Opublikowano

ROSJA: OSTASZKÓW – MIEDNOJE – MOSKWA – KATYŃ

TERMIN:
08-14.09.2019
Program wycieczki:
DZIEŃ I: WARSZAWA – DYNEBURG
godz. 6.00 spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki),
godz. 6.15 odjazd na trasę i zwiedzanie: DYNEBURG: dawna stolica Polskich Inflant; szkoła
polska, Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992 r.na cześć żołnierzy polskich walczących w
1920 r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ II: DYNEBURG – REZEKNE – WIELKIE ŁUKI
Po śniadaniu wyjazd na tresę i zwiedzanie : REZEKNE (Rzeżyca): zwiedzanie polskiej szkoły.
Przejście graniczne Łotwa – Rosja. Przyjazd do Wielkich Łuk. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III: WIELKIE ŁUKI – OSTASZKÓW – MIEDNOJE – TWER
Po śniadaniu wyjazd na trasę i zwiedzanie miejscowości: OSTASZKÓW – miasto położone ok.190
km od Tweru; kilkanaście km od Ostaszkowa na jednej z wysp na Jeziorze Seliger w
pomieszczeniach poklasztornych prawosławnego monastyru NIŁOWA PUSTYŃ został
zlokalizowany obóz polskich jeńców; jeńcami byli przede wszystkim policjanci i funkcjonariusze
Służby Granicznej, Służby Więziennej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Zwiedzanie
monastyru. MIEDNOJE – miejscowość położona nad rzeką Twiercą; na terenie ośrodka
rekreacyjnego kalinińskiego NKWD w dniach 05.04.-14.05.1940 r. pogrzebano 6.288 jeńców z
obozu w Ostaszkowie; 2 września 2000 r. otwarty został Polski Cmentarz Wojenny; złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy. Przyjazd do Tweru. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ IV: TWER – MOSKWA
Po śniadaniu zwiedzanie TWERU (w latach 1931-1990 miasto Kalinin): w kwietniu i maju 1940 r.
w pomieszczeniach piwnicznych siedziby zarządu obwodowego NKWD przy ul. Sowieckiej 6
wykonywano egzekucje na polskich jeńcach. Wędrówka po mieście, m.in. ul. Sowiecką. Przyjazd
do MOSKWY. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie: Kreml –
Armata Carska, Dzwon Carski, zbrojownia, Plac Łubiański, Plac Czerwony – Sobór Kazański,
cerkiew Wasyla Błogosławionego (z zewnątrz). Objazdowa wycieczka po mieście: Wzgórza
Worobiowe, Uniwersytet Moskiewski. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg
DZIEŃ V: MOSKWA – SMOLEŃSK
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Moskwy: cmentarz Doński – symboliczny grób gen. Leopolda
Okulickiego. Czas wolny na Arbacie (około 2 godzin). Wyjazd do Smoleńska. SMOLEŃSK:
lotnisko Siewiernoje – miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 10.04.2010 r. – złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy. Przejazd do hotelu na obrzeżach Smoleńska; zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI: SMOLEŃSK – KATYŃ – MIŃSK (Białoruś)
Po śniadaniu spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie
SMOLEŃSKA: przejazd przez miasto z pokazaniem najważniejszych zabytków: Kreml –
Twierdza Smoleńska, sobór Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego. KATYŃ:
las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym
odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy
NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu

w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w
sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4.412 oficerów WP. Złożenie kwiatów i
zapalenie zniczy. KUROPATY (Białoruś): uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia
wielu tysięcy Polaków i Białorusinów. Przejazd główną arterią miasta Prospektem Niezależności.
Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VII: MIŃSK – BRZEŚĆ – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie MIŃSKA: Stare Miasto (zw. Górnym Miastem) – archikatedra katolicka
pw. NMP, katedra prawosławna – sobór św. Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce
kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki. kościół św. św. Szymona i Heleny zw.
„czerwonym kościołem”. Czas wolny.
Przejście graniczne Brześć – Terespol.
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 22.00
Cena:
1.765 PLN
1.710 PLN członkowie PTTK, Seniorzy
Cena zawiera:
przejazd autokarem na całej trasie, 6 noclegów wg programu (pokoje 2-3-osobowe z łazienkami),
wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (6x), ubezpieczenie NNW i KL, obsługę pilota na całej
trasie.
Cena nie zawiera:
wizy białoruskiej tranzytowej 60 PLN, wizy rosyjskiej 360 PLN, usługi przewodników
miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów . 65 EUR przy grupie do 25 osób
60 EUR przy grupie powyżej 25 osób

ZAPRASZAMY!!!