Opublikowano

Włochy

TERMIN: wycieczka organizowana na zlecenie


Śladami rotmistrza Pileckiego, II Korpusu Polskiego i Hymnu Polskiego we Włoszech

DZIEŃ I        WARSZAWA – TARWISIO
Godz. 4.45 – spotkanie na parkingu przez Muzeum Techniki PKiN w Warszawie. Odjazd na trasę godz. 5.00. Przyjazd do hotelu  w okolicy Tarvisio; obiadokolacja  nocleg.

DZIEŃ II    WENECJA  – BOLONIA – RIMINI
Po śniadaniu w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
WENECJA – Plac Św. Marka (bazylika św. Marka),Canal Grande, Palazzo Ducale (Palac Dożów) i Ponte dei Sospiri (Most Westchnień).
BOLONIA – Cmentarz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, poległych w kwietniu 1945r. podczas wyzwalania Bolonii i w walkach w okolicach miasta. Polski cmentarz wojenny otwarty został 12.10.1946 r.   Znajdują
się na nim 1432 groby.  Dramat spoczywających tu żołnierzy, z których wielu pochodziło z Kresów, polegał na tym, że zginęli wiedząc już o Jałcie, gdzie  w lutym 1945 nasi zachodni „sprzymierzeńcy” oddali Stalinowi ziemie znajdujące się za „linią Curzona” i oni nie mają dokąd wracać.
RIMINI  – wyzwolone przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Tempio  Malatestiano  z XIIIw., łuk Augusta z 27 r. p.n.e., Ponte di Tiberio (Most Tyberiusza) z I w., kościół S. Giuliano z IX w. Muzeum lotnictwa.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rimini.

DZIEŃ III    SAN MARINO – ANCONA – LORETO – PORTO SAN GIORGIO – VICOLI – FIUGGI
Śniadanie  w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
SAN MARINO – Piazza della Libertà, ratusz Palazzo Pubblico – siedziba rządu republiki zbudowany
w stylu gotyckim pod koniec XIV w. Wewnątrz znajduje się 60-osobowa Wielka Sala Rad, Sala Zgromadzeń i Sala Głosowań. Bardzo malownicza zmiana warty w barwnych mundurach z XIX w (broń też zabytkowa).
ANCONA – miasto wyzwolone przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.  Bitwa o Ankonę stoczona została w trakcie kampanii adriatyckiej w 1944, a miasto zdobyte 18 lipca 1944 przez 2 Korpus Polski bez ostrzału artyleryjskiego w obawie, że pociski mogą spowodować straty wśród ludności cywilnej. (ciekawe czy pamiętają o tym?).  Piazza della Repubblica, Piazza del Plebiscito, łuk Trajana z 115 r. Cytadela.
LORETO – Podczas II wojny światowej miasto zostało wyzwolone przez żołnierzy polskich, którzy m.in. uratowali przed zniszczeniem miejscowe sanktuarium. W pobliżu sanktuarium znajduje się polski cmentarz wojenny wznoszący się trzema tarasami w górę ku bazylice loretańskiej, otwarty w 1946 r. Spoczywa na nim 1112  żołnierzy 2 Korpusu Polskiego poległych w walkach o Anconę. Bazylika z Sanktuarium Świętego Domku i  z  polską  kaplicą  (freski przedstawiające dwie bitwy,  w których Polacy uratowali Europę:  pod  Wiedniem w 1683 i pod Warszawą 1920).
PORTO SAN GIORGIO – w roku 1945, po przybyciu do Włoch , mieszkał tu Witold Pilecki. Tutaj też spotkał się  z gen. Andersem przed   powrotem do Polski.
PESCARA – w rejonie  Pescary  rozpoczął  się  szlak  bojowy 2 Korpusu Polskiego w kampanii  adriatyckiej.  Znajduje się tu  dom -muzeum  pisarza i polityka Gabriela d’Annunzia.    W Pescarze   mieszka  historyk  Marco Patricelli, autor  pierwszej zagranicznej biografii o rtm. Pileckim pt. „Ochotnik” („Il Volontario”)  i od lat zajmujący się popularyzowaniem wiedzy o Witoldzie Pileckim (planowane spotkanie).
VICOLI – park im. rtm Witolda Pileckiego. Na zachód od miejscowości wznosi się masyw górski Gran Sasso (gdzie w roku 1943 został uwięziony Benito Mussolini, uwolniony  następnie  w  wyniku  brawurowej  akcji niemieckich spadochroniarzy dowodzonych przez Otto  Skorzennego ).     Przyjazd do Fiuggi, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja.

DZIEŃ IV     MONTE CASSIN0  – NEAPOL
Śniadanie w hotelu;  po śniadaniu wyjazd do Monte Cassino:
CASSINO – cmentarz żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Spoczywa na nim 1070 poległych żołnierzy (albo 1075, ale to też nie jest takie pewne i jednoznaczne, gdyż po wojnie byli tam pochowani :bp Gawlina, gen. Anders, jego żona Irena itd.).wszystkich wyznań: katolików, grekokatolików, prawosławnych, protestantów, Żydów
i muzułmanów,  wyprowadzonych w większości przez gen. Andersa z „nieludzkiej ziemi”.  – msza św. na cmentarzu 17 września; klasztor na Monte Cassino, Muzeum Bitwy. W pobliżu Cassino znajdują się pomniki żołnierzy 2 Korpusu Polskiego: w AQUAFODATA (podczas bitwy znajdował się tutaj prowizoryczny cmentarz polskich żołnierzy, których następnie ekshumowano i przeniesiono na Monte Cassino) i w VITTORE del LAZIO również w miejscu dawnego polskiego prowizorycznego cmentarza wojennego.
Krótka wizyta w NEAPOLU  –  panorama zatoki Neapolitańskiej.  Powrót do hotelu; obiadokolacja.
Spacer po Fiuggi – miasteczku  uzdrowiskowym słynącym z wód termalnych.

DZIEŃ V    R Z Y M
Po śniadaniu – wyjazd do Rzymu oraz zwiedzanie:
RZYM – WATYKAN:  Plac i Bazylika św. Piotra; wizyta przy grobie Jana Pawła II;  RZYM ANTYCZNY:  Forum Romanum, Koloseum  (z zewnątrz);  Schody Hiszpańskie, Fontanna ;  polskie ślady w Rzymie.
Powrót do Fiuggi, obiadokolacja; nocleg.

DZIEŃ VI       REGGIO  EMILIA -PADWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
REGGIO EMILIA –  Citta del tricolore (miasto trzech kolorów) nazywane tak dlatego, że w roku 1797 przyjęto  tu  trójkolorową flagę,   która później stała się flagą narodową Włoch. W tym samym roku w Reggio stacjonowały  Legiony   gen. Jana Henryka Dąbrowskiego  a  w  lipcu  tego roku Józef  Wybicki  napisał   słowa Mazurka Dąbrowskiego (Pieśń Legionów Polskich), który  od  1927  roku jest  hymnem  Polski.  Również   w Reggio Pieśń  Legionów została po raz pierwszy wykonana publicznie.   Zwiedzanie Muzeum Hymnu Polskiego (może zaśpiewamy  Mazurek Dąbrowskiego  w tym samym miejscu co w roku 1797! ). Palazzo  Comunale   z XV-XVIII w, kościół San Prospero z X w.
PADWA – od XII w. niezależna republika ze sławnym uniwersytetem, wykładał tutaj Galileusz, studiował Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski oraz Jan Zamoyski; spacer po centrum miasta.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Wenecji.

DZIEŃ VII    LUBLANA – MALIBOR (Słowenia) –
Po  śniadaniu – wyjazd  na trasę. Przejazd przez Słowenię ze spojrzeniem na ciekawostki  mijanych miejscowości z krótkim postojem  w Lublanie (spacer z pokazaniem m.in.  kościoła św. Trójcy,  Mostu  Smoka, Zamku  na wysokim wzgórzu) oraz Mariborze ( piękne kamienice na starym mieście, piwnice win).
Na trasie postoje na posiłki – płatne we własnym zakresie.  Przyjazd do Bratysławy; obiadokolacja; nocleg.

DZIEN VIII    WARSZAWA
Po śniadaniu – wyjazd  do Warszawy.  CIERLICKO (CZ)  –  Żwirkowisko to miejsce tragicznej śmierci 11 września 1932 polskich pilotów Stanisława Wigury i Franciszka Żwirki w Cierlicku Górnym koło Cieszyna  na Śląsku Cieszyńskim;  Dom Żwirki i Wigury z salą poświęconą  historii lotnictwa;  poczęstunek.
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30 – 22.00.

CENA:     1940 PLN

Dopłata do pokoju 1-osobowego    420 PLN

Cena zawiera:  przejazd autokarem z obsługą 2 kierowców; noclegi w hotelach i ośrodkach, pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;  wyżywienie:  7 obiadokolacji i 7 śniadań; obsługę pilota na całej trasie;  opłaty miejscowe; ubezpieczenie  AXA z suma gwarancyjną : NNW – 2 tys. EUR KL – 10 tys. EUR bagaż – 200 EUR;  podatek VAT.

Cena nie zawiera: opłat za przewodników lokalnych; biletów wstępu do zwiedzanych obiektów; biletów komunikacji miejskiej w Rzymie – razem ok. 100 EUR.

ZAPRASZAMY!