Opublikowano

Litwa

LITWA  (Republika Litewska)

Stolica: Wilno
Waluta: EUR (od 01.01.2015r)
Język urzędowy: litewski
Inne języki: polski, rosyjski

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) jest paszport bądź dowód osobisty.

Zdrowie

Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. Obywatele RP ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania na Litwie z opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia. W celu skorzystania z tego prawa należy przed wyjazdem uzyskać w NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Podróżowanie po kraju

Infrastruktura drogowa jest dobra. Między większymi miastami jest dobrze rozwinięta sieć autobusowa.

Informacje dla kierowców

Litwa posiada dobrze rozwiniętą, choć często wymagającą modernizacji sieć dróg. Wilno z większymi miastami połączone jest drogami o standardzie zbliżonym do dróg szybkiego ruchu (a na kilku odcinkach również autostrad), choć na prowincji często występują także drogi szutrowe, co nie jest wykazywane przez część nawigacji GPS. Warto pamiętać, że nawet na głównych drogach przecinających miejscowości występują progi zwalniające.

Opłaty za drogi obowiązują w przypadku poruszania się pojazdem ciężarowym, autobusem lub busem (od 8 miejsc dla pasażerów). Opłaty należy uiścić również wtedy, gdy ilość miejsc dla pasażerów jest mniejsza niż 8, lecz w dowodzie rejestracyjnym auto zostało określone jako pojazd ciężarowy. Opłaty należy dokonać (wykupić winietę) na stacjach benzynowych.

Święta

Ustawowo wolne od pracy dni to:
1 stycznia – Nowy Rok i Dzień Flagi Litewskiej,
16 lutego – Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego,
11 marca – Święto Odrodzenia Niepodległości RL,
1 maja – Międzynarodowy Dzień Pracy,
24 czerwca – św. Jana,
6 lipca – Koronacja Króla Mendoga i Dzień Państwa Litewskiego,
15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP,
1 listopada – Wszystkich Świętych,
24 grudnia – Wigilia,
25-26 grudnia – Boże Narodzenie,
oraz święto ruchome – Wielkanoc.

Przydatne informacje

  • Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Ze względu na liczne przypadki kradzieży kieszonkowych należy zachować szczególną ostrożność przy zwiedzaniu wileńskich kościołów, zwłaszcza Ostrej Bramy i Katedry w Wilnie.
  • W sklepach na terenie całego kraju po godz. 22.00 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu.
  • Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, straż pożarna 01, policja 02, pogotowie 03, informacja telefoniczna 118;
  • Długość ścieżek rowerowych w poszczególnych miastach: Wilno – 113 km, Kowno – 50 km; Kłajpeda – 81,5 km; Szawle – 57,6 km; Poniewież – 91 km.