – jeden z największych majątków na terenie całej Rzeczypospolitej; spojrzenie na zamek Radziwiłłów – obecnie w zamku mieści się szpital psychiatryczny,; pozostałości fortyfikacji ziemnych, kolegiata pw. św, Trójcy, Brama Łucka.  Przyjazd do Łucka, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.
DZIEŃ V: ŁUCK – WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę i zwiedzanie :
ŁUCK – w roku 1429 odbył się zjazd monarchów, będący wydarzeniem niespotykanym w ówczesnej Europie a powodem spotkania było zagrożenie Europy przez Turków; dzielnica staromiejska; Górny Zamek z XIVw. zbudowany przez księcia Lubarta – największy zamek na Wołyniu; katedra pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętej Trójcy; synagoga; dzielnica karaimska, dzielnica ormiańska.
WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI – miasto królewskie po unii lubelskiej do rozbiorów; Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej – Sobór Uspieński pochodzący z 1160 r.; cerkiew św. Bazylego z XIV w.; kościół farny św. Joachima i Anny, pojezuicki kościół pw. Rozesłania Apostołów – ob. sobór prawosławny; wały obwodowe dawnego zamku.
Przejście graniczne Jagodne – Dorohusk; odprawa . Przewidywany przyjazd do Warszawy 21.00.
CENA: 960 PLN
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem na całej trasie; zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2,3 – osobowe z łazienkami); wyżywienie 2 posiłki dziennie ( od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia pobytu); opieka pilota na całej trasie, ubezpieczenie KL/NW z suma gwarancyjną 30 tys. EUR/os, VAT.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodnika lokalnego – 35–40 EUR/os
Org. BT TEAMBUSTRAVEL

Opublikowano

ŻMUDŹ… DLA KONESERÓW

27.08 – 01.09.2019
DZIEŃ I: WARSZAWA – KIEJDANY
Warszawa: spotkanie uczestników godz. 6.20 – parking przed Muzeum Techniki PKiN, odjazd na trasę 6.30.  Przez dawne przejście graniczne Szypliszki – Kalwaria.
PODBRZEŻ – Muzeum powstania styczniowego w drewnianym dworze baronów Szylingów, drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP, na kościelnym cmentarzu bogato zdobione krzyże i kapliczki słupowe wykonane przez artystów ludowych, a także groby księży i właścicieli majątku – baronów Szyllingów,  całość otoczona ogrodzeniem zbudowanym z kutych krat, pochodzących z demontowanych w okresie władzy radzieckiej grobów na okolicznych cmentarzach, ocalonych przez miejscowego proboszcza, o. Stanislovasa. AKADEMIA – majątek należący do Mleczków, Brzostowskich, Chrapowickich, od 1923 wyższa szkoła rolnicza, obecnie Instytut Rolniczy. DATNÓW –  po 1918 znane było powiedzenie: od Janowa do Datnowa wszędzie słychać polska mowa, kościół parafialny z XVIII w. z cegły i głazów. KIEJDANY – miasto przez wiele lat związane z rodziną Radziwiłłów, opisane przez H. Sienkiewicza w powieści Potop, spojrzenie na kościół pw. św. Jerzego zbudowany  przez Krzyżaków w 1403, Stare Miasto: drewniany kościół pw. św. Józefa wzniesiony w 1710, kościół kalwiński – obecnie sala koncertowa (w podziemiach – krypta Radziwiłłów, zabytkowe domy rzemieślników szkockich, synagogi z XVIII i XIX w.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Spacer nad Niewiażą, literacką Issą.
DZIEŃ II: KIEJDANY – PONIEWIEŻ – BIRŻE –  SZAWLE
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: ŁĄCZYNÓW – pałac Kognowickich z końca XIX w., przypominający warszawskie Łazienki. BYSTRAMPOL – majątek, należący od końca XVII w. do II wojny światowej, do Bystramów, pałac z 1850, obecnie siedziba Międzynarodowego Centrum Integracji, w Bystrampolu często gościł H. Sienkiewicz  i zbierał materiały do Trylogii. PONIEWIEŻ – spojrzenie na miasto, które zaczęło się rozrastać pod koniec XIX w., słynące przede wszystkim z browaru „Kalnapilis” produkującego jedno z lepszych piw litewskich, kościół pw. śś. Piotra i Pawła, neogotycki, zbudowany w 1884, na miejscu kościoła, którego historia sięgała 1785, cmentarz przykościelny z polskimi grobami, niektóre starsze od świątyni. BIRŻE – jedna z najstarszych i najważniejszych siedzib rodu Radziwiłłów na Litwie, wskrzeszony z ruin zamek bastionowy z końca XVI w. – obecnie Muzeum Krajoznawcze Regionu Birżańskiego, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, pałac Tyszkiewiczów z poł. XIX w., park. Spacer po parku krajobrazowym Karajimiskis pełnym lejów krasowych. POKROJE
– największy na Litwie zespół rezydencjalny baronów von Ropp obejmujący klasycystyczny pałac, ok. 40 budynków gospodarczych wzniesionych z kamienia i dolomitów z pobliskiej kopalni oraz park, pozostałości starej drewnianej bożnicy. BURBISZKI – dawny majątek rodziny Bażeńskich, których córka wyszła za mąż za Kornela Makuszyńskiego, częstego gościa w Burbiszkach, miejscu znanym wielu twórcom, pałac i park pięknie utrzymany a stawy z 15 wysepkami są połączone 12 mostkami. KLEBONISZKI – skansen wiejskich zagród z XIX w. z pełnym wyposażeniem domowymi gospodarczym. SZAWLE – przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja.
DZIEŃ III: SZAWLE – TELSZE – PŁUNGIANY – POŁĄGA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: GÓRA KRZYŻY – na wzniesieniu, sanktuarium z setkami tysięcy krzyży. Motto miejsca: Ziemia spokoju i nadziei. Góra Krzyży jest miejscem jedynym w swoim rodzaju. Szacuje się, że znajduje się tutaj ok. 200 tys. krzyży różnej wielkości. Góra Krzyży jest przejawem pobożności ludu, symbolem niezłomnej wiary, doświadczeń i nadziei. NAJSIE –  pod gołym niebem – muzeum pogaństwa. TELSZE – kościół i klasztor Bernardynów, pałac biskupi, drewniana synagoga. BREWIKI – dwór Narutowiczów z XIX w., pozostałości parku, miejsce urodzenia Gabriela Narutowicza i jego brata – Stanisława. SEDA – największy żmudzki kościół drewniany z XVIII w. RENNÓW – w siedzibie dziadków przez kilka lat wychowywali się Gabriel i Stanisław Narutowiczowie po śmierci ich ojca Jana, pałac (obecnie muzeum), stajnia, spichlerz, park.
KALWARIA ŻMUDZKA – największe centrum pielgrzymkowe na terenie Litwy. PŁUNGIANY – pałac Ogińskich, neogotyckie oficyny (w jednej z nich mieściła się słynna szkoła muzyczna), park – dąb Perkuna, oryginalny budynek oranżerii zw. „domkiem ogrodnika”. KRETYNGA – pałac   Tyszkiewiczów z muzeum krajoznawczym i wspaniałą oranżerią, park krajobrazowy, kościół katolicki ufundowany przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Przyjazd do POLĄGI, zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja.
DZIEŃ IV: POŁĄGA – MIERZEJA KUROŃSKA – POŁĄGA
Po śniadaniu spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie: POŁĄGA – Park Botaniczny, Muzeum Bursztynu w pałacu Tyszkiewiczów. KŁAJPEDA – Stare Miasto, tereny zamkowe, Nowe Miasto, Park Rzeźb im. Mažvydasa. Przeprawa promem na MIERZEJĘ KUROŃSKĄ.
SMILTYNÉ – Litewskie Muzeum Morskie z delfinarium w dawnej twierdzy Kopgalis. JUODKRANTÉ – Góra Czarownic z drewnianymi rzeźbami (ponad 100), nawiązującymi do litewskich legend, NIDA – Dom Tomasza Manna, zabytkowe domy rybackie, wędrówka na wydmy. Powrót do Połągi, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V: POŁĄGA – WORNIE – KOWNO
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: KISINY – grób gen. Antoniego Gielguda, zastrzelonego w lipcu 1831 przez podwładnego oficera. SZWEKSZNIE – pałacyk ”Villa Genowefa” wzniesiony w  latach 80. XIX w. przez hr. Adama Platera, muzeum  z obrazami i rzeźbami m.in. z kolekcji Platerów, park, kościół. WORNIE – historyczne centrum Żmudzi. Pierwsza osada nosiła nazwę  Miedniki, w niej Żmudzini w 1320 wygrali bitwę z Krzyżakami, obecne centrum Worni powstało w miejscu, gdzie znajdowała się jedna z najważniejszych świątyń pogańskich na Żmudzi. Pierwszy kościół wybudowano w 1417, zaś biskupstwo żmudzkie istniało od 1417 do 1864. Kościół katedralny pw. śś. Piotra i Pawła został zbudowany w miejscu wcześniejszych świątyń, barokowy, wystawiony przez bpa Kazimierza Paca w 1691, w XIX w.  przebudowany, z cennym wyposażeniem wnętrza. W podziemiach groby biskupów żmudzkich oraz, przysłana z Paryża, maska pośmiertna Jerzego Giedroycia (twórcy paryskiej „Kultury”). KROŻE – w XVI w. miejsce sejmików żmudzkich, w XVII – centrum katolicyzmu, słynną stała się tzw. „rzeź kroska”, kiedy miejscowa ludność uniemożliwiała zamianę kościoła katolickiego na cerkiew. KIELMY – dwór Grużewskich wzniesiony w końcu XVI lub na początku XVII w.,  park. POGRYŻÓW – spojrzenie na eklektyczny pałac i Górę Kalwinów. CYTOWIANY – znane ze znajdującego się tu zabytkowego kompleksu barokowego. Zachowany do dzisiaj kościół pw. MB Anielskiej i pobernardyński zespół klasztorny jest jednym z najstarszych i największych na Litwie sakralnych zespołów tego okresu.  KOWNO – IX FORT – największy w Twierdzy Kowieńskiej, zbudowanej w 2. poł. XIX w., Muzeum IX Fortu.  Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Spacer po kowieńskiej Starówce.
DZIEŃ VI: KOWNO – KALWARIA – WARSZAWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: KOWNO – spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie: zamek, kościół pw. św. Jerzego i klasztor Bernardynów, Stare Miasto – zespół kamienic wokół rynku, Ratusz zw. Białym Łabędziem, archikatedra śś. Piotra i Pawła, Dom Perkuna, kościół Witolda. Muzeum A. Żmuidzinaviciusa i Muzeum Diabłów. Przejazd przez miasto. WYŁKOWYSZKI – prawa miejskie otrzymały od króla Jana Kazimierza, w czerwcu 1812 stacjonował tu Napoleon Bonapartemu i stąd wyruszył w kierunku Moskwy. POJEZIORY – majątek ten otrzymał Michał Gliński od króla Aleksandra Jagiellończyka, barokowo-klasycystyczny pałac zbudowany przez Maksymiliana Gawrońskiego pod koniec XVIII w., park – pomnik przyrody, w dawnej karczmie i pałacu – Muzeum Regionu Wyłkowyskiego. KALWARIA – z historią od 1640, kiedy bp żmudzki Jerzy Tyszkiewicz zbudował kaplicę i klasztor dla dominikanów, miasto w XIX w. nazywano Kalwarią Żydowską, miejsce internowania 720 żołnierzy polskich (w tym 620 oficerów) we wrześniu 1939, zobaczymy: kościół katolicki, synagogę, budynek poczty konnej z pocz. XIX w., Muzeum Litewskiej Wiejskiej Kapeli oraz prace artysty ludowego.
Przejazd do Puńska – stolicy polskich Litwinów, obiad litewski, krótki spacer po mieście. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.00 – 21.30.
ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ W POKOJU: 1-osobowym – 1950 PLN; 2-osobowym – 1505 PLN; 3-osobowym – 1455 PLN
CENA ZAWIERA:
 przejazd autokarem; 5 noclegów (3 x hotele, 2 noclegi w „Amber Palace” w Połądze  – 100 m do morza); wyżywienie: 5 obiadokolacji, 5 śniadań, 1 obiad; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL ; TFG; podatek VAT.
Uwaga: cena pobytu  w „Amber Palace” zawiera: możliwość skorzystania z basenu i sauny, chwilę relaksu w specjalnej komnacie; mineralną wodę bursztynową,  bursztynową herbatę.
CENA NIE ZAWIERA: obsługi przewodników miejscowych i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 45-50 EUR/os.
Org. BT TEAMBUSTRAVEL

Opublikowano

HUCULSZCZYNA I ZAKARPACIE

03.08- 10.08.2019

DZIEŃ I: WARSZAWA–LWÓW
godz. 6.30 zbiórka uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie. 6.45 wyjazd na trasę. Przekroczenie granicy HREBENNE/RAWA RUSKA. Przed granicą przerwa na posiłek (we własnym zakresie), zakwaterowanie, w hotelu. Obiadokolacja na Starym mieście. Po kolacji spacer z przewodnikiem: Starówka Lwowska (wpisana na listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO), Prospekt Swobody (d. Wały Hetmańskie) z gmachem Opery Lwowskiej.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II: LWOW – DROHOBYCZ – TRUSKAWIEC – STANISŁAWÓW
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:
DROHOBYCZ – Kościół św. Bartłomieja (XIV) – oraz miejsca związane z B. Schulzem (urodzenia i zamordowania pisarza),
TRUSKAWIEC – słynny kurort Polski międzywojennej, spacer deptakiem uzdrowiska – Bulwarem Torosewycza, wokół którego usytuowane są najważniejsze źródła lecznicze i park zdrojowy,
STRYJ – krótki spacer po rynku – nieopodal kościół Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei,
STANISŁAWÓW –spacer po zabytkowej części miasta: rynek z XVII – wiecznym Ratuszem, Majdan Szeptyckiego z kościołem Najświętszej Marii Panny (tu według Sienkiewicza odprawiono nabożeństwo po śmierci Wołodyjowskiego), Synagoga Postępowa, pomnik Adama Mickiewicza.
Przyjazd do hotelu; zakwaterowanie; obiadokolacja.
DZIEŃ III: STANISŁAWÓW – KOŁOMYJA – CZERNIOWCE
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:
KOŁOMYJA – spacer po odnowionym centrum, Muzeum Huculszczyzny i Pokucia – największa huculska kolekcja strojów, sprzętu domowego użytku i instrumentów muzycznych oraz odtworzone wnętrze chaty huculskiej. Muzeum Pisanek – w budynku o kształcie wielkiego jaja,
CZERNIOWCE – stolica Bukowiny z bardzo urozmaiconą historią, a samo miasto nazywane jest „małym Wiedniem Wschodu”. Zobaczymy m.in. Pałac Metropolitów Bukowińskich – obecnie jest to zespół uniwersytecki; w centrum – wspaniały budynek teatru, Żydowski Dom Ludowy i niedaleko Rumuński Pałac Narodowy; i oczywiście Dom Polski.
Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV: CZERNIOWCE – KUTY – WOROCHTA – RACHÓW
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:
KOSÓW – ośrodek przemysłu ludowego (Technikum Artystycznego Rzemiosła). Kirkut,
KUTY – droga ewakuacji władz polskich w 1939 roku (most).
KRZYWORÓWNIA – niegdyś modna wśród ukraińskich artystów i twórców –miejsce urodzenia Stanisława Vincenza – piewcy Huculszczyzny,
WIERCHOWINA (d. Żabie) – na początku XX wieku znana miejscowość turystyczna,
WOROCHTA – nazywana, podobnie jak Jaremcze – perłą Karpat; zabytkowy wiadukt kolejowy wybudowany w 1894 roku,
RACHÓW– miasteczko o burzliwej historii, w okolicy geograficzne centrum Europy. Na stokach pasma Czarnohory (Howerla – 2061 m.) – KARPACKI REZERWAT BIOSFERY– założony w 1968 roku. Wpisany na listę UNESCO w 1993 roku. Nagrodzony dyplomem Rady Europy (pierwotny las typu alpejskiego, ponad 60 gatunków ssaków, ponad 170 gatunków ptaków oraz wiele gatunków endemicznych roślin).
Przyjazd do Rachowa, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
DZIEŃ V: RACHÓW – JAREMCZE – BUKOVEL – RACHÓW
Śniadanie w hotelu. wyjazd na zwiedzanie:
Przełęcz Tatarska (dawna granica polsko-węgierska, miejsce ewakuacji wojsk gen. Maczka) Krótka przerwa na podziwianie wspaniałych widoków,
JAREMCZE – huculski kurort nad Prutem, nazywany niegdyś perłą Karpat, z klimatem sprzyjającym leczeniu gruźlicy. Spacer nad wodospady na Prucie; na rynek suwenirów – gdzie można kupić słynne huculskie wełniane koce oraz wiele innych pamiątek i produktów; jeśli pogoda dopisze – wędrówka na Górę Chomiak (1542 m n.p.m); czas wolny,
BUKOWEL – nowoczesny kurort górski, wjazd wyciągiem krzesełkowym na Górę Bukowel – spojrzenie na piękną dolinę z oczkiem jeziora.
Czas wolny, obiadokolacja z udziałem zespołu huculskiego.
DZIEŃ VI: RACHÓW – CHUST – MUKACZEWO – UŻGOROD
Po śniadaniu – wykwaterowanie i wyjazd na trasę:
DILOWE – stella, znak centrum Europy z 1887r,
CHUST– ruiny zamku Huszt, pierwsza warownia z 1190 roku wzniesiona w celu zapewnienia kontroli nad pobliskimi kopalniami soli, obecnie malownicze ruiny, odnowiona neobarokowa synagoga i jedyna na Zakarpaciu aktywna gmina żydowska (ok. 160 wiernych),
MUKACZEWO – spacer Bulwarem Miru (ciekawe kamienice, katedra, kilka kościołów), Zamek Pałanka z XIV w. –najciekawsza budowla Mukaczewa,
UŻGOROD – leżący na ZAKARPACIU, regionie silnie powiązanym z kulturą sąsiednich Węgier, spacer deptakiem KORSO, najważniejszym zabytkiem miasta jest Zamek komitacki z XIV – obecnie muzeum Architektury Ludowej i Tradycji (szczególnie piękna drewniana, barokowa cerkiewka z 1777 roku).
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja , nocleg.
DZIEŃ VII: UŻGOROD – okolice
Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na Przełęcz Użocką – oddzielająca polskie Bieszczady od Werchowińskiego Grzbietu w Karpatach Wschodnich. Tu jeszcze można zobaczyć „dziką”, urokliwą przyrodę, nieskażoną współczesną cywilizacją. Wędrówka z przewodnikiem. Powrót do Użgorodu, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VIII: UŻGOROD – WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd na przejście graniczne ukraińsko – słowackie, odprawa celno-paszportowa.
VELKA TRNA k. Trebisova (Słowacja) – zwiedzanie winiarni Ostrozowic z degustacją słowackiego tokaju, Ostrozowic to jedna z największych i najbardziej znanej na Słowacji winiarni.
Przerwa na obiad (we własnym zakresie) na terenie Polski.
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.00.
CENA: 1525 PLN
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem/busem na całej trasie z obsługą 2 kierowców; zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej, pokoje 2-3 os. z łazienkami; wyżywienie zgodnie z programem: 7 obiadokolacji, 7 śniadań; opieka pilota polskiego na całej trasie; ubezpieczenie KL/NNW z suma gwarancyjną 30 tys. EUR/os.
CENA NIE ZAWIERA: obsługi miejscowych przewodników i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (UA) – 50 – 60 EUR/os.; zwiedzanie winiarni z degustacją win i przekąską (SK) – 15 EUR
UWAGA: biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie.
Org. BT TEAMBUSTRAVEL

Opublikowano

„CARMEN” W OPERZE LWOWSKIEJ

28.06 – 30.06.2019
DZIEŃ I: WARSZAWA – LWÓW
WARSZAWA – spotkanie uczestników o godz. 6.15 na  Placu Bankowym w Warszawie; godz.6.30  odjazd na granicę polsko- ukraińską  Hrebenne / Rawa Ruska  (formalności ok. 2 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu). Przyjazd do LWOWA.  Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt Lwowskich. Obiadokolacja w restauracji na terenie Starówki. Krótki spacer po Starówce Lwowskiej.  Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ II: LWÓW 
LWÓW – po śniadaniu w hotelu – spotkanie z przewodnikiem miejscowym: objazd miasta z pokazaniem m.in. kościoła św. Elżbiety, zabytkowego Dworca Głównego i Soboru św. Jura. Zwiedzanie kompleksu Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO m.in. obiekty: Katedra, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi, muzeum–apteka, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska, Kościół Dominikanów. W trakcie zwiedzania spotkanie z Nikiforem.
Godz. 16.00 – obiadokolacja w hotelu. Godz. 17.30 – zwiedzanie budynku Opery Lwowskiej. Godz. 18.00-21.30 – spektakl «CARMEN».  Opera w  4 aktach w języku oryginału.
Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ III: LWÓW – ŻÓŁKIEW – WARSZAWA
LWÓW – po śniadaniu – chwila  czasu wolnego w centrum.  Wyjazd do Polski przez: ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego – bliźniacze miasto Zamościa: zwiedzanie, m.in. cerkiew św. Trójcy – wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013r. (wpis polsko-ukraiński dot. 16 obiektów – po 8 z każdego kraju);  rynek, kościół pw. św. Wawrzyńca, spojrzenie na cerkiew bazylianów, synagogę.
Przewidywany powrót  do WARSZAWY w godzinach wieczornych (ok. 21.00-21.30)
CENA: 600PLN
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem na całej trasie; zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2-3-osobowe z łazienkami); wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania; opieka pilota na całej trasie; ubezpieczenie KL/NW z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/os.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletu do Opery i przewodnika lokalnego – 25 EUR.
Organizator: B.P. TeamBus Travel

Opublikowano

MUZYCZNY WIEDEŃ

MUZYCZNY WIEDEŃ

( 4 dni )

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1 Warszawa – Wiedeń

Zbiórka o godz.07.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd do hotelu pod Wiedniem, zakwaterowanie, obiadokolacja. Następnie przejazd do Wiednia na letni koncert w Schönbrunn. Coroczny letni koncert w barokowych ogrodach rezydencji Schönbrunn, cieszący się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta open air koncert w niecodziennych kulisach parku pałacowego grają rokrocznie Wiedeńscy Filharmonicy. Co roku wybierany jest inny program i inny dyrygent, który prowadzi to wspaniale muzyczne wydarzenie transmitowane na żywo przez telewizje.

DZIEŃ 2 Wiedeń

Po śniadaniu przejazd do Wiednia, zwiedzanie stolicy Austrii z przewodnikiem miejskim m.in. Hunderwasserhaus, przejazd autokarem najbardziej znaną ulicą Wiednia Ringstrasse, przy której znajduje się Opera, Parlament, Hofburg, pomnik Marii Teresy, Muzeum Sztuk Pięknych i Sztuk Historycznych oraz wiele innych reprezentacyjnych budynków miasta. Następnie spacer po Starym Mieście – pomniki i pałace Hofburga, Krypty Cesarskie, katedra św. Szczepana. Czas wolny. Przejazd do Schonbrunn, zwiedzanie letniej rezydencji Habsburgów oraz przepięknych ogrodów i parku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3 Wiedeń Brno

Po śniadaniu przejazd do centrum miasta.

Już od dziesięciu lat w każdą sobotę od maja do października można posłuchać skocznych marszów i walców granych przez orkiestrę Deutschmeister, której muzycy występują w historycznych mundurach. Początek przemarszu odbywa się na Graben ok. 10.45 i stamtąd orkiestra wyrusza marszem do Hofburga gdzie na głównym dziedzińcu do 12.00 trwa koncert. Orkiestra należy do nielicznych kapel militarnych w świecie, która pielęgnuje starą tradycję tzw”hohe Stimmung” – wszystkie melodie grane są o pół tonu wyżej!!

Następnie przejazd na Kahlenberg, z którego rozciąga się wspaniały widok na miasto. Na wzgórzu znajduje się kościół polski, w którym można zapoznać się z historią Odsieczy Wiedeńskiej oraz podziwiać zgromadzone tam eksponaty. Przejazd do hotelu w Brnie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4 Ołomuniec Warszawa

Po śniadaniu przejazd do Ołomuńca, dawnej stolicy Moraw, zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejscowym, Czas wolny. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych. Na terenie Polski planowany jest dłuższy postój na gorący posiłek płatny we własnym zakresie.

TERMIN 20.06.- 23.06.2019

CENA 850 zł

Cena zawiera:

-Transport: autokar (klimatyzacja, video, WC, barek kawowy, uchylne siedzenia)

– Zakwaterowanie 2 noclegi w hotelu ***/**** klasy turystycznej w okolicach Wiednia, 1 nocleg w Czechach – pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami

– Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,

– Opiekę licencjonowanego pilota,

– Ubezpieczenie: AXA KL 10000 euro, NNW 2000 euro, bagaż 200 euro,

– Podatek VAT

– Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:

– dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny

– ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie

– napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo

– na bilety wstępu i przewodników należy przeznaczyć około 50 – 55 euro.

– wszystkiego co nie ujęte w programie

UWAGI:

– Dopłata do pokoju 1 osobowego – 350 zł

– Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.

– Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

– Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych letni koncert w Schonbrunn przenoszony jest na dzień następny.

Organizator B.P. Api Travel

 

Opublikowano

UKRAIŃSKO-BIAŁORUSKI VOYAGE WĘDRÓWKI Z KASIĄ WĘGLICKĄ

06-14.07.20019

LWÓW – KIJÓW – CZERNIHÓW – HOMEL – MIŃSK

DZIEŃ I: WARSZAWA – ZAMOŚĆ – LWÓW

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15 na

trasę : Lublin – Zamość – Lwów.

LUBLIN – zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kościuszki na Sławinku w Lublinie;

ZAMOŚĆ – z wizytą u Zamojskich; krótki spacer po Starym Mieście z pokazaniem m.in. rezydencji Zamojskich;

Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska; odprawa paszportowo-celna polsko-ukraińska. Przyjazd do Lwowa, obiadokolacja; zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wieczorny spacer,

DZIEŃ II: LWÓW

Śniadanie w hotelu. LWÓW – nazywany „Florencją Wschodu”: Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie lwowskiej Starówki (wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) m.in.: Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i kamienicami mieszczańskimi, renesansowy zespół cerkwi Wołoskiej, Kościół Dominikanów, katedra Ormiańska, gmach Opery Lwowskiej. Odrobina czasu wolnego. Spacer śladami Tadeusza Kościuszki . Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich (zapalenie zniczy);

Obiadokolacja na terenie Starego Miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III: LWÓW – OLESKO – POCZAJÓW – KRZEMIENIEC

Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

OLESKO – spojrzenie na zamek: miejsce urodzenia Jana Sobieskiego, przyszłego króla Polski; obecnie galeria;

POCZAJÓW (prawosławna ławra – najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie);

KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY; w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego a od 1819r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego otwarte w 2003. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego wewnątrz; spojrzenie na Górę Bony – ruiny zamku;

Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja.

DZIEŃ IV: KRZEMIENIEC – OSTRÓG – ZASŁAW – KIJÓW

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:

ZASŁAW – miejsce postoju konwoju z Tadeuszem Kościuszką w dniach 15-18.11.1794; spojrzenie na zamek Sanguszków (zamek w ruinie); Klasztor bernardynów – były klasztor oo. Bernardynów wraz z kościołem św. Michała (obecnie więzienie). Kościół św. Józefa Oblubieńca.

ZIELEŃCE – miejsce bitwy wojsk polskich z wojskami rosyjskimi w dniu 18.06.1792;

MIĘDZYBÓŻ – zamek – forteca Sieniawskich z XV-XVI wieku z wielką basteją na kształcie czworoliścia i ruiną renesansowego pałacu. W 1790 r. stacjonował tu Tadeusz Kościuszko; postój konwoju z Kościuszką 19.11.1794 r.

CHMIELNIK – w 1860 w tutejszym kościele Ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela został ochrzczony Ignacy Jan Paderewski, który urodził się w pobliskiej Kuryłówce; w 2010 r. na fasadzie kościoła odsłonięto tablicę pamiątkową w językach polskim i ukraińskim;

BERDYCZÓW – obronny klasztor Karmelitów Bosych, kościół p.w. św. Barbary, sobór św. Mikołaja;

ŻYTOMIERZ – Założony w 884 roku Żytomierz był jednym z największych miast Rusi Kijowskiej. Jest jednym

z głównych ośrodków Polaków na Ukrainie. Wędrówka polskimi śladami, m.in. zobaczymy dom Józefa Ignacego Kraszewskiego, dom narodzin i pomnik Jarosława Dąbrowskiego z 1971 roku. Wizyta w Domu Polskim. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu; nocleg.

DZIEŃ V: ŻYTOMIERZ – KIJÓW

KIJÓW – śniadanie w hotelu; spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na zwiedzanie miejsc i obiektów: Uniwersytet Kijowski, pomnik Tarasa Szewczenki, Sobór św. Włodzimierza (główna świątynia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z końca XIXw.), Teatr Opery i Baletu. Ławra Kijowsko – Peczerska (najsłynniejszy zespół klasztorny Kijowa, wpisany na listę UNESCO składający się w sumie z ok. 80 budynków, w tym Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej, Nadbramna Cerkiew św. Trójcy, Wielka Dzwonnica, Cerkiew św. Mikołaja, szpital klasztorny, biblioteka Flawina, Baszta Iwana Kusznika, Wieża Zegarowa, Dom Metropolity, Nadbramna Cerkiew Wszystkich Świętych i inne). Objazd miasta. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ VI: KIJÓW – CZERNIHÓW – HOMEL (BY)

Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

BYKOWNIA (na obrzeżach Kijowa) – polski cmentarz wojenny otwarty 21.09.2012r., miejsce spoczynku ponad

2 tys. Polaków zamordowanych w Kijowie w 1940 roku – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

CZERNIHÓW – Zespół zabytków tzw. Wału – niegdyś twierdza z wałami obronnymi, dzisiaj – Centralny Park Kultury i Wypoczynku, Sobór Przemienienia Pańskiego (Preobrażeński) – najcenniejszy zabytek i najstarsza czynna chrześcijańska świątynia Ukrainy, Muzeum Historyczne (wspaniałe zbiory).

Przejście graniczne ukraińsko-białoruskie; odprawa paszportowo – celna.

Przyjazd do Homla; obiadokolacja; zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer po mieście.

DZIEŃ VII: HOMEL –MOHYLEW – ORSZA

Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu oraz wyjazd na trasę,. Zwiedzanie miejscowości:

HOMEL – zespół pałacowo – parkowy wzniesiony przez feldmarszałka Rumiancewa, następnie własność Iwana Paskiewicza (pogromcy Powstania Listopadowego i namiestnika carskiego w Królestwie Polskim), park krajobrazowy; pałac letni Rumiancewów i pawilon ogrodowy; klasycystyczny sobór św Piotra i Pawła; kaplica grobowa Paskiewiczów; skarpa, na której kiedyś stał pomnik Józefa Poniatowskiego(zabrany przez I.Paskiewicza); kamienice z przełomu XIX i XX wieku; molenna;

MOHYLEW – miasto o bardzo bogatej historii; kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP z bardzo cennymi freskami z II poł. XVIII wieku; zespół monasteru prawosławnego p.w. św. Mikołaja; pałac archirejów, ob. budynek mieszkalny; pałac arcybiskupów, ob. szkoła muzyczna; cmentarz katolicki

LENINO – miejsce bitwy w dniach 12-13.10.1943, której brali udział żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki; mauzoleum, muzeum.

ORSZA – podominikański kościół katolicki pw. św. Józefa; znajduje się w nim fotokopia obrazu „Bitwa pod Orszą”, zwycięska walka stoczona przez wojska polsko – litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego 8 września 1514 roku nad wojskami moskiewskimi; spacer po zabytkowym centrum miasta. Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Czas wolny.

DZIEŃ VIII: ORSZA – WITEBSK – MIŃSK

Śniadanie. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

WITEBSK – prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla ( w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość.

CHATYŃ – polska wieś spacyfikowana w marcu 1943r…obecnie memoriał upamiętniający ponad 600 miejscowości

MIŃSK – kościół pw. św. Szymona i Heleny; ratusz, d. zespół klasztorny bernardynek obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunasto-letniego pobytu Stanisława Moniuszki Obiadokolacja. Odrobina czasu wolnego. Przejazd do hotelu na obrzeżach miasta. Nocleg.

DZIEŃ IX: MIŃSK – KOSÓW POLESKI – BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu w hotelu wyjazd na trasę:

KOSÓW POLESKI – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki w dniu 04.02.1746; muzeum Tadeusza Kościuszki, kościół pw. św. Trójcy. BRZEŚĆ – objazd miasta z pokazaniem m.in. Twierdzy Brzeskiej zbudowanej w latach 1833-42 na miejscu starego Brześcia, cerkiew św. Mikołaja, budynek koszarowy; pomnik Adama Mickiewicza, kościół katolicki z 1843r. zbudowany jako rekompensata za obiekty sakralne zniszczone podczas budowy twierdzy.

Przejście graniczne Brześć – Terespol; odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 22.00 – 22.30.

CENA: 2120 PLN/os

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem z obsługą 2 kierowców, zakwaterowanie: hotele – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami; wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji, obsługa pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW i KL z sumą gwarancyjną 30 tys. EUR/os. ; opłaty miejscowe

CENA NIE ZAWIERA: Obsługi przewodników miejscowych w języku polskim, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 45 EUR/osoba.

Org. BT TEAMBUSTRAVEL