Opublikowano

UKRAIŃSKO-BIAŁORUSKI VOYAGE WĘDRÓWKI Z KASIĄ WĘGLICKĄ

06-14.07.20019

LWÓW – KIJÓW – CZERNIHÓW – HOMEL – MIŃSK

DZIEŃ I: WARSZAWA – ZAMOŚĆ – LWÓW

Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15 na

trasę : Lublin – Zamość – Lwów.

LUBLIN – zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kościuszki na Sławinku w Lublinie;

ZAMOŚĆ – z wizytą u Zamojskich; krótki spacer po Starym Mieście z pokazaniem m.in. rezydencji Zamojskich;

Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska; odprawa paszportowo-celna polsko-ukraińska. Przyjazd do Lwowa, obiadokolacja; zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wieczorny spacer,

DZIEŃ II: LWÓW

Śniadanie w hotelu. LWÓW – nazywany „Florencją Wschodu”: Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie lwowskiej Starówki (wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) m.in.: Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i kamienicami mieszczańskimi, renesansowy zespół cerkwi Wołoskiej, Kościół Dominikanów, katedra Ormiańska, gmach Opery Lwowskiej. Odrobina czasu wolnego. Spacer śladami Tadeusza Kościuszki . Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich (zapalenie zniczy);

Obiadokolacja na terenie Starego Miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III: LWÓW – OLESKO – POCZAJÓW – KRZEMIENIEC

Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

OLESKO – spojrzenie na zamek: miejsce urodzenia Jana Sobieskiego, przyszłego króla Polski; obecnie galeria;

POCZAJÓW (prawosławna ławra – najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie);

KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY; w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego a od 1819r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego otwarte w 2003. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego wewnątrz; spojrzenie na Górę Bony – ruiny zamku;

Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja.

DZIEŃ IV: KRZEMIENIEC – OSTRÓG – ZASŁAW – KIJÓW

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:

ZASŁAW – miejsce postoju konwoju z Tadeuszem Kościuszką w dniach 15-18.11.1794; spojrzenie na zamek Sanguszków (zamek w ruinie); Klasztor bernardynów – były klasztor oo. Bernardynów wraz z kościołem św. Michała (obecnie więzienie). Kościół św. Józefa Oblubieńca.

ZIELEŃCE – miejsce bitwy wojsk polskich z wojskami rosyjskimi w dniu 18.06.1792;

MIĘDZYBÓŻ – zamek – forteca Sieniawskich z XV-XVI wieku z wielką basteją na kształcie czworoliścia i ruiną renesansowego pałacu. W 1790 r. stacjonował tu Tadeusz Kościuszko; postój konwoju z Kościuszką 19.11.1794 r.

CHMIELNIK – w 1860 w tutejszym kościele Ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela został ochrzczony Ignacy Jan Paderewski, który urodził się w pobliskiej Kuryłówce; w 2010 r. na fasadzie kościoła odsłonięto tablicę pamiątkową w językach polskim i ukraińskim;

BERDYCZÓW – obronny klasztor Karmelitów Bosych, kościół p.w. św. Barbary, sobór św. Mikołaja;

ŻYTOMIERZ – Założony w 884 roku Żytomierz był jednym z największych miast Rusi Kijowskiej. Jest jednym

z głównych ośrodków Polaków na Ukrainie. Wędrówka polskimi śladami, m.in. zobaczymy dom Józefa Ignacego Kraszewskiego, dom narodzin i pomnik Jarosława Dąbrowskiego z 1971 roku. Wizyta w Domu Polskim. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu; nocleg.

DZIEŃ V: ŻYTOMIERZ – KIJÓW

KIJÓW – śniadanie w hotelu; spotkanie z przewodnikiem i wyjazd na zwiedzanie miejsc i obiektów: Uniwersytet Kijowski, pomnik Tarasa Szewczenki, Sobór św. Włodzimierza (główna świątynia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z końca XIXw.), Teatr Opery i Baletu. Ławra Kijowsko – Peczerska (najsłynniejszy zespół klasztorny Kijowa, wpisany na listę UNESCO składający się w sumie z ok. 80 budynków, w tym Sobór Zaśnięcia Matki Boskiej, Nadbramna Cerkiew św. Trójcy, Wielka Dzwonnica, Cerkiew św. Mikołaja, szpital klasztorny, biblioteka Flawina, Baszta Iwana Kusznika, Wieża Zegarowa, Dom Metropolity, Nadbramna Cerkiew Wszystkich Świętych i inne). Objazd miasta. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ VI: KIJÓW – CZERNIHÓW – HOMEL (BY)

Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

BYKOWNIA (na obrzeżach Kijowa) – polski cmentarz wojenny otwarty 21.09.2012r., miejsce spoczynku ponad

2 tys. Polaków zamordowanych w Kijowie w 1940 roku – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

CZERNIHÓW – Zespół zabytków tzw. Wału – niegdyś twierdza z wałami obronnymi, dzisiaj – Centralny Park Kultury i Wypoczynku, Sobór Przemienienia Pańskiego (Preobrażeński) – najcenniejszy zabytek i najstarsza czynna chrześcijańska świątynia Ukrainy, Muzeum Historyczne (wspaniałe zbiory).

Przejście graniczne ukraińsko-białoruskie; odprawa paszportowo – celna.

Przyjazd do Homla; obiadokolacja; zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer po mieście.

DZIEŃ VII: HOMEL –MOHYLEW – ORSZA

Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu oraz wyjazd na trasę,. Zwiedzanie miejscowości:

HOMEL – zespół pałacowo – parkowy wzniesiony przez feldmarszałka Rumiancewa, następnie własność Iwana Paskiewicza (pogromcy Powstania Listopadowego i namiestnika carskiego w Królestwie Polskim), park krajobrazowy; pałac letni Rumiancewów i pawilon ogrodowy; klasycystyczny sobór św Piotra i Pawła; kaplica grobowa Paskiewiczów; skarpa, na której kiedyś stał pomnik Józefa Poniatowskiego(zabrany przez I.Paskiewicza); kamienice z przełomu XIX i XX wieku; molenna;

MOHYLEW – miasto o bardzo bogatej historii; kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP z bardzo cennymi freskami z II poł. XVIII wieku; zespół monasteru prawosławnego p.w. św. Mikołaja; pałac archirejów, ob. budynek mieszkalny; pałac arcybiskupów, ob. szkoła muzyczna; cmentarz katolicki

LENINO – miejsce bitwy w dniach 12-13.10.1943, której brali udział żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki; mauzoleum, muzeum.

ORSZA – podominikański kościół katolicki pw. św. Józefa; znajduje się w nim fotokopia obrazu „Bitwa pod Orszą”, zwycięska walka stoczona przez wojska polsko – litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego 8 września 1514 roku nad wojskami moskiewskimi; spacer po zabytkowym centrum miasta. Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Czas wolny.

DZIEŃ VIII: ORSZA – WITEBSK – MIŃSK

Śniadanie. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

WITEBSK – prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla ( w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość.

CHATYŃ – polska wieś spacyfikowana w marcu 1943r…obecnie memoriał upamiętniający ponad 600 miejscowości

MIŃSK – kościół pw. św. Szymona i Heleny; ratusz, d. zespół klasztorny bernardynek obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunasto-letniego pobytu Stanisława Moniuszki Obiadokolacja. Odrobina czasu wolnego. Przejazd do hotelu na obrzeżach miasta. Nocleg.

DZIEŃ IX: MIŃSK – KOSÓW POLESKI – BRZEŚĆ – WARSZAWA

Po śniadaniu w hotelu wyjazd na trasę:

KOSÓW POLESKI – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki w dniu 04.02.1746; muzeum Tadeusza Kościuszki, kościół pw. św. Trójcy. BRZEŚĆ – objazd miasta z pokazaniem m.in. Twierdzy Brzeskiej zbudowanej w latach 1833-42 na miejscu starego Brześcia, cerkiew św. Mikołaja, budynek koszarowy; pomnik Adama Mickiewicza, kościół katolicki z 1843r. zbudowany jako rekompensata za obiekty sakralne zniszczone podczas budowy twierdzy.

Przejście graniczne Brześć – Terespol; odprawa białorusko – polska. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 22.00 – 22.30.

CENA: 2120 PLN/os

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem z obsługą 2 kierowców, zakwaterowanie: hotele – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami; wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji, obsługa pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW i KL z sumą gwarancyjną 30 tys. EUR/os. ; opłaty miejscowe

CENA NIE ZAWIERA: Obsługi przewodników miejscowych w języku polskim, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 45 EUR/osoba.

Org. BT TEAMBUSTRAVEL