Estonia

ESTONIA
To najbardziej na północ wysunięty kraj bałtycki. Bliskość Finlandii słychać w języku łotewskim spokrewnionym z językiem fińskim i widać w architekturze  – na wsi często można zobaczyć typowe skandynawskie drewniane domy. Tallin z potężnymi murami miejskimi, średniowiecznymi dzielnicami kupieckimi, kościołami – zachował charakter bogatego miasta hanzeatyckiego. Tartu, dawne miasto uniwersyteckie Dorpat, znane przez wielu Polaków. Krajobraz urozmaicają  zamki krzyżackie lub ich ruiny, pałace magnackie oraz 1000 wysp i ponad 1250 km linii brzegowej.
Stolica: Tallin