Opublikowano

UKRAINA: OD KAMIEŃCA DO KRZEMIEŃCA

TERMINY: wycieczka organizowana na zlecenie

Program wycieczki:

DZIEŃ I: Warszawa – Lwów

Warszawa godz. 6.30 spotkanie uczestników na parkingu przy Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki), godz. 6.45 odjazd na trasę i zwiedzanie:

ZAMOŚĆ: miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; spacer uliczkami miasta założonego przez kanclerza Jana Zamojskiego pod koniec XVI w.; Rynek Wielki z pięknym Ratuszem, renesansowe kamienice, renesansowa katedra, pałac Zamoyskich; Rotunda; bramy miejskie.

Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska.

ŻÓŁKIEW: miasto założone przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego; zamek zbudowany przez St. Żółkiewskiego, ulubiona rezydencja Jana III Sobieskiego; kolegiata pw. śś. Wawrzyńca Męczennika i Stanisława – pamiątkowe tablice, krypta z sarkofagami Żółkiewskich; kościół i klasztor dominikanów; cerkiew greckokatolicka; synagoga; zabytkowa zabudowa rynku.

Przyjazd do Lwowa, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja w hotelu. Wieczorny spacer dla chętnych.

DZIEŃ II: Lwów

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

LWÓW: Cmentarz  Łyczakowski i Cmentarza Orląt Lwowskich (zapalenie zniczy); lwowska Starówka (wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) –  m.in.: Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i kamienicami mieszczańskimi, renesansowy  zespół cerkwi Wołoskiej, Kościół Dominikanów, katedrę Ormiańską, gmach Opery Lwowskiej, Pałac Potockich. W  międzyczasie wolny.

Obiadokolacja na terenie Starego Miasta. Powrót do hotelu; nocleg

DZIEŃ III: Lwów – Złoczów – Kamieniec Podolski

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

LWÓW: uzupełniające zwiedzanie: Zamek.

PODHORCE: zamek  typu rezydencji obronnej, wzniesiony przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, następnie własność Sobieskich, Rzewuskich, Sanguszków ;  kościół pw. św. Józefa fundacji hetmana Wacława Rzewuskiego – malowidła ścienne, tablice epitafijne.

ZŁOCZÓW: zamek Sobieskich z XVII w. zbudowany przez Jakuba Sobieskiego w  kształcie twierdzy.

SKAŁA PODOLSKA: ruiny zamku Koriatowiczów a następnie Lanckorońskich; KAMIENIEC PODOLSKI; obiadokolacja w centrum; spacer w okolicach katedry.

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ IV: Kamieniec Podolski – Chocim – Tarnopol

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

KAMIENIEC PODOLSKI: zwiedzanie miasta (m.in. potężna twierdza obronna, w której sienkiewiczowski Mały Rycerz aby nie dopuścić do jej poddania wysadził ją w powietrze sam przy tym tracąc życie, polska  katedra z tureckim minaretem).

CHOCIM: najpotężniejsza twierdza Rzeczpospolitej, słynna z dwóch bitew przeciw Turkom.

OKOPY św. TRÓJCY: bramy polskiej warowni obronnej postawionej w strategicznym miejscu między rzekami Zbrucz i Dniestr na rozkaz Jana III Sobieskiego;

TARNOPOL: miasto lokowane na tzw. surowym korzeniu przez Jana Tarnowskiego na podstawie przywileju króla Zygmunta Starego; z Tarnopola wywodzili się Kazimierz Michałowski – archeolog, generał Franciszek Kleeberg – dowódca bitwy pod Kockiej we wrześniu 1939r., Franciszek Pużak – członek komendy AK, sądzony w procesie szesnastu”.

Przyjazd do hotelu;  zakwaterowanie; obiadokolacja w hotelu. Wieczorny spacer po Starym Mieście.

DZIEŃ V: Tarnopol – Zbaraż – Poczajów – Krzemieniec

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

ZBARAŻ: zamek (stanowił centrum obrony podczas oblężenia w 1649r.) jako wybitny przykład obronnej rezydencji typu pallazzo in fortezza, stara część miasta w zakolu rzeki Gnieznej.

WIŚNIOWIEC: gniazdo rodu książąt Wiśniowieckich; zamek Wiśniowieckich – największa z rezydencji magnackich ocalałych na Wołyniu, obecnie w końcowej fazie kapitalnego remontu.

POCZAJÓW: prawosławna ławra – najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie.

KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY: w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego a od 1819 r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego  otwarte w 2003 r. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J.Słowackiego wewnątrz; Góra Bony – ruiny zamku, panorama Krzemieńca.

Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ VI: Krzemieniec – Łuck – Warszawa

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

DUBNO: pierwsze wzmianki z 1100r.; byli tu: król szwedzki Karol XII i car Rosji Piotr I; największy rozwój za czasów Michała Lubomirskiego; najcenniejszym zabytkiem jest zamek wzniesiony przez Wasyla Ostrogskiego  na początku XVw.; pałac Lubomirskich; zespół klasztorny bernardynów; dom, w którym mieszkał Antoni Malczewski; dom – miejsce śmierci Tadeusza Czackiego, założyciela Liceum Krzemienieckiego.

ŁUCK –  w roku 1429 odbył się zjazd monarchów, będący  wydarzeniem niespotykanym w ówczesnej Europie a powodem spotkania było zagrożenie Europy przez Turków; dzielnica staromiejska;  Górny Zamek z XIVw.  zbudowany przez księcia Lubarta – największy zamek na Wołyniu; katedra pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz  Świętej Trójcy; synagoga; dzielnica karaimska, dzielnica ormiańska.

Przejście graniczne ukraińsko – polskie: Jagodin – Dorohusk.

Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30.

Cena:

1.190 PLN
240 PLN dopłata do pokoju 1-osobowego

Cena zawiera:

przejazd busem lub autokarem; 5 noclegów – zgodnie z ofertą (pokoje 2-osobowe z łazienką); wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, obsługę pilota na całej trasie; opłaty graniczne, drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

Cena nie zawiera:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych  (ok. 40-45 EUR)

ZAPRASZAMY !!!

Opublikowano

UKRAINA: ŚLADAMI BOHATERÓW TRYLOGII

PROGRAM WYCIECZKI
DZIEŃ I     WARSZAWA – ŁUCK – KRZEMIENIEC
WARSZAWA – zbiórka uczestników o godz. 7.00, ul. E. Plater, pod Salą Kongresową PKiN. Odjazd na granicę polsko-ukraińska, przejazd przez Włodzimierz Wołyński, ŁUCK (Starówka), do  KRZEMIEŃCA, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II      KRZEMIENIEC – TREMBLOWA – SKAŁA PODOLSKA – KAMIENIEC PODOLSKI
KRZEMIENIEC – po śniadaniu wyjazd w dalszą trasę: TREMBOWLA – ruiny trembowelskiej warowni obronione w XVII w. przed najazdem tureckim przez …. kobietę- SKAŁA PODOLSKA -miejsce malowniczo położone na rzece Zbrucz, od 1921 r. granicy II Rzeczypospolitej – KAMIENIEC PODOLSKI, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, wieczorny spacer po mieście, nocleg.

DZIEŃ III     KAMIENIEC PODOLSKI – ŻWANIEC – CHOCIM – CZERNIOWCE
KAMIENIEC PODOLSKI – po śniadaniu zwiedzanie miasta (m.in. potężna twierdza obronna, w której sienkiewiczowski Mały Rycerz aby nie dopuścić do jej poddania wysadził ją w powietrze sam przy 6 DNI)tym tracąc życie, polska katedra z tureckim minaretem), czas wolny lub dla chętnych wycieczka na trasie: ŻWANIEC – ruiny zamku – niegdyś najdalej wysuniętej na południe twierdzy broniącej linii rzek Zbrucza, Żwańczyka i Smotrycza) – OKOPY św. TRÓJCY (bramy polskiej warowni obronnej postawionej w strategicznym miejscu między rzekami Zbrucz i Dniestr na rozkaz Jana III Sobieskiego). do CHOCIMIA (zwiedzanie najpotężniejszej twierdzy Rzeczpospolitej słynnej z 2 bitew przeciw Turkom) do CZERNIOWIEC, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV     CZERNIOWCE – KOŁOMYJA – STANISŁAWÓW
CZERNIOWCE – po śniadaniu spacer po mieście, m.in. Uniwersytet, secesyjne kamienice i wyjazd w dalszą trasę: KOŁOMYJA – zwiedzanie Starówki, Muzeum Huculskieo STANISŁAWÓW – m.in.: spacer po Starym Mieście, rynek z ratuszem, greckokatolicka katedra w dawnym kościele pojezuickim, dawna kolegiata rzymsko-katolicka, synagoga, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V      STANISŁAWÓW – HALICZ – ROHATYŃ – LWÓW
STANISŁAWÓW – po śniadaniu wyjazd w trasę: HALICZ – ruiny zamku, ROHATYŃ – m.in. XV-wieczny kościół parafialny, prawosławna cerkiew św. Trójcy. Przejazd w okolice LWOWA, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ VI   LWÓW – ŻÓŁKIEW – WARSZAWA
okolice LWOWA – po śniadaniu krótkie zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt, wyjazd do Polski przez: ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego – bliźniacze miasto Zamościa – zwiedzanie m.in. rynek, kościół farny, cerkiew bazylianów, synagoga) Powrót do WARSZAWY w późnych godzinach wieczornych

TERMINY:   do ustalenia

Cena zawiera:
–  przejazd autokarem na całej trasie
– zakwaterowanie w hotelach ** (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami)
– wyżywienie 2 posiłki dziennie (od obiadokolacji pierwszego dnia do śniadania ostatniego dnia pobytu)
– opieka pilota na całej trasie
– ubezpieczenie KL/NW, VAT.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodnika lokalnego

ZAPRASZAMY !!!

Opublikowano

LWÓW „DON KICHOT” W OPERZE LWOWSKIEJ

TERMIN: 29-31.03.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – LWÓW

WARSZAWA – zbiórka uczestników o godz. 6.00( parking przed Muzeum Techniki PKiN). Godz. 6.15 odjazd na granicę polsko- ukraińską w Hrebenne / Rawa Ruska (formalności ok. 2 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu). Przyjazd do LWOWA. Obiadokolacja.Spacer po Starówce Lwowskiej Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ II LWÓW

LWÓW – po śniadaniu w hotelu – spotkanie z przewodnikiem miejscowym: objazd miasta z pokazaniem m.in. kościoła św. Elżbiety, zabytkowego Dworca Głównego i Soboru św. Jura. Zwiedzanie kompleksu Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO m.in. obiekty: Katedra, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi, muzeum – apteka, Kościół Dominikanów, Cerkiew Wołoska, Katedra Ormiańska.

Godz. 16.30 – obiadokolacja na Starym Mieście. Godz. 17.20 – zwiedzanie budynku Opery Lwowskiej;

godz. 18.00 – spektakl:

Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ IV LWÓW – ŻÓŁKIEW – WARSZAWA

LWÓW – po śniadaniu – uzupełniające zwiedzanie centrum Lwowa: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt.

Wyjazd do Polski przez: ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiewskiego – bliźniacze miasto Zamościa: zwiedzanie, m.in. cerkiew św. Trójcy – wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013r. (wpis polsko-ukraiński dot. 16 obiektów – po 8 z każdego kraju): rynek, kościół farny, spojrzenie na cerkiew bazylianów, synagogę. Powrót do WARSZAWY w godzinach wieczornych (ok. 20.30-21.00)

CENA: 620 PLN

Dopłata za gwarantowany pokój 1-osobowy – 30 Euro

Cena zawiera: przejazd autokarem/busem na całej trasie; zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2-osobowe z łazienkami); wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania; opieka pilota na całej trasie; ubezpieczenie KL/NW z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/os.

Cena nie zawiera:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletu do Opery i przewodnika lokalnego – 35 EUR/os.

ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano

BIAŁORUŚ: NIE TYLKO POLESIA CZAR

TERMIN: wycieczka organizowana na zlecenie

Program wycieczki:

DZIEŃ I: Warszawa – Brześć – Kobryń – Baranowicze

Warszawa godz. 6.30 – spotkanie uczestników wyprawy na parkingu przy Sali Kongresowej w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki); godz. 6.45 odjazd na trasę.

Przejście graniczne Terespol – Brześć.

BRZEŚĆ: Twierdza Brzeska wybudowana w latach 1833-42  – częściowo zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, kościół katolicki – dawna katedra z XVII-wiecznym obrazem MB Brzeskiej.

KOSÓW – MERECZOWSZCZYZNA: zrekonstruowany dwór, obecnie muzeum, miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, pałac Pusłowskich – była wspaniała neogotycka rezydencja.

Przyjazd do Baranowicz, zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II: Baranowicze – Słuck – Bobrujsk

Po śniadaniu wyjazd do Bobrujska i zwiedzanie miejscowości:

NIEŚWIEŻ: zespół pałacowo-parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów – w 2005 r. została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”.

SŁUCK: słynny w wieku XVIII z fabryki pasów zwanych Słuckimi, założonej przez Hieronima Floriana Radziwiłła – muzeum pasów słuckich.

BOBRUJSK: twierdza zbudowana przez Rosjan w latach 1807-36 w historycznym centrum miasta, wg planów m.in.  gen. K. Oppermana i A. Sztajberta, neogotycki kościół katolicki z 1903 r., budynki z XIX i XX w. – synagoga, tzw. biała cerkiew, hale targowe, dawny browar, dworzec kolejowy.

Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.

DZIEŃ III: Bobrujsk – Mohylew – Homel

Po śniadaniu wyjazd do Mohylewa i zwiedzanie miejscowości:

MOHYLEW: miasto o bardzo bogatej historii, kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP z bardzo cennymi freskami z II poł. XVIII wieku, zespół monasteru prawosławnego p.w. św. Mikołaja, pałac archirejów – obecnie budynek mieszkalny, pałac arcybiskupów – obecnie szkoła muzyczna, cmentarz katolicki.

WIETKA: miasto założone w XVII wieku przez zbiegłych z Rosji staroobrzędowców, dom Hroszykowów -obecnie Muzeum Etnograficzne z ikonami staroobrzędowców, księgami cerkiewnymi.

HOMEL: zespół pałacowo-parkowy wzniesiony przez feldmarszałka Rumiancewa, następnie własność Iwana Paskiewicza (pogromcy Powstania Listopadowego i namiestnika carskiego w Królestwie Polskim), park krajobrazowy, pałac letni Rumiancewów i pawilon ogrodowy, klasycystyczny sobór św Piotra i Pawła; kaplica grobowa Paskiewiczów, kamienice z przełomu XIX i XX w., molenna, rejs statkiem po rzece Soż.

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV: Homel – Moryrz

Po śniadaniu wyjazd do Mozyrza i zwiedzanie miejscowości:

CHOJNIKI: początkowo własność Wiśniowieckich, następnie Słuszków, od poł. XVIII w. Józefa Prozora; eklektyczny pałac z 1912 r., obecnie dom dziecka, park, Muzeum Tragedii Czarnobylskiej.

MOZYRZ: miasto na wysokim brzegu Prypeci, zespół klasztorny bernardynów wzniesiony w XVII w. fundacji Stefana Łoszki, przebudowany w XVIII w. przez Kazimierza Oskierkę, barokowy kościół pw. Michała Archanioła, zespół klasztorny cystersów oraz zespół klasztorny cysterek, dawny browar.

PETRYKÓW: miejscowość nad brzegiem Prypeci, własność książąt Olelkowiczów słuckich, następnie Chodkiewiczów, Góra Zamkowa – pozostałości fosy, wałów i  parku pałacowego, cerkiew prawosławna.

Przyjazd do hotelu w Laskowiczach, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V: Laskowicze – Turów – Pińsk

Po śniadaniu wyjazd do Pińska i zwiedzanie miejscowości:

TURÓW: Pomnik Cyryla Turowskiego, cerkiew z kamiennymi krzyżami z XII w., średniowieczne grodzisko – fundamenty cerkwi z XII w.

DAWIDGRÓDEK: poleska miejscowość, która zachowała charakter dawnego kresowego miasteczka, Góra Zamkowa, drewniana zabudowa miasteczka, drewniana cerkiew z II poł. XVII w.

Przyjazd do Pińska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VI: Pińsk – Polesie – Pińsk

Po śniadaniu zwiedzanie Pińska oraz wyjazd na zwiedzanie Polesia:

PIŃSK: katedra, dawny kościół franciszkanów: kolegium jezuitów, w którym przebywał m.in. Andrzej Bobola, Adam Naruszewicz;  Muzeum Polesia Białoruskiego; pałac Butrymowiczów; kościół katolicki p.w. św. Karola Boromeusza.

PORZECZE: resztki dworu i parku Skirmuntów, grób Romana Skirmunta, cmentarz z czasów wojny 1919-21.

MOTOL: skansen – muzeum wsi poleskiej.

ŁUK STRUVEGO: spacer do jednego z punktów tzw. Łuku Struvego, wpisanego w 2006 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Łuk Struvego to łańcuch punktów triangulacyjnych wytyczonych na długości 2820 km od północy Norwegii po Morze Czarne;  z 265 punktów wyznaczonych w latach 1830-1855 na terenie dzisiejszej Białorusi były 34 punkty, z których do dzisiejszych czasów zachowało się 19).

DOSTOJEWO: kolebka rodu Dostojewskich, pomnik Fiodora Dostojewskiego.

Powrót do Pińska. Obiadokolacja. Rejs statkiem po Pinie. Nocleg.

Pińsk – muzeum Polesia

Rower z dawnego muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Pińsk – muzeum Polesia

Wystawa etnograficzna

Pińsk- muzeum Polesia

Wystawa etnograficzna

DZIEŃ VII: Pińsk – Brześć – Warszawa

Po śniadaniu wyjazd do Warszawy i zwiedzanie miejscowości:

JANÓW POLESKI: kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., obecnie ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli; pomnik Napoleona Ordy.

HRUSZOWA: dawny majątek Marii Rodziewiczówny, dąb „Dewajtis”.

KOBRYŃ: dom Aleksandra Mickiewicza i Romualda Traugutta, miejski dwór zw. Domem Suworowa.

BRZEŚĆ: czas wolny w Brześciu.

Przejście graniczne Brześć – Terespol. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.00.

Cena:

1.560 PLN
360 PLN dopłata za gwarantowany pokój 1-osobowy

Cena zawiera:

przejazd  autokarem, zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienką), wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (pierwszy posiłek obiadokolacja – ostatni  śniadanie), obsługa pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW i KL, ubezpieczenie medyczne białoruskie (obowiązkowe do otrzymania wizy białoruskiej).

Cena nie zawiera:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem po Pinie i Sożu, kosztów obsługi przewodników miejskich – 40 EUR, wizy białoruskiej grupowej – 70 zł/osoba.

ZAPRASZAMY !!!

Opublikowano

MIŃSK – WITEBSK – POŁOCK

Termin: 13-18.08.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – BARANOWICZE

Godz. 6.15 – spotkanie uczestników –  parking przy Muzeum Techniki PKiN Godz. 6.30 – odjazd na trasę Warszawa – Baranowicze przez przejście graniczne Terespol – Brześć.  Po drodze zwiedzanie: folwark Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. Przejazd do Baranowicz. Zakwaterowanie.

Obiadokolacja.  nocleg.

DZIEŃ II BARANOWICZE – MIŃSK

Po śniadaniu  wyjazd do MIŃSKA i zwiedzanie: NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy , dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów;  kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”;  Brama Słucka, RatuszPrzyjazd do Mińska. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie miasta: kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem’,  katedra, cerkiew śś. Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Przedmieście Troickie,  Wyspa Łez; Biblioteka Narodowa. Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja na mieście. Czas wolny.

DZIEŃ III MIŃSK – WITEBSK

BORYSÓW – spojrzenie na Sobór Zmartwychwstania Pańskiego i pomnik założyciela miasta księcia Borysa. Przejazd na POLE BRYLOWSKIE i STUDZIANKI– to właśnie tu ponad 200 lat temu doszło do walk amii napoleońskiej wycofującej się spod Moskwy z nacierającymi jednostkami rosyjskimi.  W tej bitwie ważną rolę odegrały wojska polskie będące w składzie armii napoleońskiej. BEREZYŃSKI PARK NARODOWY – zwiedzanie i spacer z miejscowym przewodnikiem.  Przyjazd do hotelu.  Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ IV        WITEBSK  – POŁOCK

Po śniadaniu zwiedzanie miasta: WITEBSK –  prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla. Przejazd do Połocka.  POŁOCK – sobór św. Sofii (XI – XVII), klasztor prawosławny Św. Eufrosynii Połockiej z cennymi freskami (XII w.) oraz inne zabytki kultury religijnej i świeckiej.  Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ V   POŁOCK – POSTAWY – LIDA

Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: GŁĘBOKIE – zespół klasztoru karmelitów, kościół katolicki, klasztor bazylianów w Berezweczu. POSTAWY zespół pałacowo – parkowy Antoniego Tyzenhauza, zabytkowy rynek z kamienicami z czasów Tyzenhauza. ZALESIE – odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy – siedziba Michała Kleofasa Ogińskiego. Przyjazd do LIDY. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VI   LIDA – GRODNO – WARSZAWA

Po śniadaniu zwiedzanie LIDY: zamek Gedymina z zewnątrz, Kościół Farny, cerkiew prawosławna – dawny kościół pijarów, wycieczka objazdowa po mieście. Wyjazd w trasę i zwiedzanie GRODNA: m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, , dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki ,cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przyjazd do W-wy około godz. 21.00


Cena : 1295 PLN Dopłata za pokój 1-osobowy 370 PLN
dla członków PTTK i seniorów 1265 PLN

Cena zawiera:  przejazd autokarem lub busem,  zakwaterowanie: hotele pokoje 2-osobowe z łazienkami.  wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu, obsługa pilota na całej trasie,  ubezpieczenie polskie NNW i KL; ubezpieczenie NNW i KL białoruskie; opłaty miejscowe.
Cena nie zawiera:

 • białoruskiej wizy grupowej 70 PLN / osoba
 • przewodników miejscowych i biletów wstępu – 45 euro/osoba
Opublikowano

TOMASZÓWKA i BRZEŚĆ bez wizy!!!

NOWOŚĆ – TOMASZÓWKA i BRZEŚĆ bez wizy!!!

08-09.06.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – TOMASZÓWKA

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15. Przejście graniczne Sławatycze – Domaczewo.. Odprawa polsko-białoruska. Zwiedzanie: DOMACZEWO – pomnik dzieci z sierocińca zamordowanych w 1943 roku. Przyjazd doTOMASZÓWKI – do niedawna miejscowości w strefie przygranicznej – niedostępnej dla zwykłego turysty. Najdalej wysunięty punkt Białorusi na południe. Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie miasteczka: stacja kolejowa z początków XX wieku która do dziś nosi nazwę Włodawa, panorama Włodawy z białoruskiego brzegu, pozostałości cmentarza polskiego, jedyne na Białorusi Muzeum Kosmonautyki. Obiadokolacja. Spotkanie z nieliczną społecznością Polską z biesiadą przy ognisku w majątku Rafalskich. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu wyjazd do Brześcia i zwiedzanie BRZEŚCIA z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym: przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego, budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości. Spacer deptakiem. Czas wolny na zrobienie zakupów w centrum handlowym. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Brześć-Terespol, odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.22.oo.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 385 PLN
CZŁ. PTTK, SENIORZY 365 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; nocleg w hotelu ***– pokoje 2-3-osobowe z łazienkami, wyżywienie: 1 obiadokolacja, 1 śniadanie; białoruski dokument uprawniający do przekroczenia granicy; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe;

Dopłaty: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługa przewodników miejscowych 25 EUR., udział w biesiadzie

WAŻNE – granicę przekraczamy na podstawie paszportu ważnego min. 90 dni od daty imprezy. Najpóźniej tydzień przed wycieczką należy doręczyć – dosłać do biura kserokopię strony ze zdjęciem w paszporcie

Opublikowano

BRZEŚĆ bez wizy!!!

BRZEŚĆ bez wizy!!!

11.05.2019

WARSZAWA – BRZEŚĆ – WARSZAWA

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15. Przejście graniczne Terespol-Brześć.Odprawa polsko-białoruska. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie BRZEŚCIA: przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego, budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości. Spacer deptakiem. Czas wolny na zrobienie zakupów w centrum handlowym. Obiad. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Brześć-Terespol, odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.22.oo.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 190 PLN
CZŁ. PTTK, SENIORZY 175 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; obiad; białoruski dokument uprawniający do przekroczenia granicy; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe;

Dopłaty: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługa przewodników miejscowych 15 EUR.,

WAŻNE – granicę przekraczamy na podstawie paszportu ważnego min. 90 dni od daty imprezy. Najpóźniej tydzień przed wycieczką należy doręczyć – dosłać do biura kserokopię strony ze zdjęciem w paszporcie.

Opublikowano

BIAŁORUŚ: ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW

TERMIN: 
01-05 maja 2019 r. (Uwaga: Brak miejsc)
10-14 września 2019 r.

DZIEŃ I: WARSZAWA – BRZEŚĆ

Godz. 7.00 – spotkanie uczestników na przed Muzeum Techniki (PKiN) w Warszawie. Godz. 7.15 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol – Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja;  cmentarz wojskowy; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Muzeum rzeczy skonfiskowanych na granicy. Obiadokolacja.  Nocleg.

DZIEŃ II: BRZEŚĆ – SKOKI – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE 

Po śniadaniu – wyjazd do Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości:
SKOKI – Pałac – Muzeum rodziny Niemcewiczów (wspaniale odrestaurowany pałac zbudowany w latach 70 XVIII wieku dla Marcelego Niemcewicza, ojca Juliana Ursyna Niemcewicza);
PRUŻANA – przejazd przez miasto i czas wolny;
RÓŻANA – malownicze ruiny zamku Sapiehów, Muzeum Sapiehów w odrestaurowanej oficynie; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów;
KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki.
Przejazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III: BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – BARANOWICZE

Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości:
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( jako Rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku);  kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła„Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”.
MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi; w 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy;
ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi.
Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV: BARANOWICZE – NOWOGRÓDEK – GRODNO

Po śniadaniu – przejazd do Grodna oraz zwiedzanie miejscowości na trasie:
JEZIORO ŚWITEŹ – jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie;
NOWOGRÓDEK – zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza.
WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena – zwiedzanie.
Przyjazd do  GRODNA, –  Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ V: GRODNO – WARSZAWA

Po śniadaniu zwiedzanie GRODNA, m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej; cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. zwiedzanie cmentarza wojskowego z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarza katolickiego z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej. Objazd miasta. Czas wolny w Grodnie.
Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przyjazd do Warszawy około godz. 21.00

Cena:

1.030 PLN
995 PLN   członkowie PTTK i seniorzy
210 PLN  dopłata za pokój 1-osobowy

Cena zawiera:

 • przejazd autokarem lub busem,
 • zakwaterowanie: hotele w Brześciu i Grodnie – pokoje 2-osobowe z łazienkami, Dom Pielgrzyma w Baranowiczach – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;
 • wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu,
 • obsługę pilota na całej trasie,
 • ubezpieczenie polskie NNW i KL.

Cena nie zawiera:

 • białoruskiej wizy grupowej 70 PLN/ osoba,
 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych
  40 €/os. – przy grupie powyżej 25 osób
  45 €/os. –  przy grupie do 25 osób

ZAPRASZAMY !!!

Opublikowano

NIEDZIELA PALMOWA W BRZEŚCIU bez wizy!!!

NIEDZIELA PALMOWA W BRZEŚCIU bez wizy!!!

13-14.04.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – BRZEŚĆ

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15. Przejście graniczne Połowce – Pieszczatka.. Odprawa polsko-białoruska. Zwiedzanie:

WYSOKIE LITEWSKIE – zespół pałacowo-parkowy – do poł. XIX w. własność Sapiehów; resztki fundamentów pałacu oraz umocnienia ziemne i brama do dawnego zamku Sapiehów z XVII w; kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy fundacji Andrzeja Woyny, zbudowany w 1608r., kaplica p.w. św.Barbary zbudowana w 1772r.; stary cmentarz;

WOŁCZYN – kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy z fundacji Stanisława Poniatowskiego – ojca ostatniego króla Polski z kryptą, w której złożono trumnę ze szczątkami Stanisława Augusta – jedyna pozostałość zespołu pałacowego, w którym urodził się w 1732 r. przyszły król).

HREMIACZE – zespół dworski w d.majątku ziemskim dóbr wołczyńskich; parterowy późnoklasycystyczny dwór Puzynów zbudowany w połowie XIX wieku położony na wzgórzu nad rzeką Pulwą; obecnie opuszczony.

SKOKI – zespół pałacowy w d. majątku Niemcewiczów zbudowany w latach 70 XVIII wieku, (w starym dworze urodził się Julian Ursyn Niemcewicz) – obecnie Muzeum Juliana Ursyna Niemcewicza i jego rodziny;

Przyjazd do Brześćia. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Zapalenie latarni naftowych. – atrakcja

DZIEŃ II BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu udział w obchodach Niedzieli Palmowej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie zwiedzanie BRZEŚCIA z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym: przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego, budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości. Spacer deptakiem. Czas wolny na zrobienie zakupów w centrum handlowym. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Brześć-Terespol, odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.22.oo.

Terminy

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 385 PLN
CZŁ. PTTK, SENIORZY 365 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; nocleg w hotelu ***– pokoje 2-3-osobowe z łazienkami, wyżywienie: 1 obiadokolacja, 1 śniadanie; białoruski dokument uprawniający do przekroczenia granicy; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe;

Dopłaty: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługa przewodników miejscowych 25 EUR.

WAŻNE – granicę przekraczamy na podstawie paszportu ważnego min. 90 dni od daty imprezy. Najpóźniej tydzień przed wycieczką należy doręczyć – dosłać do biura kserokopię strony ze zdjęciem w paszporcie.

Opublikowano

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT – Śladami Czesława Niemena w 80-tą rocznicę Jego urodzin

Termin: 15 – 17.02.2019

CZESŁAW NIEMEN – właściwie: Czesław Juliusz Wydrzycki: urodzony 16 lutego 1939r, w Wasiliszkach Starych

na Grodzieńszczyźnie – zmarł 17 stycznia 2004r. w Warszawie. Szkołę podstawową i średnią ukończył w

Wasiliszkach – w międzyczasie przez 1 rok uczęszczał do szkoły muzycznej w Grodnie. Jednak tęsknota za rodziną

i przyjaciółmi spowodowała powrót do Wasiliszek. W roku 1958 rodzina Wydrzyckich opuściła rodzinny dom i

wyjechała do Polski. W początkach kariery, po odniesieniu pierwszych sukcesów, w tym także na koncertach we

Francji – za namową przyjaciół zamiast swojego nazwiska zaczął używać pseudonimu artystycznego NIEMEN –

łatwiej wymawianego przez cudzoziemców. Z czasem pseudonim stał się urzędowym nazwiskiem. Był świetnym

piosenkarzem, kompozytorem, instrumentalistą.

Piosenka – protest song „Dziwny jest ten świat „ stała się hymnem młodzieży końca lat sześćdziesiątych.

„Dziwny jest ten świat…….

lecz ludzi dobrej woli jest więcej….”

DZIEŃ I WARSZAWA – GRODNO

Godz. 7.00 – spotkanie na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN ; odjazd na trasę godz. 7.15.

Przejście graniczne Kuźnica-Białostocka – Bruzgi; odprawa celno – paszportowa. Przyjazd do Grodna.

GRODNO – z przewodnikiem miejscowym zwiedzanie kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego; przejazd przez

miasto z pokazaniem dawnej szkoły muzycznej, do której uczęszczał Czesław Wydrzycki (Niemen).

Wieczór wspomnień w gronie miejscowych Polaków. Obiadokolacja w centrum miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II GRODNO – WASILISZKI – GRODNO

Po śniadaniu wyjazd oraz zwiedzanie miejscowości:

SZCZUCZYN – miasteczko będące niegdyś własnością Scypionów, a na początku XIXw. otrzymał jako wiano

minister skarbu Królestwa Polskiego – ks. Ksawery Drucki – Lubecki. Zwiedzanie : dawnego kolegium pijarów –

wśród absolwentów byli m.in. Onufry Pietraszkiewicz i Ignacy Domeyko; kościoła katolickiego p.w. Serca

Jezusowego i św. Teresy; muzeum w pałacu wzniesionego pod koniec XIXw. dla ks. Władysława DruckiegoLubeckiego;

ŻOŁUDEK – niegdyś siedziba starostwa niegrodowego; w 1706 była tutaj główna siedziba Szwedów Karola XII.

Kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP ufundowany przez Tyzenhauzów w 1828r. (budowę ukończyła w 1853r

Hermancja Uruska – nieprzerwanie czynny; w kościele znajduje się krypta grobowa,

w której pochowano m.in. podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Spojrzenie na zespół pałacowy w d.

majątku ziemskim z pałacem wzniesionym w1908 roku dla księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego; po II wojnie

światowej cały zespół zajmowało wojsko.

WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena – obecnie klub-muzeum licznie odwiedzany przez Jego fanów;

neogotycki kościół katolicki p.w. św Piotra i Pawła z ciekawym wnętrzem – z tablica upamiętniającą Czesława

Niemena. Wieczór wspomnień. Obiadokolacja. Powrót do Grodna, nocleg w hotelu.

DZIEŃ III GRODNO – WARSZAWA

GRODNO – po śniadaniu wyjazd z hotelu. Zwiedzanie Grodna – Stary i Nowy Zamek, Dom – Muzeum Elizy

Orzeszkowej, spacer uliczkami starego Grodna. Odrobina czasu wolnego. Przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica

Białostocka. Planowany powrót do warszawy ok. godz. 21.00.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 605 PLN

Seniorzy , czł. PTTK: 580 PLN

Dopłata za pokój 1-osoboowy 80 PLN

Odpłatność zawiera: przejazd autokarem lub busem (w zależności od liczebności grupy, zakwaterowanie w hotelu –

pokoje 2-osobowe z łazienkami; wyżywienie: wg programu – 2 obiadokolacje, 2 śniadania; obsługa pilota na całej

trasie, ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe.

Cena nie zawiera: – białoruskiej wizy grupowej – 70 PLN

– biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych – 20 EUR/osoba w grupie do 25 osób;

powyżej – 16 EUR

Uwaga: kolejność zwiedzania może zmianie.

ZAPRASZAMY!!!

Organizator: TeambusTravel