Opublikowano

Litwa – inne miejscowości

BEZDANY 
Wieś. Dwór z XIX wieku. Na stacji kolejowej miał miejsce w 1908 roku słynny zamach OB. PPS na pociąg wiozący kasę rosyjską – kierowany przez J. Piłsudskiego. Zrabowano ponad 200 tysięcy rubli. W kwietniu 1944 roku 1 Wileńska Brygada AK zdobyła tu tabor niemieckiej straży leśnej.

BOREJKOWSZCZYZNA 
Wieś. W latach 1853 – 1857 dzierżawił ten folwark i mieszkał tu w drewnianym dworku poeta Władysław Syrkomla (Ludwik Kondratowicz 1823 – 1862 ), który przeszedł do historii literatury jako twórca „ gawędy ludowej” – prostych wierszy czerpiących temat ze szlacheckich zaścianków  i chłopskich wsi i dla nich też przeznaczonych. Syrkomla był autorem poematu z dziejów Litwy „Margier”,  licznych dramatów i komedii, a także opisów podróży po Litwie i Żmudzi. W dworku małe muzeum poety. W sadzie obok kamień młyński, na którym poeta pisał swe wiersze. Bywali tu często A. Odyniec, St. Moniuszko, A. Pietkiewicz (pisaż) i Eustachy Tyszkiewicz (archeolog).

KIERNÓW 
Miasteczko. Jedno ze starszych obronnych centrów Litwy, pierwsza stolica Litwinów, stąd przeniesiono ją do Starych Trok w pocz. XIV w. W 1279 roku odbyła się tu zwycięska bitwa Litwinów z Krzyżakami. Znajduję się tu też rezerwat krajobrazowo – historyczny obejmujący 4 grodziska: „ Tron Mendoga”, „Grodzisko Lizdejki” – naczelnego kapłana „Anukras”i „ Góra Zamkowa” z V w. p.n.e. do XIV w. n.e. Badania archeologiczne w XIX w. prowadzili tu E. Tyszkiewicz i L. Kondratowicz (W. Syrkomla) oraz A. Plater. Kościułek neogotycki z przeł. XIX I XX w. Dzwonnica z XVII w. Muzeum krajoznawcze. W Kiernaviele pod Kiernowem w XIX w. mieszkali malarze – ojciec i syn : Kanut i Bolesław Rusieccy.

KOWNO
Kaunas – miasto pięknie położone u zbiegu Niemna i Willi, otoczone zadrzewionymi wzniesieniami. Obronny gród powstał już w XIII wieku. Przez prawie dwa wieki największym zagrożeniem byli Krzyżacy, dokonujący zaborczych najazdów. Magdeburskie prawa miejskie nadał książę Witold w 1408r. Kowno przeżywało dobre i złe dni – bogaciło się i rozwijało, było niszczone przez wojska szwedzkie, moskiewskie, napoleońskie, mieszkańcy brali czynny udział w powstaniu listopadowym i styczniowym.  W okresie międzywojennym  Kowno było stolicą Republiki Litewskiej. Zwiedzając Kowno podziwiamy historyczne centrum, ruiny zamku kowieńskiego, ratusz zwany łabędziem, wyniosłe sylwetki kościołów, odrestaurowane kamieniczki, majestatycznie płynący Niemen.

PIKIELISZKI 
Wieś. Dwór klasycystyczny, który należał do marszałka J. Piłsudskiego, a potem do 1939 roku do jego córek.

TROKI 
Miasteczko. Pięknie położone między jeziorami Galve i Tataryszki. Zamek na wyspie jez. Galve z XIII – XV wieku. Siedziba Wielkiego Księcia Witolda i jego następców (od 1392 roku). Zamek, który z XVII w. popadł w ruinę, jest obecnie odbudowywany i restaurowany do swej pierwotnej postaci. Mieści się w nim ciekawe muzeum historyczne. Ruiny drugiego zamku, w pobliżu na lądzie (Góra Ofiarna). Troki były jedną z siedzib Karaimów – potomków Chazarów krymskich, rasowo spokrewnionych z Turkami, Uzbekami i Tatarami krymskimi wyznających odmianę judaizmu odrzucającą Talmud, a opierającą się na Pismie  Świętym. Do dziś mieszka w Trokach kilkudziesięciu Karaimów, jest kenesa (świątynia) i muzeum karaimskie. W miasteczku kościół farmy fundowany przez ks. Witolda w 1409 roku (obecny stan z XVII wieku), ruiny koscioła i klasztoru dominikanów. W kościele farmy cudowny obraz Matki Boskiej. W Trokach Nowych Niemcy w 1941 roku zamordowali 3 000 osób. 28 – 30.03.1943 roku w wyniku ataku partyzantów AK i radzieckich zdobyto miasto, zlikwidowano garnizon niemiecki i uwolniono więźniów.

ZUŁÓW
Wieś. Majątek rodziców marszałka Józefa i Marii z Billewiczów Piłsudskich. Miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego w 1867 roku i jego dzieciństwa do 1875 roku. J. Piłsudskiw okresie późniejszym przebywał tu tylko 2 razy w 1919 i 1927 roku. Po jego śmierci Związek Rezerwistów w 1937 roku zasadził tu wśród utrwalonych w granicie zarysów zułowskiego dworu dąb w miejscu, w którym przed laty stała kołyska przyszłego wodza. Dąb ten rośnie do dziś. Z budynków dworskich zachowała się dawna piekarnia dworska ( przed wojną szkoła i muzeum ). Kaplica grobowa pradziada J. Piłsudskiego – J. Michałowskiego, chorążego powiatu zawilejskiego z 1831 roku w ruinie.