Opublikowano

Rosja

BIAŁE NOCEST.PETERSBURG

Termin: 06-13.07.2019

Cena od: 2120 zł

ROSJA: WYSPY SOŁOWIECKIE

Termin: 04-14.08.2019

Cena od: 9450 zł

ROSJA: OSTASZKÓW – MIEDNOJE – MOSKWA – KATYŃ

Termin: 08-14.09.2019

Cena od: 1710 zł

ROSJA: Smoleńsk – Katyń

Termin: 27.09-01.10.2019

Cena od: 1250 zł

Opublikowano

Ukraina

„CARMEN” W OPERZE LWOWSKIEJ

Termin: 28-30.06.2019

Cena od: 600 zł

.a

VII CZAK Kresowy 2019 Ziemia Lwowska i okolice

Termin:  27.06 – 03.07.2019

Cena od: 1390 zł

.

UKRAIŃSKO-BIAŁORUSKI VOYAGE WĘDRÓWKI Z KASIĄ WĘGLICKĄ

Termin:  06-14.07.2019

Cena od: 2120 zł

.

HUCULSZCZYNA I ZAKARPACIE

Termin: 03.08- 10.08.2019

Cena od: 1525 zł

.

ŻMUDŹ… DLA KONESERÓW

Termin: 27.08 – 01.09.2019

Cena od: 1455 zł

.

OD LWOWA DO KRZEMIEŃCA I ŁUCKA

Termin: 03.09 – 07.09.2019

Cena od: 960 zł

Opublikowano

Białoruś

Dziwny jest ten świat – śladami Czesława Niemen w 80 rocznicę Jego urodzin

Termin: 15 – 17.02.2019

Cena od: 580 zł 

Niedziela palmowa w Brześciu bez Wizy

Termin: 13-14.04.2019

Cena od: 365 zł

Warszawa-Brześć-Kosów Poleski-Nieśwież-Mir-Nowogródek-Lida-Stare Wasiliszki-Murowanka-Bohatyrowicze-Grodno-Warszawa

Termin: 01-04.05.2019

Cena od: 1095 zł

Białoruś: Śladami wybitnych Polaków

TERMIN: 
01-05 maja 2019 r. (Uwaga: Brak miejsc)
10-14 września 2019 r.

Cena od: 1030 zł

Mińsk – Witebsk – Połock

Termin: 13-18.08.2019

Cena od: 1265 zł

Brześć bez Wizy!!!

Termin: 31.08.2019

Cena od: 175 zł

Białoruś: Nie tylko polesia czar

Termin: wycieczka organizowana na zlecenie

Cena od: 1560 zł