Opublikowano

Białoruś

Dziwny jest ten świat – śladami Czesława Niemen w 80 rocznicę Jego urodzin

Termin: 15 – 17.02.2019

Cena od: 580 zł 

Niedziela palmowa w Brześciu bez Wizy

Termin: 13-14.04.2019

Cena od: 365 zł

Warszawa-Brześć-Kosów Poleski-Nieśwież-Mir-Nowogródek-Lida-Stare Wasiliszki-Murowanka-Bohatyrowicze-Grodno-Warszawa

Termin: 01-04.05.2019

Cena od: 1095 zł

Białoruś: Śladami wybitnych Polaków

TERMIN: 
01-05 maja 2019 r. (Uwaga: Brak miejsc)
10-14 września 2019 r.

Cena od: 1030 zł

Mińsk – Witebsk – Połock

Termin: 13-18.08.2019

Cena od: 1265 zł

Brześć bez Wizy!!!

Termin: 31.08.2019

Cena od: 175 zł

JARMARK KAZIUKOWY W GRODNIE

Termin:– 29.02–01.03.2020

Cena: 410 zł 

Białoruś: Nie tylko polesia czar

Termin: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 1560 zł