Opublikowano

Ukraina – inne miejscowości

AŁUPKA

Miasteczko leży 17 km na pd. – zach. od Jałty. Posiada miano znanego uzdrowiska nadmorskiego.
Główną atrakcją miasta jest pałac Woroncowa – pałac Ałupiński, wraz z dużym parkiem pałacowym, zbudowany w latach 1828-1848 wysiłkiem tysięcy żołnierzy i chłopów pańszczyźnianych, wg projektu E. Bloore’a. Zespół ten uważany jest za jedną z głównych atrakcji turystycznych Krymu. Efektowny wygląd pałacu sprawił, iż w 1985 roku ekipa realizująca film Podróże Pana Kleksa, wybrała go jako obiekt zdjęciowy.
Obecnie pałac stanowi muzeum z kolekcją obrazów i przedmiotami z brązu, porcelany i kamienia. Z tarasu przed pałacem roztaczała się przepiękna panorama na Morze Czarne.
Kolejną atrakcją jest Neogotycki zamek Jaskółcze Gniazdo. Zamek został zaprojektowany i zbudowany w 1912 r. w stylu neogotyckim przez architekta A. Szerwuda.
W początku 1914 r. otwarto tutaj restaurację “Jaskółcze gniazdo”. Po rewolucji październikowej w 1917 r. w budynku rozlokowano bazy turystyczne, potem bibliotekę sanatoryjną “Perła”. Obecnie w  budynku zamku znajduje się kawiarnia.

BAKCZYSARAJ
Miasto pełne orientalnej lewatyńskiej atmosfery. Bakczysaraj zajmuje wąską dolinę rzekiCzuruk – su. Mieszkańcy miasta w znacznym stopniu to Tatarzy. Warto odwiedzić to miasto we wrześniu, gdy odbywa się jesienne święto urodzaju – Derwiza.
Zabytki: Pałac Chanów, Monastyr Uspieński, Mauzoleum Nenekedżan – chanym, Wielka Kenesa, Mała Kenesa, Cmentarz karaimski.

BERDYCZÓW
Miasto to leży 44 km na pd. Od Żytomierza. Niegdyś stanowiło ośrodek handlowy w Wielkim Księstwie Litewskim. Od 1721r. w Berdyczowie znajdował się cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny, sprowadzony z Lwowa, co uczyniło miasto celem pielgrzymek. Równolegle jest też dużym ośrodkiem usługowym, szczególnie krawieckim. Miasto zajmuje również wyjątkową pozycję w dziejach Żydów. Berdyczów w kulturze polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej jest symbolem żydowskiego miasteczka.
Zabytki: Klasztor Karmelitów bosych, Kościół p.w. św. Barbary, Sobór św. Mikołaja.

CHOCIM
Małe miasteczko, leżące na trasie Czerniowce – Kamieniec Podolski. Jest to miasto o znaczeniu militarnym, ale także ważny ośrodek handlowy i przystanek na szlaku z ziem RP do posiadłości imperium osmańskiego.

Chocim był miejscem dwóch wielkich bitew wojsk Rzeczypospolitej z Turkami. W 1812 włączony do Rosji, od 1918 Rumunii. Od 1991 należy do Ukrainy.
Zabytki: Okopy Świętej Trójcy, Cerkiew garnizonowa św. Aleksandra Newskiego.

DROHOBYCZ
Jest to miasto Brunona Shulza – znajduje się 100 km na południe od Lwowa, na Pogórzu Karpackim. Posiada najstarsze zabytki w regionie.
Zabytki: Kościół św. Bartłomieja, Cerkiew św. Jerzego, Cerkiew Podwyższenia Krzyża.

DUBNO
Jest to miasto położone w zachodniej części Ukrainy nad Ikwą(dorzecze Prypeci), w obwodzie rówieńskim. Właścicielami miejscowości byli Rurykowicze, następnie książęta haliccy. W latach 1489-1506 książę Konstanty Ostrogski wystawił zamek obronny, rozbudowany w XVII wieku. W mieście tym stacjonował 13 Regiment Pieszy Ordynacji Ostrogskiej. W latach 1774-1794 odbywały się w mieście wielkie jarmarki.
Zabytki:Ruiny zamku z pałacami: Lubomirskich i Dunin-Krawickich, Cerkiew pw. św. Grzegorza z 1709, Brama Łucka, dawny kościół Bernardynów z 1614 (obecnie cerkiew)

GURZUF
Jest to przemiłe i pięknie usytuowane miasteczko. Leży 10 km na wschód od Jałty. Charakter miastu nadaje lewantyńska atmosfera w starej, dolnej części miasta.
Zabytki: Dom Richeliengo, Dacza A.P. Czechowa.

HALICZ
Halicz leży 26 km od Iwano – Frankiwśka nad rzeką Dniestr. Miasto o dużej i bogatej historii. Halicz bogacil się na handlu solą, był stolicą księstwa Halicko – Wołyńskiego, a także punktem etapowym na szlaku handlowym Kijów – Ratyzbona. Obecnie jest jednym z najsławniejszych miast Rusi.
Zabytki: Cerkiew Narodzenia Chrystusa, Cerkiew św. Pantełejmona, Kaplica św. Bazylego.

JAREMCZA
Zwana perłą Karpat  nad Prutem. Jeden z głównych ukraińskich ośrodków turystycznych. Jamercza jest także „wielkim sanatorium” dla chorych na gruźlicę.
Zabytki: Cerkiew św. Jana Miłościwego, Cerkiew św. Michała Archanioła.

KAMIENIEC PODOLSKI
Miasto – legenda, historyczna stolica Podola, „przedmurze chrześcijaństwa” i „stepowa stanica”. Jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Ukrainy. Uwagę przyciąga słynna twierdza oraz Stare Miasto z podziałem na dzielnice: polską, ormiańską i ukraińską. Niezwykłe jest położenie Kamieńca i nieprawdopodobny jar Smotrycza, o skalnych ścianach sięgających kilkudziesięciu metrów wysokości, otacza miasto tak, iż rzeka zatacza niemal pełen krąg wokół centrum.
Zabytki: Twierdza Kamieniecka i Katedra śs. Piotra i Pawła, Cerkiew śs. Piotra i Pawła, Kościół św. Mikołaja, Kościół Franciszkanów, Triumfalna Brama, Kamienica Seferatowa.

KIJÓW 
Tętniąca życiem ukraińska metropolia,  schludna i elegancka, położona na wysokim brzegu Dniepru, w cieniu złotych kopuł świątyń. W ostatnich latach odremontowano wiele budynków, kopuły świątyń pokryto warstwą złota, odbudowano nawet to, co  zniszczono w czasach sowieckich. Kijów oferuje wiele atrakcji turystycznych – zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, święte miejsca prawosławia, pomniki historii, teatry, muzea, ważne polonica, wspaniałe parki i ogrody.

KLEWAŃ
Jest wsią leżącą nad Stubłem. Niegdyś stanowiła ośrodek włości klewańskiej gniazd szlacheckich.
Zabytki: pozostałości Zamku Czartoryskich, Cerkiew Narodzenia, Kościół famy Zwiastowania NMP.

KOKTEBEL
Miejscowość znana w czasach sowieckich jako Płanierskoje. Koktebel w tłumaczeniu z tureckiego znaczy: „kraj błękitnych szczytów”. Jest to niewielki kurort nadmorski.
Zabytki: Rezerwat Kara – Dag, Złote Wrota.

KOŁOMYJA
Jest to miasto znane z powiedzenia: „Kołomyja nie pomyja”. Leży nad Prutem. Nazwa pochodzi od potoku Myja, niedaleko którego została założona, natomiast uczeni węgierscy nazwę tę wywodzą od imienia króla Kołomana, domniemanego założyciela miasta. Miasto to jest dużym skupiskiem Żydów, a także miasto rodzinne poety Franciszka Karpińskiego. Zabytki: Muzeum Huculszczyzny i Pokucia, Muzeum Pisanki, Cerkiew Zwiastowania.

KRZEMIENIEC

Jest zapewne jedynym wołyńskim miastem funkcjonującym w świadomości wszystkich pokoleń Polaków dzięki Juliuszowi Słowackiemu. Należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc Wołynia. Leży w dolinie pośród wzgórz zwanych Górami Krzemienieckimi. Ten malowniczy rejon zwano dawniej Szwajcarią Wołyńską. W 1943 roku Krzemieniec otrzymał prawa miejskie. W latach 1919-1939 miasto leżało w granicach Polski, później pod okupacją sowiecką. Dopiero od 1991 miasto należy do Ukrainy.
Zabytki: Dworek Januszewskich – czyli dworek dziadków Juliusza Słowackiego, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Juliusza Słowackiego; Cmentarz Tunicki, który powstał najprawdopodobniej pod koniec XVIII wieku jako nekropolia wspólna dla unitów, rzymskich katolików i prawosławnych. W 1891 roku przeszedł pod zarząd cerkwi prawosławnej. Na cmentarzu znajduje się grób Salomei Słowackiej. Warto też zobaczyć Klasztor Franciszkanów i Klasztor Reformatorów

LWÓW 
Miasto niepowtarzalne, fascynujące, ośrodek wielu kultur. Miasto legenda. Miasto wspomnienie wielu Polaków. Marian Hemar pisał o  mieszkańcach Lwowa:
My jesteśmy z polskiej Florencji,
Z miasta siedmiu pagórków fiesolskich,
Z miasta muzyki, inteligencji
I najpiękniejszych kobiet polskich.
Jednocześnie miasto najbardziej zasłużone dla sprawy niepodległości ukraińskiej.

ŁUCK
Leży na wzgórzu w zakolach Styru. Był pierwszą stolicą Wołynia. Liczy 217 tyś. mieszkańców.
Jest najciekawszym miastem w zachodniej części Wołynia, o znaczeniu dla kultury ukraińskiej i polskiej. Łuck ma dla turystów wiele materiałów turystycznych. Jest ważnym węzłem transportowym dla pn. – zach. Części kraju, ma dobre połączenia komunikacyjne z Polską.
Zabytki: Zamek Lubarta z XIV w., Cerkiew Opieki Matki Boskiej, Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego, Klasztor szarytek, Klasztor Brygidek, Klasztor Bazylianów, Klasztor Dominikanów, Klasztor Trynitarzy, Cerkiew katedralna św. Trójcy, Kościół i klasztor Bernardynów.

ODESSA
Miasto to nosi przydomek Perełki Morza Czarnego. Liczy ponad 1 mln mieszkańców. Jest to miejsce magiczne, choć nie posiada szczególnych zabytków, ponieważ liczy niewiele ponad 200 lat, jednakże wizyta w tym mieście pozostaje na długo w pamięci. Ma niezwykły powab w secesyjnych kamieniczkach, imponujących bulwarach, kosmopolitycznym porcie i narodowościowym tyglu mieszkańców (Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi, Rumuni, Grecy, Bułgarzy). To co wyróżnia Odessę spośród innych miast Ukrainy to to, że widzi się tu wysoki standard życia mieszkańców.
Zabytki: Pałac Woroncowa, Pałac Potockiego, Odeskie Muzeum Sztuk Plastycznych, Pałac Gagarina, Pałac Abazy, imponujące Schody Potiomkina, bulwar nadmorski.

OLESKO
Jest to miejscowość bogata w spuściznę materialną pd. – wsch. Części polskich kresów. Jest to również miejsce narodzin królów: Jana III Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Zabytki: zamek Sobieskich (obecnie Narodowa Galeria), Klasztor Kapucynów, Kościół św. Trójcy.

OŁYKA
Miejscowość ta leży nad Putylówką na wschód od Łucka. Niegdyś była ruską osada, następnie stolicą księstwa. Stanowiła centrum ordynacji. Należała do II RP, ale ostatecznie znalazła się w granicach Ukrainy.
Zabytki: Zamek Radziwiłłów (obecnie szpital); Kolegiata św. Trójcy; Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła.

OSTRÓG
Niewielkie miasto nad Horyniem, przy ujściu Wilii. Niegdyś było siedzibą jednego z wielkich magnackich rodów wołyńsko – ostrogskich. Ostróg stanowił część Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Zabytki: Zamek książąt Ostrogskich, Cerkiew Objawienia Pańskiego, Brama Tatarska, Brama Łucka.

POCZAJÓW
Miejscowość leży niedaleko Krzemieńca. Jest jednym z największych ośrodków kultu maryjnego na Ukrainie. Miejscowość została sławna dzięki legendzie zjawienia się na górze Matki Boskiej, która pozostawiła ślad swej stopy na kamieniu, który do dziś znajduje się w cerkwi.
Zabytki: Ławra Poczajowska, Cerkiew p.w. św. Trójcy, Pałac biskupi, Cerkiew p.w. św. Antoniego, Cerkiew Pieczarna, Cerkiew Uspieńska.

PODHORCE
Leżą 10 km od Oleska, na głównym europejskim dziale wodnym, pomiędzy dorzeczami: Wisły, Dniepru i Dniestru. Zabytki: pałac – twierdza Koniecpolskich, Kościół Zamkowy św. Józefa i Podniesienia Krzyża, Cerkiew św. Mikołaja, Cerkiew św. Onufrego, Klasztor Bazylianów.

RÓWNE
Miasto liczy 246 tyś. mieszkańców. Leży nad rzeką Uście. Rozwinęło się w ostatnich pięćdziesięciu latach. Podstawowe znaczenie dla miasta miała budowa kolei. Równe jest zwane środkowym Wołyniem.
Zabytki: Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Antoniego (obecnie sala koncetowa); Cerkiew Uspieńska p.w. Zaśnięcia Matki Bożej z dzwonnicą; Wielka Synagoga; Mała Synagoga.

SEWASTOPOL
Liczy 374 tyś. mieszkańców. Jest ładnym miastem położonym na zboczach wzgórz nad zatokami Siewastopolskaja Buchta. Jest to wielki port wojenny, siedziba ukraińskiej i rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.
Zabytki: Sobór św. Włodzimierza, Muzeum Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, Muzeum obrony i wyzwolenia Sewastopola.

SKAŁA PODOLSKA

Jest to galicyjskie miasteczko na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim nad rzeką Zbrucz. Oddalone od Kamieńca Podolskiego o 28 km. Znajdują tu się przepięknie położone ruiny zamku, wzniesionego przez Koriatowiczów ok. 1331 r. Zamek został zdobyty pod koniec XIV w. przez Księcia Witolda. Włączony został do Korony i utworzony w nim siedzibę starosty, którego zadaniem była obrona granic. Ostatnim właścicielem z rodu Lanckorońskich był zmarły w 1706 r. Michał. Następnie zamek przeszedł w ręce Gołuchowskich, którzy opodal zamku wybudowali pałac. Niestety, pałac po wybudowaniu spłonął, a do naszych czasów pozostały jedynie monumentalne ruiny.
Zabytki: ruiny Zamku Koriatowiczów, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP.

SYMFEROPOL
Miasto to leży nad rzeką Sałgir, liczy 368,8 tyś. mieszkańców. Nie jest to najładniejsza atrakcja Półwyspu Krymskiego, lecz można tu spędzić kilka interesujących chwil , oglądając na przykład jedyny na Krymie port lotniczy. Zabytki: Neapol Scytyjski, Meczet Kabir – Dżami, Park Sałgirka.

TREMBOWLA
Miasto położone w zachodniej Ukrainie nad Seretem. Leży 33 km od Tarnopola.
Trembowla jest jednym z najstarszych miast na ziemi halickiej, należących do grodów czerwieńskich,  przechodząc kolejno z rak Lachów do Rusi, w XI wieku była siedzibą udzielnego księstwa Rościsławowiców i miejscem nieustannych wzajemnych walk książąt ruskich.
Od 1991 roku weszło w skład Ukrainy.
Zabytki: pozostałości zamku obronnego, który został wybudowany na skalnym cyplu, będącym południowym zakończeniem rozległego płaskowyżu. Zamek kazał wybudować Kazimierz Wielki, spełnił ważną rolę jako twierdza graniczna po zajęciu Podola prze Turcję. Cerkiew św. Mikołaja, Kościół św. Piotra i Pawła, Klasztor Karmelitów, Ruiny Klasztoru Bazyliańskiego.

TRUSKAWIEC
Leży 10km od Borysławia. Jest znanym miastem uzdrowiskowym. Rocznie gości 400 tys. kuracjuszy. Główny deptak – bulwar Torosewycza wokół, którego znajdują się najważniejsze źródła, lecznice i park zdrojowy. Zabytki: przedwojenne pensjonaty.

WINNICA
Miasto liczy 387 tyś. mieszkańców. Jest to jedno z zamożniejszych i lepiej urządzonych miast Ukrainy. Wznosi się malowniczo na skalistych brzegach Bohu. Mieszka tu sporo Polaków. Najsłynniejszym z nich jest Witalij Kosowski – gwiazdor futbolu z drużyny mistrza Ukrainy – Dynama Kijów. Zabytki: Pałac Potockich, Kościół NMP Anielskiej, Klasztor Dominikanów, Katedralny Sobór Przemienienia Pańskiego.

WIŚNIOWIEC
Leży niedaleko Zbaraża nad rzeką Horyń. Zabytki: zamek Wiśniowieckich, zabudowania klasztorne oo. Karmelitów bosych, kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa, cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego, kościół Michała Archanioła.

WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI
Miasto leżące nad Ługą, mieści się zaledwie 13 km od granicy z Polską i 80 km od Łucka. Jest to jeden z najstarszych grodów ruskich, założony w II poł. X w. przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego. Zabytki: ziemne wały obronne, Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej, Cerkiew św. Bazylego.

WOROCHTA
Jedna ze sławniejszych wsi huculskich. Otoczona jest terenami Karpackiego Parku Narodowego. Jest to wieś uzdrowiskowa, a także kurortem sportów zimowych, ze skoczniami narciarskimi i torami saneczkowymi. Zabytki: Cerkiew Narodzenia Maryi Panny.

WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI
Miasto leżące nad Ługą w zachodniej części Ukrainy, mieści się zaledwie 13 km od granicy z Polską i 80 km od Łucka. W pobliżu miasta usytuowane jest kolejowe przejście graniczne. Włodzimierz Wołyński to jeden z najstarszych grodów ruskich, założony w II poł. X w. przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego. Od 988 stolica Księstwa Włodzimierskiego i biskupstwa prawosławnego co spowodowało,że stało się ono jednym z najważniejszych miast Rusi.
Zabytki: ziemne wały obronne, Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej, Cerkiew św. Bazylego.

ZŁOCZÓW
Leżący nad rzeką Złoczówką(dopływ Bugu) w paśmie wzgórz Woroniaków i Gołogór.
Miasto znajdujące się  na linii kolejowej Lwów – Podwołoczyska. Stwierdzono, że Złoczów. Okolice tego miasta to najstarsze miejsca osadnictwa na Ukrainie sięgające czasów prehistorycznych.
Miasto było ośrodkiem handlowym kolonii ormiańskiej.
Zabytki: Zamek Sobieskich, figura św. Jana koło zamku, postawiona w miejscu, w którym król Jan III kazał stracić zbuntowanych osadników z Woroniak, Cerkiew Zmartwychwstania, Cerkiew św. Mikołaja -najstarsza świątynia w mieście, konsekrowana w XVI w. , Kościół Wniebowstąpienia, Zamek Sienińskich, dawny kościół Pijarów oraz synagoga wybudowana przez Jakuba Sobieskiego w 1724, a także Kaplica Poległych Bohaterów, wybudowana w latach 1923-1924 na miejscowym cmentarzu.

ŻÓŁKIEW
Żółkiew jest miastem bogatym w zabytki, leżącym na Roztoczu – 34 km od Lwowa. Założona w 1597 przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Była miastem prywatnym. Prawa miejskie otrzymała w 1603. Należało później do Daniłowiczów, Sobieskich i Radziwiłłów.
Żółkiew była ulubioną rezydencją króla Jana III Sobieskiego. Król umocnił miasto nowoczesnymi obwarowaniami, dekorował też miasto w stylu barokowym, tu przywoził swoje liczne wojenne trofea.
Przed I wojną światową podjęto próbę jego odbudowy, lecz w 1915 spłonął całkowicie. Ponowną odbudowę rozpoczęto w dwudziestoleciu międzywojennym, jednak nie zdołano jej ukończyć.
Dla osób, które po raz pierwszy odwiedzają Ukrainę, Żółkiew stanowi doskonały dowód na to, jak wielonarodowościowy charakter miały niegdyś te ziemie. W niewielkiej odległości od siebie wznoszą się cerkwie, kościół katolicki i synagoga.
Zabytki: Zamek Żółkiewskich, Kolegiata św. Wawrzyńca Męczennika z nekropolią Żółkiewskich, Bazyliańska Cerkiew Serca Jezusowego, Kościół i klasztor Dominikanów, Cerkiew św. Trójcy, Brama krakowska.

ŻWANIEC
Leży na lewym brzegu Dniestru naprzeciw Chocimia. Żwaniec posiada bogatą historię. W XV w. stanowił własność rycerza Swycza z Łęczyna, następnie m. in. Jałowieckich i Kalinowskich. W XVII w. Otrzymał prawo magdeburskie. Żwaniec był ważnym ośrodkiem handlowym. Zabytki: ruiny Zamku generała Walentego Kalinowskiego, Kościół ormiański.