Opublikowano

ŻMUDŹ… DLA KONESERÓW

27.08 – 01.09.2019
DZIEŃ I: WARSZAWA – KIEJDANY
Warszawa: spotkanie uczestników godz. 6.20 – parking przed Muzeum Techniki PKiN, odjazd na trasę 6.30.  Przez dawne przejście graniczne Szypliszki – Kalwaria.
PODBRZEŻ – Muzeum powstania styczniowego w drewnianym dworze baronów Szylingów, drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP, na kościelnym cmentarzu bogato zdobione krzyże i kapliczki słupowe wykonane przez artystów ludowych, a także groby księży i właścicieli majątku – baronów Szyllingów,  całość otoczona ogrodzeniem zbudowanym z kutych krat, pochodzących z demontowanych w okresie władzy radzieckiej grobów na okolicznych cmentarzach, ocalonych przez miejscowego proboszcza, o. Stanislovasa. AKADEMIA – majątek należący do Mleczków, Brzostowskich, Chrapowickich, od 1923 wyższa szkoła rolnicza, obecnie Instytut Rolniczy. DATNÓW –  po 1918 znane było powiedzenie: od Janowa do Datnowa wszędzie słychać polska mowa, kościół parafialny z XVIII w. z cegły i głazów. KIEJDANY – miasto przez wiele lat związane z rodziną Radziwiłłów, opisane przez H. Sienkiewicza w powieści Potop, spojrzenie na kościół pw. św. Jerzego zbudowany  przez Krzyżaków w 1403, Stare Miasto: drewniany kościół pw. św. Józefa wzniesiony w 1710, kościół kalwiński – obecnie sala koncertowa (w podziemiach – krypta Radziwiłłów, zabytkowe domy rzemieślników szkockich, synagogi z XVIII i XIX w.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Spacer nad Niewiażą, literacką Issą.
DZIEŃ II: KIEJDANY – PONIEWIEŻ – BIRŻE –  SZAWLE
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: ŁĄCZYNÓW – pałac Kognowickich z końca XIX w., przypominający warszawskie Łazienki. BYSTRAMPOL – majątek, należący od końca XVII w. do II wojny światowej, do Bystramów, pałac z 1850, obecnie siedziba Międzynarodowego Centrum Integracji, w Bystrampolu często gościł H. Sienkiewicz  i zbierał materiały do Trylogii. PONIEWIEŻ – spojrzenie na miasto, które zaczęło się rozrastać pod koniec XIX w., słynące przede wszystkim z browaru „Kalnapilis” produkującego jedno z lepszych piw litewskich, kościół pw. śś. Piotra i Pawła, neogotycki, zbudowany w 1884, na miejscu kościoła, którego historia sięgała 1785, cmentarz przykościelny z polskimi grobami, niektóre starsze od świątyni. BIRŻE – jedna z najstarszych i najważniejszych siedzib rodu Radziwiłłów na Litwie, wskrzeszony z ruin zamek bastionowy z końca XVI w. – obecnie Muzeum Krajoznawcze Regionu Birżańskiego, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, pałac Tyszkiewiczów z poł. XIX w., park. Spacer po parku krajobrazowym Karajimiskis pełnym lejów krasowych. POKROJE
– największy na Litwie zespół rezydencjalny baronów von Ropp obejmujący klasycystyczny pałac, ok. 40 budynków gospodarczych wzniesionych z kamienia i dolomitów z pobliskiej kopalni oraz park, pozostałości starej drewnianej bożnicy. BURBISZKI – dawny majątek rodziny Bażeńskich, których córka wyszła za mąż za Kornela Makuszyńskiego, częstego gościa w Burbiszkach, miejscu znanym wielu twórcom, pałac i park pięknie utrzymany a stawy z 15 wysepkami są połączone 12 mostkami. KLEBONISZKI – skansen wiejskich zagród z XIX w. z pełnym wyposażeniem domowymi gospodarczym. SZAWLE – przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja.
DZIEŃ III: SZAWLE – TELSZE – PŁUNGIANY – POŁĄGA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: GÓRA KRZYŻY – na wzniesieniu, sanktuarium z setkami tysięcy krzyży. Motto miejsca: Ziemia spokoju i nadziei. Góra Krzyży jest miejscem jedynym w swoim rodzaju. Szacuje się, że znajduje się tutaj ok. 200 tys. krzyży różnej wielkości. Góra Krzyży jest przejawem pobożności ludu, symbolem niezłomnej wiary, doświadczeń i nadziei. NAJSIE –  pod gołym niebem – muzeum pogaństwa. TELSZE – kościół i klasztor Bernardynów, pałac biskupi, drewniana synagoga. BREWIKI – dwór Narutowiczów z XIX w., pozostałości parku, miejsce urodzenia Gabriela Narutowicza i jego brata – Stanisława. SEDA – największy żmudzki kościół drewniany z XVIII w. RENNÓW – w siedzibie dziadków przez kilka lat wychowywali się Gabriel i Stanisław Narutowiczowie po śmierci ich ojca Jana, pałac (obecnie muzeum), stajnia, spichlerz, park.
KALWARIA ŻMUDZKA – największe centrum pielgrzymkowe na terenie Litwy. PŁUNGIANY – pałac Ogińskich, neogotyckie oficyny (w jednej z nich mieściła się słynna szkoła muzyczna), park – dąb Perkuna, oryginalny budynek oranżerii zw. „domkiem ogrodnika”. KRETYNGA – pałac   Tyszkiewiczów z muzeum krajoznawczym i wspaniałą oranżerią, park krajobrazowy, kościół katolicki ufundowany przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Przyjazd do POLĄGI, zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja.
DZIEŃ IV: POŁĄGA – MIERZEJA KUROŃSKA – POŁĄGA
Po śniadaniu spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie: POŁĄGA – Park Botaniczny, Muzeum Bursztynu w pałacu Tyszkiewiczów. KŁAJPEDA – Stare Miasto, tereny zamkowe, Nowe Miasto, Park Rzeźb im. Mažvydasa. Przeprawa promem na MIERZEJĘ KUROŃSKĄ.
SMILTYNÉ – Litewskie Muzeum Morskie z delfinarium w dawnej twierdzy Kopgalis. JUODKRANTÉ – Góra Czarownic z drewnianymi rzeźbami (ponad 100), nawiązującymi do litewskich legend, NIDA – Dom Tomasza Manna, zabytkowe domy rybackie, wędrówka na wydmy. Powrót do Połągi, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V: POŁĄGA – WORNIE – KOWNO
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: KISINY – grób gen. Antoniego Gielguda, zastrzelonego w lipcu 1831 przez podwładnego oficera. SZWEKSZNIE – pałacyk ”Villa Genowefa” wzniesiony w  latach 80. XIX w. przez hr. Adama Platera, muzeum  z obrazami i rzeźbami m.in. z kolekcji Platerów, park, kościół. WORNIE – historyczne centrum Żmudzi. Pierwsza osada nosiła nazwę  Miedniki, w niej Żmudzini w 1320 wygrali bitwę z Krzyżakami, obecne centrum Worni powstało w miejscu, gdzie znajdowała się jedna z najważniejszych świątyń pogańskich na Żmudzi. Pierwszy kościół wybudowano w 1417, zaś biskupstwo żmudzkie istniało od 1417 do 1864. Kościół katedralny pw. śś. Piotra i Pawła został zbudowany w miejscu wcześniejszych świątyń, barokowy, wystawiony przez bpa Kazimierza Paca w 1691, w XIX w.  przebudowany, z cennym wyposażeniem wnętrza. W podziemiach groby biskupów żmudzkich oraz, przysłana z Paryża, maska pośmiertna Jerzego Giedroycia (twórcy paryskiej „Kultury”). KROŻE – w XVI w. miejsce sejmików żmudzkich, w XVII – centrum katolicyzmu, słynną stała się tzw. „rzeź kroska”, kiedy miejscowa ludność uniemożliwiała zamianę kościoła katolickiego na cerkiew. KIELMY – dwór Grużewskich wzniesiony w końcu XVI lub na początku XVII w.,  park. POGRYŻÓW – spojrzenie na eklektyczny pałac i Górę Kalwinów. CYTOWIANY – znane ze znajdującego się tu zabytkowego kompleksu barokowego. Zachowany do dzisiaj kościół pw. MB Anielskiej i pobernardyński zespół klasztorny jest jednym z najstarszych i największych na Litwie sakralnych zespołów tego okresu.  KOWNO – IX FORT – największy w Twierdzy Kowieńskiej, zbudowanej w 2. poł. XIX w., Muzeum IX Fortu.  Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Spacer po kowieńskiej Starówce.
DZIEŃ VI: KOWNO – KALWARIA – WARSZAWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na trasę oraz zwiedzanie: KOWNO – spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie: zamek, kościół pw. św. Jerzego i klasztor Bernardynów, Stare Miasto – zespół kamienic wokół rynku, Ratusz zw. Białym Łabędziem, archikatedra śś. Piotra i Pawła, Dom Perkuna, kościół Witolda. Muzeum A. Żmuidzinaviciusa i Muzeum Diabłów. Przejazd przez miasto. WYŁKOWYSZKI – prawa miejskie otrzymały od króla Jana Kazimierza, w czerwcu 1812 stacjonował tu Napoleon Bonapartemu i stąd wyruszył w kierunku Moskwy. POJEZIORY – majątek ten otrzymał Michał Gliński od króla Aleksandra Jagiellończyka, barokowo-klasycystyczny pałac zbudowany przez Maksymiliana Gawrońskiego pod koniec XVIII w., park – pomnik przyrody, w dawnej karczmie i pałacu – Muzeum Regionu Wyłkowyskiego. KALWARIA – z historią od 1640, kiedy bp żmudzki Jerzy Tyszkiewicz zbudował kaplicę i klasztor dla dominikanów, miasto w XIX w. nazywano Kalwarią Żydowską, miejsce internowania 720 żołnierzy polskich (w tym 620 oficerów) we wrześniu 1939, zobaczymy: kościół katolicki, synagogę, budynek poczty konnej z pocz. XIX w., Muzeum Litewskiej Wiejskiej Kapeli oraz prace artysty ludowego.
Przejazd do Puńska – stolicy polskich Litwinów, obiad litewski, krótki spacer po mieście. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.00 – 21.30.
ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ W POKOJU: 1-osobowym – 1950 PLN; 2-osobowym – 1505 PLN; 3-osobowym – 1455 PLN
CENA ZAWIERA:
 przejazd autokarem; 5 noclegów (3 x hotele, 2 noclegi w „Amber Palace” w Połądze  – 100 m do morza); wyżywienie: 5 obiadokolacji, 5 śniadań, 1 obiad; obsługę pilota na całej trasie; ubezpieczenie NNW/KL ; TFG; podatek VAT.
Uwaga: cena pobytu  w „Amber Palace” zawiera: możliwość skorzystania z basenu i sauny, chwilę relaksu w specjalnej komnacie; mineralną wodę bursztynową,  bursztynową herbatę.
CENA NIE ZAWIERA: obsługi przewodników miejscowych i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 45-50 EUR/os.
Org. BT TEAMBUSTRAVEL