Opublikowano

TOMASZÓWKA i BRZEŚĆ bez wizy!!!

NOWOŚĆ – TOMASZÓWKA i BRZEŚĆ bez wizy!!!

08-09.06.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – TOMASZÓWKA

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15. Przejście graniczne Sławatycze – Domaczewo.. Odprawa polsko-białoruska. Zwiedzanie: DOMACZEWO – pomnik dzieci z sierocińca zamordowanych w 1943 roku. Przyjazd doTOMASZÓWKI – do niedawna miejscowości w strefie przygranicznej – niedostępnej dla zwykłego turysty. Najdalej wysunięty punkt Białorusi na południe. Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie miasteczka: stacja kolejowa z początków XX wieku która do dziś nosi nazwę Włodawa, panorama Włodawy z białoruskiego brzegu, pozostałości cmentarza polskiego, jedyne na Białorusi Muzeum Kosmonautyki. Obiadokolacja. Spotkanie z nieliczną społecznością Polską z biesiadą przy ognisku w majątku Rafalskich. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu wyjazd do Brześcia i zwiedzanie BRZEŚCIA z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym: przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego, budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości. Spacer deptakiem. Czas wolny na zrobienie zakupów w centrum handlowym. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Brześć-Terespol, odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.22.oo.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 385 PLN
CZŁ. PTTK, SENIORZY 365 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; nocleg w hotelu ***– pokoje 2-3-osobowe z łazienkami, wyżywienie: 1 obiadokolacja, 1 śniadanie; białoruski dokument uprawniający do przekroczenia granicy; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe;

Dopłaty: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługa przewodników miejscowych 25 EUR., udział w biesiadzie

WAŻNE – granicę przekraczamy na podstawie paszportu ważnego min. 90 dni od daty imprezy. Najpóźniej tydzień przed wycieczką należy doręczyć – dosłać do biura kserokopię strony ze zdjęciem w paszporcie

Opublikowano

BRZEŚĆ bez wizy!!!

BRZEŚĆ bez wizy!!!

11.05.2019

WARSZAWA – BRZEŚĆ – WARSZAWA

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15. Przejście graniczne Terespol-Brześć.Odprawa polsko-białoruska. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie BRZEŚCIA: przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego, budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości. Spacer deptakiem. Czas wolny na zrobienie zakupów w centrum handlowym. Obiad. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Brześć-Terespol, odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.22.oo.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 190 PLN
CZŁ. PTTK, SENIORZY 175 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; obiad; białoruski dokument uprawniający do przekroczenia granicy; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe;

Dopłaty: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługa przewodników miejscowych 15 EUR.,

WAŻNE – granicę przekraczamy na podstawie paszportu ważnego min. 90 dni od daty imprezy. Najpóźniej tydzień przed wycieczką należy doręczyć – dosłać do biura kserokopię strony ze zdjęciem w paszporcie.

Opublikowano

BIAŁORUŚ: ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW

TERMIN: 
01-05 maja 2019 r. (Uwaga: Brak miejsc)
10-14 września 2019 r.

DZIEŃ I: WARSZAWA – BRZEŚĆ

Godz. 7.00 – spotkanie uczestników na przed Muzeum Techniki (PKiN) w Warszawie. Godz. 7.15 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol – Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja;  cmentarz wojskowy; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Muzeum rzeczy skonfiskowanych na granicy. Obiadokolacja.  Nocleg.

DZIEŃ II: BRZEŚĆ – SKOKI – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE 

Po śniadaniu – wyjazd do Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości:
SKOKI – Pałac – Muzeum rodziny Niemcewiczów (wspaniale odrestaurowany pałac zbudowany w latach 70 XVIII wieku dla Marcelego Niemcewicza, ojca Juliana Ursyna Niemcewicza);
PRUŻANA – przejazd przez miasto i czas wolny;
RÓŻANA – malownicze ruiny zamku Sapiehów, Muzeum Sapiehów w odrestaurowanej oficynie; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów;
KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki.
Przejazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III: BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – BARANOWICZE

Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości:
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( jako Rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku);  kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła„Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”.
MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi; w 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy;
ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi.
Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV: BARANOWICZE – NOWOGRÓDEK – GRODNO

Po śniadaniu – przejazd do Grodna oraz zwiedzanie miejscowości na trasie:
JEZIORO ŚWITEŹ – jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie;
NOWOGRÓDEK – zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza.
WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena – zwiedzanie.
Przyjazd do  GRODNA, –  Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ V: GRODNO – WARSZAWA

Po śniadaniu zwiedzanie GRODNA, m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej; cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. zwiedzanie cmentarza wojskowego z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarza katolickiego z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej. Objazd miasta. Czas wolny w Grodnie.
Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przyjazd do Warszawy około godz. 21.00

Cena:

1.030 PLN
995 PLN   członkowie PTTK i seniorzy
210 PLN  dopłata za pokój 1-osobowy

Cena zawiera:

 • przejazd autokarem lub busem,
 • zakwaterowanie: hotele w Brześciu i Grodnie – pokoje 2-osobowe z łazienkami, Dom Pielgrzyma w Baranowiczach – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;
 • wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu,
 • obsługę pilota na całej trasie,
 • ubezpieczenie polskie NNW i KL.

Cena nie zawiera:

 • białoruskiej wizy grupowej 70 PLN/ osoba,
 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych
  40 €/os. – przy grupie powyżej 25 osób
  45 €/os. –  przy grupie do 25 osób

ZAPRASZAMY !!!

Opublikowano

NIEDZIELA PALMOWA W BRZEŚCIU bez wizy!!!

NIEDZIELA PALMOWA W BRZEŚCIU bez wizy!!!

13-14.04.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – BRZEŚĆ

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15. Przejście graniczne Połowce – Pieszczatka.. Odprawa polsko-białoruska. Zwiedzanie:

WYSOKIE LITEWSKIE – zespół pałacowo-parkowy – do poł. XIX w. własność Sapiehów; resztki fundamentów pałacu oraz umocnienia ziemne i brama do dawnego zamku Sapiehów z XVII w; kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy fundacji Andrzeja Woyny, zbudowany w 1608r., kaplica p.w. św.Barbary zbudowana w 1772r.; stary cmentarz;

WOŁCZYN – kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy z fundacji Stanisława Poniatowskiego – ojca ostatniego króla Polski z kryptą, w której złożono trumnę ze szczątkami Stanisława Augusta – jedyna pozostałość zespołu pałacowego, w którym urodził się w 1732 r. przyszły król).

HREMIACZE – zespół dworski w d.majątku ziemskim dóbr wołczyńskich; parterowy późnoklasycystyczny dwór Puzynów zbudowany w połowie XIX wieku położony na wzgórzu nad rzeką Pulwą; obecnie opuszczony.

SKOKI – zespół pałacowy w d. majątku Niemcewiczów zbudowany w latach 70 XVIII wieku, (w starym dworze urodził się Julian Ursyn Niemcewicz) – obecnie Muzeum Juliana Ursyna Niemcewicza i jego rodziny;

Przyjazd do Brześćia. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Zapalenie latarni naftowych. – atrakcja

DZIEŃ II BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu udział w obchodach Niedzieli Palmowej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie zwiedzanie BRZEŚCIA z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym: przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego, budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej oraz Muzeum Odzyskanych Wartości. Spacer deptakiem. Czas wolny na zrobienie zakupów w centrum handlowym. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Brześć-Terespol, odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.22.oo.

Terminy

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 385 PLN
CZŁ. PTTK, SENIORZY 365 PLN

CENA ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; nocleg w hotelu ***– pokoje 2-3-osobowe z łazienkami, wyżywienie: 1 obiadokolacja, 1 śniadanie; białoruski dokument uprawniający do przekroczenia granicy; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe;

Dopłaty: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługa przewodników miejscowych 25 EUR.

WAŻNE – granicę przekraczamy na podstawie paszportu ważnego min. 90 dni od daty imprezy. Najpóźniej tydzień przed wycieczką należy doręczyć – dosłać do biura kserokopię strony ze zdjęciem w paszporcie.

Opublikowano

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT – Śladami Czesława Niemena w 80-tą rocznicę Jego urodzin

Termin: 15 – 17.02.2019

CZESŁAW NIEMEN – właściwie: Czesław Juliusz Wydrzycki: urodzony 16 lutego 1939r, w Wasiliszkach Starych

na Grodzieńszczyźnie – zmarł 17 stycznia 2004r. w Warszawie. Szkołę podstawową i średnią ukończył w

Wasiliszkach – w międzyczasie przez 1 rok uczęszczał do szkoły muzycznej w Grodnie. Jednak tęsknota za rodziną

i przyjaciółmi spowodowała powrót do Wasiliszek. W roku 1958 rodzina Wydrzyckich opuściła rodzinny dom i

wyjechała do Polski. W początkach kariery, po odniesieniu pierwszych sukcesów, w tym także na koncertach we

Francji – za namową przyjaciół zamiast swojego nazwiska zaczął używać pseudonimu artystycznego NIEMEN –

łatwiej wymawianego przez cudzoziemców. Z czasem pseudonim stał się urzędowym nazwiskiem. Był świetnym

piosenkarzem, kompozytorem, instrumentalistą.

Piosenka – protest song „Dziwny jest ten świat „ stała się hymnem młodzieży końca lat sześćdziesiątych.

„Dziwny jest ten świat…….

lecz ludzi dobrej woli jest więcej….”

DZIEŃ I WARSZAWA – GRODNO

Godz. 7.00 – spotkanie na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN ; odjazd na trasę godz. 7.15.

Przejście graniczne Kuźnica-Białostocka – Bruzgi; odprawa celno – paszportowa. Przyjazd do Grodna.

GRODNO – z przewodnikiem miejscowym zwiedzanie kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego; przejazd przez

miasto z pokazaniem dawnej szkoły muzycznej, do której uczęszczał Czesław Wydrzycki (Niemen).

Wieczór wspomnień w gronie miejscowych Polaków. Obiadokolacja w centrum miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II GRODNO – WASILISZKI – GRODNO

Po śniadaniu wyjazd oraz zwiedzanie miejscowości:

SZCZUCZYN – miasteczko będące niegdyś własnością Scypionów, a na początku XIXw. otrzymał jako wiano

minister skarbu Królestwa Polskiego – ks. Ksawery Drucki – Lubecki. Zwiedzanie : dawnego kolegium pijarów –

wśród absolwentów byli m.in. Onufry Pietraszkiewicz i Ignacy Domeyko; kościoła katolickiego p.w. Serca

Jezusowego i św. Teresy; muzeum w pałacu wzniesionego pod koniec XIXw. dla ks. Władysława DruckiegoLubeckiego;

ŻOŁUDEK – niegdyś siedziba starostwa niegrodowego; w 1706 była tutaj główna siedziba Szwedów Karola XII.

Kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP ufundowany przez Tyzenhauzów w 1828r. (budowę ukończyła w 1853r

Hermancja Uruska – nieprzerwanie czynny; w kościele znajduje się krypta grobowa,

w której pochowano m.in. podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Spojrzenie na zespół pałacowy w d.

majątku ziemskim z pałacem wzniesionym w1908 roku dla księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego; po II wojnie

światowej cały zespół zajmowało wojsko.

WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena – obecnie klub-muzeum licznie odwiedzany przez Jego fanów;

neogotycki kościół katolicki p.w. św Piotra i Pawła z ciekawym wnętrzem – z tablica upamiętniającą Czesława

Niemena. Wieczór wspomnień. Obiadokolacja. Powrót do Grodna, nocleg w hotelu.

DZIEŃ III GRODNO – WARSZAWA

GRODNO – po śniadaniu wyjazd z hotelu. Zwiedzanie Grodna – Stary i Nowy Zamek, Dom – Muzeum Elizy

Orzeszkowej, spacer uliczkami starego Grodna. Odrobina czasu wolnego. Przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica

Białostocka. Planowany powrót do warszawy ok. godz. 21.00.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 605 PLN

Seniorzy , czł. PTTK: 580 PLN

Dopłata za pokój 1-osoboowy 80 PLN

Odpłatność zawiera: przejazd autokarem lub busem (w zależności od liczebności grupy, zakwaterowanie w hotelu –

pokoje 2-osobowe z łazienkami; wyżywienie: wg programu – 2 obiadokolacje, 2 śniadania; obsługa pilota na całej

trasie, ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/osoba; opłaty miejscowe.

Cena nie zawiera: – białoruskiej wizy grupowej – 70 PLN

– biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych – 20 EUR/osoba w grupie do 25 osób;

powyżej – 16 EUR

Uwaga: kolejność zwiedzania może zmianie.

ZAPRASZAMY!!!

Organizator: TeambusTravel

Opublikowano

Rumunia

TERMIN: wycieczka organizowana na zlecenie

BUDAPESZT – BELGRAD – BUKOWINA RUMUŃSKA

Klasztor Homorului

DZIEŃ I WARSZAWA – ESZTERGOM – BUDAPESZT
Godz. 5.45 spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN; odjazd na trasę godz. 6.00. Przejazd przez Słowację . Wjazd na Węgry.
ESZTERGOM – wczesnośredniowieczna stolica Węgier oraz siedziba biskupów: krótki spacer po tzw. Wodnym Mieście , zwiedzanie Bazyliki.       BUDAPESZT – przyjazd do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II BUDAPESZT
Śniadanie; po śniadaniu wyjazd nazwiedzanie BUDAPESZTU z miejscowym przewodnikiem: Górę Gellerta ze słynną Cytadelą. Wzgórze Zamkowe: Kościół Koronacyjny Macieja, Stare Miasto, wizyta na ulicy Vaci Utca oraz w słynnej Hali Targowej (budynek z końca XIX wieku o niezwykle ciekawej architekturze). Plac Millenium
(Bohaterów), gdzie poznamy najważniejsze wydarzenia i postaci w historii Węgier ; objazd miasta z pokazaniem Zamku Vajdahunyad. dzielnicy rządowej – m.in. Parlament, Bazylika św. Stefana.

DZIEŃ III BUDAPESZT – BELGRAD
Po śniadaniu wyjazd oraz zwiedzanie:
SZEGED – spacer po mieście z pokazaniem Nowej Synagogi zbudowanej na początku XX wieku; Granica
węgiersko – serbska.
BELGRAD – zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem: Skadarlija, stara malownicza uliczka; katolicka Katedra Najświętszej Maryi Panny.; Synagoga, Meczet Bajrakli ; Parlament Serbii, cerkiew św. Sawy, Stary Pałac dynastii Obrenoviciów. Obiadokolacja na mieście. Przyjazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV BELGRAD – TIMISOARA – DEVA – SIBIU
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę; przejście graniczne serbsko – rumuńskie;
TIMISOARA – miasto z habsburską atmosferą I licznymi zabytkami: Stare Miasto z rynkiem otoczonym starymi kamienicami i barokową katedrą rzymsko – katolicką i katedrą serbską;
DEVA – twierdza na wzgórzu, pałac – kasztel Bethlena z Muzeum Cywilizacji Dackiej i Rzymskiej;
SIBIU (SIBIUN) – Europejska Stolica Kultury w 2007r; spacer po zabytkowym centrum – trzy place z
charakterystycznymi budynki z „oczami”, XVI-wieczny ratusz z galerią i widokowa wieżyczką, kościół jezuitów, kościół ewangelicki z XVI/XV w. z dzwonem skazańców, żelazny most kłamców. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V     SIBIU – SIGHISOARA – BICAZ – GURU HUMORULUI
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
MEDIAS – kościół św. Margarety, mury i fortyfikacje starego miasta z czterema wieżami; więzienie dla
małżeństw, miejsce uwięzienia Vlada Palownika;
SIGHISOARA – urokliwe miasteczko ze średniowieczną starówką wpisaną na listę UNESCO: wieża zegarowa, zakryte schody, kościół na wzgórzu z Muzeum broni i tortur, dom urodzenia Draculi (Vlada III Palownika). Przyjazd do Guru Humorului, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja.

DZIEŃ VI     KRAINA MALOWANYCH KLASZTORÓW ….. I POLSKIEJ MOWY
Śniadanie w hotelu; po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie:
MOLDOVITA -„malowany” klasztor (wpisany na listę UNESCO); VORONET – „malowany” klasztor; MONASTYR HUMOR – „malowany” klasztor; KACZYKA – zabytkowa kopalnia soli naprzeciwko kościoła katolickiego: zwie-dzanie trasy podziemnej.
SUCZAWA – zamek; cerkiew św. Jerzego; kościół katolicki pw. św. Jana Nepomucena; Dom Polski; ufortyfikowany klasztor ormiański ZAMCA na przedmieściu Suczawy – baza wojsk polskich podczas mołdawskich kampanii Jana III Sobieskiego. Powrót do hotelu; obiadokolacja; nocleg.

DZIEŃ VII GURU HUMORULUI – SIGIETU MARMATIEI – SAPANTA – KOSZYCE
Śniadanie w hotelu; pośniadaniu – wyjazd na trasę i zwiedzanie na terenie Rumunii:
KIRLIBABA – kościół katolicki pw. św. Ludwika; obok kościoła kamienny obelisk z krzyżem i tablicą
upamiętniającą polskich legionistów poległych w bitwie pod Kirlibabą w styczniu 1915r.
PRZEŁĘCZ PRISLOP (panorama) – Dolina Bystrzycy ;
SIGIETU MARMATIEI ( SYHOT MARMOROSKI) – najdalej na północ wysunięte miasto Rumunii; pomnik Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu; zwiedzanie muzeum komunizmu w dawnym więzieniu dla więźniów politycznych;
SAPANTA – jedyny w swoim rodzaju Wesoły Cmentarz (Cimitirul Vesel);  granica rumuńsko-węgierska;
Przejazd przez wschodnie Węgry; granica węgiersko-słowacka.
Przyjazd KOSZYC – zakwaterowanie w hotelu (w pobliżu centrum miasta); obiadokolacja. Wieczorny spacer po mieście z pokazaniem katedry św. Elżbiety – najwspanialszy zabytek miasta, największy kościół Słowacji, teatr, synagoga, piękne uliczki,…

DZIEŃ VIII KOSZYCE – BARDEJOW – GORLICE – WARSZAWA
Śniadanie w hotelu; godz. 8.15 wyjazd na trasę:
BARDEJOW – śliczne zabytkowe miasto, które już w 1986 r otrzymało europejski zloty medal za ochronę
zabytków (jako pierwsze miasta w ówczesnej Czechosłowacji) , wpisane w 2000r na listę UNESCO; rynek z pięk-nym ratuszem i otaczającymi kamieniczkami, kościół pw. św. Idziego, system gotyckich fortyfikacji, dzielnica
żydowska; granica słowacko – polska w Koniecznej ; SĘKOWA – Kościół św. Filipa i św. Jakuba – wpisany na listę Światowego dziedzictwa UNESCO; GORLICE – zwiedzanie Muzeum z makietą wydarzeń bitwy pod Gorlicami 2 maja 1915 ; cmentarz wojenny z I wojny światowej. Przewidywany przyjazd do Warszawy w godz. 22.00 – 22.30

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ :      1860 PLN
Członkowie PTTK, Seniorzy 1830 PLN

Odpłatność zawiera:
transport autokarowy na całej trasie z obsługą 2 kierowców;
7 noclegów wg programu; w każdym obiekcie hotelowym pokoje 2-osobowe z łazienkami; wyżywienie:
7 obiadokolacji + 7 śniadań;
ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR / osoba;
obsługa pilota na całej trasie;
opłaty miejscowe, podatek VAT

Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług miejscowych przewodników – łącznie 60 EUR

Zapraszamy!

Opublikowano

Włochy

TERMIN: wycieczka organizowana na zlecenie


Śladami rotmistrza Pileckiego, II Korpusu Polskiego i Hymnu Polskiego we Włoszech

DZIEŃ I        WARSZAWA – TARWISIO
Godz. 4.45 – spotkanie na parkingu przez Muzeum Techniki PKiN w Warszawie. Odjazd na trasę godz. 5.00. Przyjazd do hotelu  w okolicy Tarvisio; obiadokolacja  nocleg.

DZIEŃ II    WENECJA  – BOLONIA – RIMINI
Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
WENECJA – Plac Św. Marka (bazylika św. Marka),Canal Grande, Palazzo Ducale (Palac Dożów) i Ponte dei Sospiri (Most Westchnień).
BOLONIA – Cmentarz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, poległych w kwietniu 1945r. podczas wyzwalania Bolonii i w walkach w okolicach miasta. Polski cmentarz wojenny otwarty został 12.10.1946 r.   Znajdują
się na nim 1432 groby.  Dramat spoczywających tu żołnierzy, z których wielu pochodziło z Kresów, polegał na tym, że zginęli wiedząc już o Jałcie, gdzie  w lutym 1945 nasi zachodni „sprzymierzeńcy” oddali Stalinowi ziemie znajdujące się za „linią Curzona” i oni nie mają dokąd wracać.
RIMINI  – wyzwolone przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Tempio  Malatestiano  z XIIIw., łuk Augusta z 27 r. p.n.e., Ponte di Tiberio (Most Tyberiusza) z I w., kościół S. Giuliano z IX w. Muzeum lotnictwa.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rimini.

DZIEŃ III    SAN MARINO – ANCONA – LORETO – PORTO SAN GIORGIO – VICOLI – FIUGGI
Śniadanie  w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
SAN MARINO – Piazza della Libertà, ratusz Palazzo Pubblico – siedziba rządu republiki zbudowany
w stylu gotyckim pod koniec XIV w. Wewnątrz znajduje się 60-osobowa Wielka Sala Rad, Sala Zgromadzeń i Sala Głosowań. Bardzo malownicza zmiana warty w barwnych mundurach z XIX w (broń też zabytkowa).
ANCONA – miasto wyzwolone przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.  Bitwa o Ankonę stoczona została w trakcie kampanii adriatyckiej w 1944, a miasto zdobyte 18 lipca 1944 przez 2 Korpus Polski bez ostrzału artyleryjskiego w obawie, że pociski mogą spowodować straty wśród ludności cywilnej. (ciekawe czy pamiętają o tym?).  Piazza della Repubblica, Piazza del Plebiscito, łuk Trajana z 115 r. Cytadela.
LORETO – Podczas II wojny światowej miasto zostało wyzwolone przez żołnierzy polskich, którzy m.in. uratowali przed zniszczeniem miejscowe sanktuarium. W pobliżu sanktuarium znajduje się polski cmentarz wojenny wznoszący się trzema tarasami w górę ku bazylice loretańskiej, otwarty w 1946 r. Spoczywa na nim 1112  żołnierzy 2 Korpusu Polskiego poległych w walkach o Anconę. Bazylika z Sanktuarium Świętego Domku i  z  polską  kaplicą  (freski przedstawiające dwie bitwy,  w których Polacy uratowali Europę:  pod  Wiedniem w 1683 i pod Warszawą 1920).
PORTO SAN GIORGIO – w roku 1945, po przybyciu do Włoch , mieszkał tu Witold Pilecki. Tutaj też spotkał się  z gen. Andersem przed   powrotem do Polski.
PESCARA – w rejonie  Pescary  rozpoczął  się  szlak  bojowy 2 Korpusu Polskiego w kampanii  adriatyckiej.  Znajduje się tu  dom -muzeum  pisarza i polityka Gabriela d’Annunzia.    W Pescarze   mieszka  historyk  Marco Patricelli, autor  pierwszej zagranicznej biografii o rtm. Pileckim pt. „Ochotnik” („Il Volontario”)  i od lat zajmujący się popularyzowaniem wiedzy o Witoldzie Pileckim (planowane spotkanie).
VICOLI – park im. rtm Witolda Pileckiego. Na zachód od miejscowości wznosi się masyw górski Gran Sasso (gdzie w roku 1943 został uwięziony Benito Mussolini, uwolniony  następnie  w  wyniku  brawurowej  akcji niemieckich spadochroniarzy dowodzonych przez Otto  Skorzennego ).     Przyjazd do Fiuggi, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja.

DZIEŃ IV     MONTE CASSIN0  – NEAPOL
Śniadanie w hotelu;  po śniadaniu wyjazd do Monte Cassino:
CASSINO – cmentarz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Spoczywa na nim 1070 poległych żołnierzy (albo 1075, ale to też nie jest takie pewne i jednoznaczne, gdyż po wojnie byli tam pochowani :bp Gawlina, gen. Anders, jego żona Irena itd.).wszystkich wyznań: katolików, grekokatolików, prawosławnych, protestantów, Żydów
i muzułmanów,  wyprowadzonych w większości przez gen. Andersa z „nieludzkiej ziemi”.  – msza św. na cmentarzu 17 września; klasztor na Monte Cassino, Muzeum Bitwy. W pobliżu Cassino znajdują się pomniki żołnierzy 2 Korpusu Polskiego: w AQUAFODATA (podczas bitwy znajdował się tutaj prowizoryczny cmentarz polskich żołnierzy, których następnie ekshumowano i przeniesiono na Monte Cassino) i w VITTORE del LAZIO również w miejscu dawnego polskiego prowizorycznego cmentarza wojennego.
Krótka wizyta w NEAPOLU  –  panorama zatoki Neapolitańskiej.  Powrót do hotelu; obiadokolacja.
Spacer po Fiuggi – miasteczku  uzdrowiskowym słynącym z wód termalnych.

DZIEŃ V    R Z Y M
Po śniadaniu – wyjazd do Rzymu oraz zwiedzanie:
RZYM – WATYKAN:  Plac i Bazylika św. Piotra; wizyta przy grobie Jana Pawła II;  RZYM ANTYCZNY:  Forum Romanum, Koloseum  (z zewnątrz);  Schody Hiszpańskie, Fontanna ;  polskie ślady w Rzymie.
Powrót do Fiuggi, obiadokolacja; nocleg.

DZIEŃ VI       REGGIO  EMILIA -PADWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
REGGIO EMILIA –  Citta del tricolore (miasto trzech kolorów) nazywane tak dlatego, że w roku 1797 przyjęto  tu  trójkolorową flagę,   która później stała się flagą narodową Włoch. W tym samym roku w Reggio stacjonowały  Legiony   gen. Jana Henryka Dąbrowskiego  a  w  lipcu  tego roku Józef  Wybicki  napisał   słowa Mazurka Dąbrowskiego (Pieśń Legionów Polskich), który  od  1927  roku jest  hymnem  Polski.  Również   w Reggio Pieśń  Legionów została po raz pierwszy wykonana publicznie.   Zwiedzanie Muzeum Hymnu Polskiego (może zaśpiewamy  Mazurek Dąbrowskiego  w tym samym miejscu co w roku 1797! ). Palazzo  Comunale   z XV-XVIII w, kościół San Prospero z X w.
PADWA – od XII w. niezależna republika ze sławnym uniwersytetem, wykładał tutaj Galileusz, studiował Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski oraz Jan Zamoyski; spacer po centrum miasta.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Wenecji.

DZIEŃ VII    LUBLANA – MALIBOR (Słowenia) –
Po  śniadaniu – wyjazd  na trasę. Przejazd przez Słowenię ze spojrzeniem na ciekawostki  mijanych miejscowości z krótkim postojem  w Lublanie (spacer z pokazaniem m.in.  kościoła św. Trójcy,  Mostu  Smoka, Zamku  na wysokim wzgórzu) oraz Mariborze ( piękne kamienice na starym mieście, piwnice win).
Na trasie postoje na posiłki – płatne we własnym zakresie.  Przyjazd do Bratysławy; obiadokolacja; nocleg.

DZIEN VIII    WARSZAWA
Po śniadaniu – wyjazd  do Warszawy.  CIERLICKO (CZ)  –  Żwirkowisko to miejsce tragicznej śmierci 11 września 1932 polskich pilotów Stanisława Wigury i Franciszka Żwirki w Cierlicku Górnym koło Cieszyna  na Śląsku Cieszyńskim;  Dom Żwirki i Wigury z salą poświęconą  historii lotnictwa;  poczęstunek.
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30 – 22.00.

CENA:     1940 PLN

Dopłata do pokoju 1-osobowego    420 PLN

Cena zawiera:  przejazd autokarem z obsługą 2 kierowców; noclegi w hotelach i ośrodkach, pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;  wyżywienie:  7 obiadokolacji i 7 śniadań; obsługę pilota na całej trasie;  opłaty miejscowe; ubezpieczenie  AXA z suma gwarancyjną : NNW – 2 tys. EUR KL – 10 tys. EUR bagaż – 200 EUR;  podatek VAT.

Cena nie zawiera: opłat za przewodników lokalnych; biletów wstępu do zwiedzanych obiektów; biletów komunikacji miejskiej w Rzymie – razem ok. 100 EUR.

ZAPRASZAMY!

Opublikowano

Litwa

Kaziuki w Wilnie

Termin: 01-03.03.2019

Cena od: 650 zł

Litwa: Kowno – Kłajpeda

Termin: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 795 zł

Opublikowano

Rosja

ROSJA: OSTASZKÓW – MIEDNOJE – MOSKWA – KATYŃ

Termin: 31.03-06.04.2019

Cena od: 1710 zł

BIAŁE NOCEST.PETERSBURG

Termin: 06-13.07.2019

Cena od: 2120 zł

ROSJA: WYSPY SOŁOWIECKIE

Termin: 04-14.08.2019

Cena od: 9450 zł

ROSJA: Smoleńsk – Katyń

Termin: 13-17.09.2019

Cena od: 1250 zł

ST. PETERSBURG – MOSKWA

Terminy: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 2625 zł

Opublikowano

Ukraina

Lwów “Don Kichot” w operze lwowskiej

Termin: 29-31.03.2019

Cena od: 620 zł

UKRAIŃSKO-BIAŁORUSKI VOYAGE WĘDRÓWKI Z KASIĄ WĘGLICKĄ

Termin:  06-14.07.2019

Cena od: 2120 zł

VII CZAK Kresowy 2019 Ziemia Lwowska i okolice

Termin:  27.06-03.07.2019

Cena od: 1390 zł

Ukraina: Śladami bohaterów trylogii

Termin:  wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 1190 zł

Ukraina: Od Kamieńca do Krzemieńca

Terminy: wycieczka organizowana na zlecenie

 Cena od: 1190 zł

Ukraina: Zakarpacie i Huculszczyna

Terminy: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 1480 zł