Opublikowano

UKRAINA: OD KAMIEŃCA DO KRZEMIEŃCA

TERMINY: wycieczka organizowana na zlecenie

Program wycieczki:

DZIEŃ I: Warszawa – Lwów

Warszawa godz. 6.30 spotkanie uczestników na parkingu przy Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki), godz. 6.45 odjazd na trasę i zwiedzanie:

ZAMOŚĆ: miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; spacer uliczkami miasta założonego przez kanclerza Jana Zamojskiego pod koniec XVI w.; Rynek Wielki z pięknym Ratuszem, renesansowe kamienice, renesansowa katedra, pałac Zamoyskich; Rotunda; bramy miejskie.

Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska.

ŻÓŁKIEW: miasto założone przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego; zamek zbudowany przez St. Żółkiewskiego, ulubiona rezydencja Jana III Sobieskiego; kolegiata pw. śś. Wawrzyńca Męczennika i Stanisława – pamiątkowe tablice, krypta z sarkofagami Żółkiewskich; kościół i klasztor dominikanów; cerkiew greckokatolicka; synagoga; zabytkowa zabudowa rynku.

Przyjazd do Lwowa, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja w hotelu. Wieczorny spacer dla chętnych.

DZIEŃ II: Lwów

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

LWÓW: Cmentarz  Łyczakowski i Cmentarza Orląt Lwowskich (zapalenie zniczy); lwowska Starówka (wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) –  m.in.: Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i kamienicami mieszczańskimi, renesansowy  zespół cerkwi Wołoskiej, Kościół Dominikanów, katedrę Ormiańską, gmach Opery Lwowskiej, Pałac Potockich. W  międzyczasie wolny.

Obiadokolacja na terenie Starego Miasta. Powrót do hotelu; nocleg

DZIEŃ III: Lwów – Złoczów – Kamieniec Podolski

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

LWÓW: uzupełniające zwiedzanie: Zamek.

PODHORCE: zamek  typu rezydencji obronnej, wzniesiony przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, następnie własność Sobieskich, Rzewuskich, Sanguszków ;  kościół pw. św. Józefa fundacji hetmana Wacława Rzewuskiego – malowidła ścienne, tablice epitafijne.

ZŁOCZÓW: zamek Sobieskich z XVII w. zbudowany przez Jakuba Sobieskiego w  kształcie twierdzy.

SKAŁA PODOLSKA: ruiny zamku Koriatowiczów a następnie Lanckorońskich; KAMIENIEC PODOLSKI; obiadokolacja w centrum; spacer w okolicach katedry.

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ IV: Kamieniec Podolski – Chocim – Tarnopol

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

KAMIENIEC PODOLSKI: zwiedzanie miasta (m.in. potężna twierdza obronna, w której sienkiewiczowski Mały Rycerz aby nie dopuścić do jej poddania wysadził ją w powietrze sam przy tym tracąc życie, polska  katedra z tureckim minaretem).

CHOCIM: najpotężniejsza twierdza Rzeczpospolitej, słynna z dwóch bitew przeciw Turkom.

OKOPY św. TRÓJCY: bramy polskiej warowni obronnej postawionej w strategicznym miejscu między rzekami Zbrucz i Dniestr na rozkaz Jana III Sobieskiego;

TARNOPOL: miasto lokowane na tzw. surowym korzeniu przez Jana Tarnowskiego na podstawie przywileju króla Zygmunta Starego; z Tarnopola wywodzili się Kazimierz Michałowski – archeolog, generał Franciszek Kleeberg – dowódca bitwy pod Kockiej we wrześniu 1939r., Franciszek Pużak – członek komendy AK, sądzony w procesie szesnastu”.

Przyjazd do hotelu;  zakwaterowanie; obiadokolacja w hotelu. Wieczorny spacer po Starym Mieście.

DZIEŃ V: Tarnopol – Zbaraż – Poczajów – Krzemieniec

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

ZBARAŻ: zamek (stanowił centrum obrony podczas oblężenia w 1649r.) jako wybitny przykład obronnej rezydencji typu pallazzo in fortezza, stara część miasta w zakolu rzeki Gnieznej.

WIŚNIOWIEC: gniazdo rodu książąt Wiśniowieckich; zamek Wiśniowieckich – największa z rezydencji magnackich ocalałych na Wołyniu, obecnie w końcowej fazie kapitalnego remontu.

POCZAJÓW: prawosławna ławra – najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie.

KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY: w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego a od 1819 r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego  otwarte w 2003 r. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J.Słowackiego wewnątrz; Góra Bony – ruiny zamku, panorama Krzemieńca.

Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ VI: Krzemieniec – Łuck – Warszawa

Śniadanie. Wyjazd na tresę i zwiedzanie miejscowości:

DUBNO: pierwsze wzmianki z 1100r.; byli tu: król szwedzki Karol XII i car Rosji Piotr I; największy rozwój za czasów Michała Lubomirskiego; najcenniejszym zabytkiem jest zamek wzniesiony przez Wasyla Ostrogskiego  na początku XVw.; pałac Lubomirskich; zespół klasztorny bernardynów; dom, w którym mieszkał Antoni Malczewski; dom – miejsce śmierci Tadeusza Czackiego, założyciela Liceum Krzemienieckiego.

ŁUCK –  w roku 1429 odbył się zjazd monarchów, będący  wydarzeniem niespotykanym w ówczesnej Europie a powodem spotkania było zagrożenie Europy przez Turków; dzielnica staromiejska;  Górny Zamek z XIVw.  zbudowany przez księcia Lubarta – największy zamek na Wołyniu; katedra pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz  Świętej Trójcy; synagoga; dzielnica karaimska, dzielnica ormiańska.

Przejście graniczne ukraińsko – polskie: Jagodin – Dorohusk.

Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30.

Cena:

1.190 PLN
240 PLN dopłata do pokoju 1-osobowego

Cena zawiera:

przejazd busem lub autokarem; 5 noclegów – zgodnie z ofertą (pokoje 2-osobowe z łazienką); wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, obsługę pilota na całej trasie; opłaty graniczne, drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

Cena nie zawiera:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych  (ok. 40-45 EUR)

ZAPRASZAMY !!!