Czechy

CZECHY
Czechy kojarzą się turystom przede wszystkim ze stolicą – Pragą. Miasto, w którym na każdym placu i prawie na wszystkich ulicach i uliczkach widoczne jest bogactwo artystyczne świadczące o wielowiekowej tradycji architektonicznej, niemal zupełnie nietkniętej klęskami żywiołowymi czy działaniami wojennymi.
Czeskie miasta o średniowiecznym rodowodzie, uzdrowiska,  gotyckie zamki, szczególnie nad Wełtawą stanowią o krajobrazie, zaś  czeskie knedliczki i czeskie piwo to podstawowe  czeskie smaki.
Stolica: Praga